logo (068) 202 57 83     (095) 710 36 67
help
Заявка
help
Viber
help
Skype
email_icon
E-mail
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Мы профессионально позаботимся о Вашей успешности 24 часа в сутки 7 дней в неделю

АНАЛІЗ УКАЗУ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВІД 30 ВЕРЕСНЯ 1999 Р. № 1240/99 «ПРО ДЕЯКІ ЗАХОДИ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ РОБОТИ АДВОКАТУРИ»

ВСТУП

Правила адвокатської етики зобов'язують адвокатів підвищувати професійну майстерність (ст. 10). Проведення заходів з під вищення кваліфікації адвокатів є одним із завдань Спілки адвокатів України, якому вона приділяє значну увагу шляхом здійснення спеціальних програм, зокрема, проведення навчальних семінарів, у тому числі в регіонах України, разом із Центром підвищення кваліфікації Академії адвокатури України, в якій діють також Школа адвокатської майстерності та Адвокатські студії (для тих, хто розпочинає свою професійну адвокатську діяльність). Підвищенню професійної майстерності адвокатів слугує також здійснювана протягом останніх років навчальна програма з вивчення міжнародних конвенцій і порядку звернення до Європейського Суду з прав людини, а також Консультативне бюро з прав людини Спілки адвокатів України. Саме  з цієюметою і було прийнято Указ Президента України від 30 вересня 1999 р. № 1240/99 «Про деякі заходи щодо підвищення рівня роботи адвокатури»

 

АНАЛІЗ УКАЗУ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВІД 30 ВЕРЕСНЯ 1999 Р. № 1240/99 «ПРО ДЕЯКІ ЗАХОДИ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ РОБОТИ АДВОКАТУРИ»

Даний указ визнав за необхідне запровадити в Україні  Єдиний  реєстр  адвокатів,  ведення  якого  здійснює  Вища  кваліфікаційна комісія адвокатури.

Установити, що Єдиний реєстр адвокатів України,  як і  Реєстр адвокатських об'єднань, підлягають систематичному оприлюдненню.

Положення про   Єдиний   реєстр   адвокатів  затверджує  Вища кваліфікаційна комісія адвокатури.

Основна мета данного указу полягає у наступному:

1) вжити заходів до припинення практики незаконного надання  правової допомоги організаціями адвокатів, юристів та іншими організаціями;

2) перевірити додержання   адвокатами,   які  практикують  індивідуально,  вимог чинного  законодавства  щодо  обліку  суб'єктів  оподаткування   і ведення  фінансової документації та вжити заходів щодо притягнення до відповідальності тих із  них,  які  ухиляються  від  обліку  як суб'єкти оподаткування.

3) розробити і затвердити Інструкцію з оподаткування адвокатської  діяльності  та Положення про бухгалтерський облік в адвокатських об'єднаннях.

4) усунути   порушення  професійних   прав  адвокатів, втручання  в  їх  діяльність,  фактів  тиску  на   них,   порушень конституційного  права  кожного  на  вільний вибір захисника своїх прав.

5) вирішення соціальних питань адвокатів  та  адвокатських об'єднань,  надання  їм  в  оренду придатних для роботи приміщень, встановлення пільг щодо орендної плати за  використання  приміщень тощо.

6) сприяння реалізації  права  адвокатів збирати відомості про факти, які можуть бути використані як докази в цивільних,  господарських, кримінальних справах і справах про адміністративні правопорушення, надавати безоплатно відповідні відомості та  копії  документів  за запитами   адвокатів  та  адвокатських  об'єднань  у  справах,  що перебувають у їх провадженні.

Згідно з визначеними законом повноваженнями місцеві органи влади сприяють адвокатам і адвокатським об'єднанням у вирішенні питань, пов'язаних з організацією подання правової допомоги. Адвокатам виділяються необхідні для роботи приміщення, в регіонах встановлюються пільги щодо орендної плати за їх використання. У вирішенні цих питань значну допомогу надає Спілка адвокатів України.

Ще один напрям, у якому мають розвиватися відносини з Міністерством юстиції, - це сприяння проведенню заходів щодо підвищення професійного рівня адвокатів. Однак він не набув достатнього розвитку.

У той же час обов'язок визначення порядку підвищення кваліфікації адвокатів покладено Указом Президента України від 30 вересня 1999 р. № 1240/99 «Про деякі заходи щодо підвищення рівня роботи адвокатури» на Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури. Згідно з Положенням про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури вона ухвалює рішення про підвищення кваліфікації адвокатів та організовує їх виконання (п. 13'). Голова КДКА може вносити подання до дисциплінарної палати про покладення на адвоката обов'язку підвищити свою кваліфікацію. Внести подання він вправі на підставі матеріалів перевірки достовірності звітів адвокатських об'єднань про якість подання правової допомоги або перевірок, які можуть здійснювати члени КДКА у разі надходження скарг, окремих ухвал, подань, постанов про порушення, вчинені адвокатом, або про низький рівень наданої ним правової допомоги (п. 18).

Разом з тим слід зазначити, що не в усіх регіонах місцеві органи влади допомагають адвокатам у вирішенні проблем, що виникають стосовно їх соціального захисту, оренди приміщень тощо. У п. 8 Указу Президента України від 30 вересня 1999 р. «Про деякі заходи щодо підвищення рівня роботи адвокатури» місцевим державним адміністраціям рекомендовано вжити заходів до виконання вимог ст. 18 Закону України «Про адвокатуру» щодо сприяння у вирішенні соціальних питань адвокатів і адвокатських об'єднань, надання їм в оренду придатних для роботи приміщень, встановлення пільг щодо орендної плати за використання приміщень тощо.

Даний Указ запропонував Вищій кваліфікаційній комісії адвокатури: вжити заходів до  запобігання  порушенням  законодавства  про адвокатуру   під   час   видачі  свідоцтв  про  право  на  заняття адвокатською  діяльністю  та  посилити  контроль  за   додержанням кваліфікаційно-дисциплінарними комісіями адвокатури вимог статті 2 Закону України "Про адвокатуру"  щодо  несумісності адвокатської діяльності з іншими видами роботи; виготовити бланки свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю єдиної форми за встановленим зразком і до 1 грудня 1999 року  забезпечити видання адвокатам,  включеним до Єдиного реєстру адвокатів України, зазначених свідоцтв; розробити і впровадити  новий  зразок  ордера,  що  видається адвокатам  для  підтвердження  повноважень  з  представництва  або захисту  клієнтів; визначити порядок підвищення кваліфікації адвокатів.


 

ВИСНОВОК

Узаз Президента України прийнято з метою посилення гарантій конституційних  прав  громадян  на правову  допомогу  та захист від обвинувачення,  підвищення якості правової  допомоги,  що  надається  адвокатами  та   адвокатськими  об'єднаннями

Підвищення кваліфікації адвокатів  -  кропітка  діяльність  і вона повинна проводитися комплексно, на державному рівні, у тісній взаємодії  з  Міністерством  юстиції  України,  Спілкою  адвокатів України,  іншими  громадськими  організаціями адвокатів,  оскільки проведення заходів підвищення кваліфікації адвокатів  є  одним  із основних   їх   статутних  завдань.  Тим  більше,  що  в  Академії адвокатури України раніше діючі Центр підвищення  кваліфікації  та Школа  адвокатської підготовки,  реформовані в Інститут підвищення кваліфікації,  який отримав ліцензію на цей вид діяльності і право видачі  сертифіката  державного зразка про підвищення кваліфікації юристів.

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Конституція України. – К., 1996.

2. Закон України “Про адвокатуру” від 19 грудня 1992 року № 2887-ХІI

3. Указ Президента України Про деякі заходи щодо підвищення рівня роботи адвокатури від 30 вересня 1999 року N 1240/99.

4. Варфоломеєва Т. В., Гончаренко С. В. Науково-практичний коментар до Закону України «Про адвокатуру». Законодавство про адвокатуру та адвокатську діяльність : 36. нормат. актів; Коментар / Академія адвокатури України. - К.: Юрінком Інтер, 2003. - 432 с.

База готовых работ: