logo (068) 202 57 83     (095) 710 36 67
help
Заявка
help
Viber
help
Skype
email_icon
E-mail
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Мы профессионально позаботимся о Вашей успешности 24 часа в сутки 7 дней в неделю

БАНКИ ЯК УЧАСНИКИ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ - курсова робота

Заказывай работу ТУТ

Зміст

Вступ………………………………………………………………………

3

1. Поняття ринку цінних паперів та його роль в економіці…………...

1.1. Ринок цінних паперів як складова фінансового ринку……….

6

1.2. Основні інструменти ринку цінних паперів…………………..

10

1.3. Суб’єкти ринку цінних паперів………………………………...

16

2. Комерційні банки як учасники ринку цінних паперів

2.1. Банки – емітенти цінних паперів………………………………

18

2.2. Комерційна діяльність банків на ринку цінних паперів……...

29

2.3. Портфельні операції банків на ринку цінних паперів………...

35

3. Стан та перспективи розвитку цінних паперів в Україні…………...

3.1. Діяльність комерційного банку ............ на ринку цінних паперів………………………………………………………..

42

3.2. Державне регулювання ринку цінних паперів в Україні……..

54

Висновки

Список використаної літератури


Вступ

Ринкова трансформація економіки України передбачає не тільки зміни в галузі відносин власності і виробничих відносин, а й формування адекватної цим відносинам фінансово-кредитної системи.

Ринок цінних паперів є найвищою формою розвитку товарно-грошових відносин. При гармонійному розвитку, розвинутій інфраструктурі, налагодженому правовому забезпеченні механізмів захисту інтересів всіх його учасників — інвесторів, емітентів, посередників — він є потужним прискорювачем економічного розвитку будь-якої країни.

Ринок цінних паперів є багатоаспектною соціально – економічною системою, на основі якої функціонує ринкова економіка в цілому. Він сприяє акумулюванню капіталу для інвестицій у виробничу і соціальну сфери, структурній перебудові економіки, позитивній динаміці соціальної структури суспільства, підвищенню достатку кожної людини шляхом володіння і вільного розпорядження цінними паперами, психологічній готовності населення до ринкових відносин.

На ринках цінних паперів формуються вихідні критерії для оцінки ефективності нових вкладень, здійснюється економічний контроль за діяльністю акціонерних підприємств. Особливо це важливо для “захисту” підприємництва від наслідків комерційного ризику в сучасних умовах, різких змін у структурі світового господарства, стрибків у динаміці товарних цін, відсоткових ставок, валютних курсів.

Ринки цінних паперів (особливо короткострокові) відіграють важливу роль у регулюванні грошового обігу та кредиту. Існування розгалуженої мережі ринків цінних паперів у багатьох ситуаціях може стримувати розвиток інфляційних процесів. Це пов’язано з тим, що наявність значної кількості різних цінних паперів допомагає зв’язати частину невитрачених грошових ресурсів споживачів, перевести їх з положення незадоволеного поточного попиту в положення, що забезпечує їх збереження. За недостатнього розвитку (або відсутності) ринку цінних паперів може скластися драматична проблема розміщення державних позик, викликана дефіцитністю бюджету.

Успішне функціонування економіки в умовах ринку не можливе без розвиненого й стійкого фондового ринку. Для стабілізації фінансового становища у зв’язку з обмеженістю фінансових ресурсів держави постає необхідність забезпечити розширене відтворення шляхом залучення та “переливу” коштів через фондовий ринок. Розвиток ринку цінних паперів є своєрідним індикатором лібералізації економіки й успішного проведення ринкових реформ. [6, с. 81]

В умовах, коли величезні обсяги капіталу виявляються зв’язаними на тривалий період у тій чи іншій продуктивній формі, саме ринки цінних паперів надають економіці тієї гнучкості й мобільності, яка забезпечує можливість швидкого переливу ресурсів з одних галузей в інші i здійснення структурної перебудови виробництва. На відміну від інших фінансових ринків тільки ринки цінних паперів є дійовим інструментом розподілу й перерозподілу капіталу корпорацій між галузями.

У відповідності до чинного законодавства комерційним банкам дозволено:

1.  Випускати, продавати, купувати та зберігати цінні папери та здійснювати інші операції з ними.

2.  Керувати цінними паперами за дорученням клієнтів (довірчі операції).

3.  Надавати брокерські та консультативні послуги.

4.  Здійснювати розрахунки по операціях з цінними паперами за дорученням клієнтів.

Інвестиційна діяльність банку складається з довгострокового кредитування інвестиційних проектів та інвестиційних операцій на ринку цінних паперів.

Комерційні банки України здійснюють інвестиційні операції з державними цінними паперами як на первинному, де вони купують облігації на аукціонах, так і на вторинному ринку, де вони перепродують ці облігації. Інвестиційна діяльність банку, як і будь-якої компанії, є досить довготривалий процес і тому повинна здійснюватися з урахуванням певної перспективи. Формування напрямків цієї діяльності з урахуванням перспективи являє собою процес розробки інвестиційної стратегії.

Метою роботи є аналіз діяльності комерційних банків на ринку цінних паперів в Україні в сучасних умовах ринкових відносин.

Предметом дослідження є економічні відносини, що виникають в процесі купівлі - продажу фінансових ресурсів.

Об'єктом дослідження є ринок цінних паперів України.

Теоретико-методологічною основою курсової роботи є використання сучасних досягнень вітчизняних і зарубіжних вчених в економічній науці стосовно проблем функціонування ринку. Статистичну базу дослідження становлять дані Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Держкомстату та економічних, політичних, періодичних видань.

Для дослідження поставленої мети необхідно вирішити такі завдання:

  • розглянути сутність ринку цінних паперів;
  • охарактеризувати основні види цінних паперів в Україні;
  • визначити суб’єктів ринку цінних паперів та їх функції, роль та місце;
  • проаналізувати діяльність комерційних банків на ринку цінних паперів, виявити можливі шляхи підвищення їх ролі та участі в операціях з цінними паперами;
  • виявити основні проблеми і перспективи розвитку ринку цінних паперів в Україні.

Дипломные работы на заказ, Заказ дипломной работы, Диплом на заказ, Заказать дипломную работу, Заказать реферат недорого, Заказать курсовую работу, Выполнение авторских научных работ, заказать контрольную работу, решение задач, заказать реферат, Выполнение контрольных работ, Написание дипломных работ недорого, Написание контрольных работ , Написание курсовых работ, написание курсовой работы,  написание дипломных работ на заказ, Заказать дипломную работу по экономике, написание курсовых, написание рефератов, написание контрольных работ, решение задач на заказ, заказать курсовые, заказать дипломные, заказать реферат, решение примеров, решение задач по математике,  заказать дипломную работу, контрольная работа на заказ, решение контрольных,

заказать отчет по практике недорого, решение задач по математике, решение задач по экономике, заказать бизнес-план, написание контрольных по праву, выполнение курсовых работ, Заказать курсовую работу по экономике,  заказать базу данных, заказать написание программы, Дипломные работы на заказ, Заказ дипломной работы, Диплом на заказ, Заказать дипломную работу, Заказать реферат недорого, Заказать курсовую работу, Выполнение авторских научных работ, ЗДІЙСНЕННЯ УПОВНОВАЖЕНИМИ БАНКАМИ УКРАЇНИ ОПЕРАЦІЙ З БАНКІВСЬКИМИ МЕТАЛАМИ НА РИНКУ ДОРОГОЦІННИХ МЕТАЛІВ, Теоретичні основи банківських операцій з дорогоцінними металами, Теоретичні засади функціонування ринку дорогоцінних металів, Теоретичні основи формування ринкової вартості дорогоцінних металів, Особливості здійснення операцій з банківськими металами, заказать курсовые, заказать курсовую, заказать диплом, заказать реферат, заказать контрольную, заказать дипломную, заказать курсовую работу, заказать дипломную работу, заказать контрольную работу, курсовая на заказ, диплом на заказ, дипломная работа на заказ, реферат на заказ, контрольная работа на заказ, дипломную работу на заказ, дипломная на заказ, решение контрольных работ, написание курсовых, написание рефератов, написание контрольных работ, написание бизнес-планов, написание отчетов практики, написание шпаргалокнаписание курсовых, написание рефератов, написание контрольных работ, решение задач на заказ, заказать курсовые, заказать дипломные, заказать реферат, решение примеров, решение задач по математике, заказать дипломную работу, контрольная работа на заказ, решение контрольных, диплом на заказ, реферат на заказ, контрольная на заказ, курсовую заказать, курсовая на заказ, диплом заказать, заказать диплом, заказать реферат, заказать курсовую, заказать дипломную работу, курсовая, диплом, заказать контрольную работу, дипломная работа на заказ, заказать курсовую, заказать дипломную, заказать реферат, заказать курсовую работу, заказать контрольную, курсовая работа, контрольных, решение задач, дипломная работа, решение задачи, дипломные, контрольные работы, курсовые работы, дипломные работы, курсовая на заказ, реферат на заказ, дипломную работу на заказ, дипломная на заказ, решение контрольных работ, Замовити написання магістерської, замовити тези на конференцію, замовити статтю, дипломні недорого без плагіату, курсові без плагіату, заказать контрольную работу, решение задач, замовити написання магістерської, замовити курсову, заказать реферат

База готовых работ: