logo (068) 202 57 83     (095) 710 36 67
help
Заявка
help
Viber
help
Skype
email_icon
E-mail
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Мы профессионально позаботимся о Вашей успешности 24 часа в сутки 7 дней в неделю

Прогнозування ймовірності банкрутства та розробка програми запобіжних засобів на прикладі банку - магістерська робота

ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1 Сутність, причини та особливості банкрутства комерційних банків.. 5

1.1 Систематизація визначень сутності та факторів банкрутства комерційних банків  5

1.2 Методи та моделі прогнозування ймовірності банкрутства та оцінки ризику банківської діяльності 19

1.3 Зміст  та порядок розроблення програми запобіжних заходів. 27

РОЗДІЛ 2 Дослідження ймовірності банкрутства комерційного банку _______. 41

2.1 Загально економічна оцінка діяльності комерційного банку. 41

2.2 Аналіз фінансового стану комерційного банку __________ та прогнозування ймовірності його банкрутства. 49

2.3 Оцінка результатівності антикризових заходів, які реалізуються в ______________ 74

РОЗДІЛ 3 Розробка програми заходів щодо запобігання банкрутства банку ________ 77

3.1 Створення резервів для покриття банківських ризиків як один із способів запобігання банкрутства. 77

3.2 Запобігання банкрутства комерційного банку на основі підвищення рівня ліквідності 87

ВИСНОВКИ.. 105

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.. 111

ДОДАТКИ.. 119

ВСТУП

Стабільна банківська система - необхідна умова сталого розвитку української економіки. Вплив світової фінансової кризи наочно продемонстрував нездатність вітчизняної банківської системи протистояти її викликам, мобільно адаптуватися до мінливих ринкових умов і виявив потенційні ризики її дестабілізації. Що стосується України, то вона не є високо інтегрованою в міжнародний фінансовий сектор, і світова фінансова криза як зовнішня виклик, не виявив на її економіку значного негативного впливу. Але, за висновком міжнародних фінансових організацій, Україна є однієї з найбільш уражених світовою фінансовою кризою держав, про що свідчать значні обсяги падіння ВВП і високі темпи інфляції.

До початку фінансової кризи держрегулювання в банківському секторі було направлено на поліпшення інвестиційної привабливості ринку. Коли поліпшення платоспроможності населення країни зацікавило іноземні банки, які почали виходити в роздріб, Нацбанк скасував заборону на кредитування в іноземній валюті без підтвердження валютної виручки. Разом з тим слід зазначити, що невирішеними залишається цілий ряд конкретних науково-прикладних та практичних задач по вдосконаленню банківського нагляду, управління банками, в т.ч. в стані фінансової кризи, порядку ліквідації, злиття та приєднання банків, шляхів підвищення рівнів капіталізації та ліквідності і т.д. Тобто існує практична необхідність у розробці та вдосконаленні конкретних схем і механізмів реорганізації та реструктуризації комерційних банків з метою забезпечення їх стабільного функціонування в інтересах економіки та суспільства.

Таким чином тема дослідження є актуальною, так як для підвищення конкурентоспроможності української економіки, потрібна стабільно працююча банківська система, а банкрутство банків цю стабільність порушує.

У закордонній науковій літературі проблеми банкрутства комерційних банків освітлені досить широко, зокрема, у роботах Брейли Р., Бригхема Е., Гориной С.А., Гроппелли А., Ларионовой І.В., Майерса С., Никбахта Е., Роуза П., Синко Дж., Хорна В. і ін. Дослідження зазначених проблем вітчизняними вченими тільки почалося, але перші результати ми можемо знайти в наукових працях Гейца В.М., Козьменко С.Н., Мищенко В.І., Мороза А.М., Науменковой С.В., Савлука М.І., Стельмаха В.С., Суторминой В.Н., Федосова В.М., Ющенко В.А. і ін.

Мета дипломної роботи полягає в тому, щоб на основі аналізу закордонного й вітчизняного досвіду регулювання діяльності банків оцінити ймовірність банкрутства одного з банків України.

Поставлена мета обумовила наступні завдання дипломної роботи: проаналізувати поняття банкрутства комерційних банків, причини та фактори виникнення; дослідить порядок здійснення та особливості банкрутства комерційних банків; провести аналіз правового регулювання процедури банкротства в Україні; охарактеризувати методи оцінки банкрутства комерційних банків; провести аналіз діяльності одного із банків України, оцінити ризик банкротства даного банку; виділити основні причини стану банкрутства комерційних банків і розробити рекомендації з запобіганню банкрутства.

Предметом дослідження в роботі є аналіз методів та шляхів запобігання банкротству комерційних банків. Об'єктом дослідження є комерційні банки України, зокрема публічне акціонерне товариство __________

Теоретичною та методологічною основою дослідження є фундаментальні концепції теорії фінансів і банківської діяльності. Дослідження засноване на діалектичній теорії наукового пізнання, єдності логічного аналізу й історичного розвитку. У роботі застосовані системний підхід, аналіз і синтез, індукція й дедукція, сучасні методи побудови економічних моделей, економічні, соціологічні та інші виміри, що дозволило в сукупності забезпечити вірогідність і обґрунтованість висновків і пропозицій.

При проведенні дослідження автор орієнтувався на праці вітчизняних і закордонних економістів в області банкрутства комерційних банків. У роботі були використані законодавчі акти України, дані з вітчизняних і закордонних офіційних статистичних джерел.

 

заказать курсовые, заказать курсовую, заказать диплом, заказать реферат, заказать контрольную, заказать дипломную, заказать курсовую работу, заказать дипломную работу, заказать контрольную работу, курсовая на заказ, диплом на заказ, дипломная работа на заказ,  реферат на заказ, контрольная работа на заказ, дипломную работу на заказ, дипломная на заказ, решение контрольных работ, написание курсовых, написание рефератов, , написание контрольных работ, написание бизнес-планов, написание отчетов практики, написание шпаргалок
написание курсовых, написание рефератов, написание контрольных работ, решение задач на заказ, заказать курсовые, заказать дипломные, заказать реферат, решение примеров, решение задач по математике,  заказать дипломную работу, контрольная работа на заказ, решение контрольных, диплом на заказ, реферат на заказ, контрольная на заказ, курсовую заказать, курсовая на заказ, диплом заказать, заказать диплом, заказать реферат, заказать курсовую, заказать дипломную работу, курсовая, диплом,  заказатьконтрольную работу, дипломная работа на заказ,заказать курсовую, заказать дипломную, заказать реферат, заказатькурсовую работу, заказать контрольную, курсовая работа, контрольных, решение задач, дипломная работа, решение задачи, дипломные, контрольные работы, курсовые работы, дипломные работы, замовити написання магістерської, заказать магистерскую, заказать диссертацию, курсовая на заказ, реферат на заказ, дипломную работу на заказ, дипломная на заказ, написати магістерську, курсові без плагіату недорого, купити курсову, купити дипломну роботу, решение контрольных работ

База готовых работ: