logo (068) 202 57 83     (095) 710 36 67
help
Заявка
help
Viber
help
Skype
email_icon
E-mail
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Мы профессионально позаботимся о Вашей успешности 24 часа в сутки 7 дней в неделю

Система і структура органів прокуратури України - курсова робота

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ I. ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СИСТЕМИ

І СТРУКТУРИ ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ

1.1. Поняття системи та структури органів прокуратури                             6

1.2. Становлення системи та структури органів прокуратури в Україні               11

Висновки до Розділу 1 22 

РОЗДІЛ II. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ СИСТЕМИ

ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ

2.1. Принципи побудови системи органів прокуратури України,

їх нормативне закріплення                                                                              23

2.2. Територіальні та спеціалізовані прокуратури                                         30

2.3. Розмежування компетенції між вищестоящими

і нижчестоящими прокуратурами                                                                   34

Висновки до Розділу 2 39 

РОЗДІЛ III. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ СТРУКТУРИ

ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ

3.1. Структура Генеральної прокуратури України, прокуратур обласного

рівня та прирівняних до них                                                                                    40

3.2. Структура прокуратур міст, районів, міжрайонних та прирівняних

до них прокуратур                                                                                          49

Висновки до Розділу 3 53 

ВИСНОВКИ 55 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 59 

ВСТУП

Актуальність дослідження. Розвиток сучасного державотворення та правотворення в Україні нагально потребує вдосконалення механізму сучасної Української держави і всіх його елементів, передусім інститутів державної влади. Не підлягає сумніву необхідність проведення конституційної, виборчої, парламентської, адміністративно-правової та адміністративно-територіальної і муніципальної реформ. Але всі вони зазнають невдачі у разі нехтування реформою прокуратури. Разом з тим проблеми виявлення та пізнання сутності і змісту інституту прокуратури, її призначення в механізмі Української держави, а також перспектив реформування є актуальними як у державно-управлінській, так  і в правовій науці.

За час дії чинного Закону України «Про прокуратуру» було прийнято більше тридцяти законів про зміни до нього. Це пов'язано з перманентним реформуванням прокурорської системи, пошуком шляхів удосконалення організаційного устрою, форм і методів здійснення функцій прокуратури, а в останні роки – посиленим інтересом до її діяльності з боку європейських структур, а також очікуванням результатів роботи Конституційної Асамблеї. Вагомими причинами змін до Закону України «Про прокуратуру» були новації у судоустрійному, процесуальному та іншому законодавстві, які так чи інакше відображено в Законі. Паралельно в пришвидшеному темпі змінювались галузеві накази Генерального прокурора України.

На сьогодні в українській науці сформувалась система відповідних концепцій і теорії, які заслуговують на увагу й видаються перспективними для використання. Зокрема, проблемі визначення місця органів прокуратури присвячено ряд досліджень таких авторів, як В.Б. Авер’янов, В.М. Бесчастний, І.П. Голосніченко, І.О. Кресіна, М.В. Косюėта, М.І. Мичко, А.О. Пінаєв, В. Погорілко, О.В. Скрипнюк, О. Толочко, О. Туртовский, О.В. Філов, Ю.С. ШемшученкоĖĊ П.В. Шумėський та інших. Слід відзначити наукові доробки таких вчених, як О.В.Анпілогов, Л.Р.Грицаєнко, П.М.Каркач, М.В.Косюта, М.І.Мичко, Г.О.Мурашин, В.Ф.Погорілко, В.І.Чичерський та інших, а серед фахівців з державного управління - Н.Р.Нижник, Н.Т .Гончарук, В.М.Олуйко, В.Д.Бакуменко  і ін.

Однак, у сучасних умовах комплексного дослідження органів прокуратури в системі правоохоронних органів та їх становище в системі поділу гілок влади не проводилося, що обумовлює актуальність даного дослідження. Очевидно, що останні події в країні оголили проблеми прокуратури в контексті механізмів державного управління досліджуються переважно з точки зору пошуку нових управлінських рішень для розв'язання традиційних і нових проблем суспільного та державного життя, віднесених Конституцією та законами України до відання прокуратури. Разом з тим потребує дослідження реформа прокуратури, яка вже сьогодні на нормопроектному  та експертно-правовому рівнях здійснюється Міністерством юстиції України і комітетом з реформи кримінальної юстиції Національної комісії із зміцнення демократії та утвердження верховенства права. Ці питання, на нашу думку, зберігають свою актуальність, новизну та практичну значущість.

Метою даної роботи є аналіз діючої практики система і структур органів прокуратури України. У відповідності з метою роботи перед нами стоять такі завдання:

1. Вивчити основні поняття системи та структури органів прокуратури.

2. Дослідити становлення системи та структури органів прокуратури в Україні.

3. Визначити принципи побудови системи органів прокуратури України, їх нормативне закріплення.

4 Визначити територіальні та спеціалізовані прокуратури та розмежування компетенції між вищестоящими і нижчестоящими прокуратурами

5. Проаналізувати структуру Генеральної прокуратури України, прокуратур обласного рівня та прирівняних до них, прокуратур міст, районів, міжрайонних та прирівняних до них прокуратур.

Об’єктом дослідження є вивчення діючої практики функціонування такого інституту прокуратури. Предмет - важливий елемент інституту прокуратури в Україні - система і структура, порядок організації (формування) органів прокуратури.

 

Дипломные работы на заказ, Заказ дипломной работы, Диплом на заказ, Заказать дипломную работу, Заказать реферат недорого, Заказать курсовую работу, Выполнение авторских научных работ, заказать контрольную работу, решение задач, заказать реферат, Выполнение контрольных работ, Написание дипломных работ недорого, Написание контрольных работ , Написание курсовых работ, написание курсовой работы,  написание дипломных работ на заказ, Заказать дипломную работу по экономике, написание курсовых, написание рефератов, написание контрольных работ, решение задач на заказ, заказать курсовые, заказать дипломные, заказать реферат, решение примеров, решение задач по математике,  заказать дипломную работу, контрольная работа на заказ, решение контрольных, заказать отчет по практике недорого, решение задач по математике, решение задач по экономике, заказать бизнес-план, написание контрольных по праву, выполнение курсовых работ, Заказать курсовую работу по экономике,  заказать базу данных, заказать написание программы, Дипломные работы на заказ, Заказ дипломной работы, Диплом на заказ, Заказать дипломную работу, Заказать реферат недорого, Заказать курсовую работу, Выполнение авторских научных работ, заказать контрольную работу, решение задач, заказать реферат

База готовых работ: