logo (068) 202 57 83     (095) 710 36 67
help
Заявка
help
Viber
help
Skype
email_icon
E-mail
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Мы профессионально позаботимся о Вашей успешности 24 часа в сутки 7 дней в неделю

Ринок цінних паперів - курсова робота

Заказывай работу ТУТ

Зміст

Вступ…………………………………………………………………………………3

Розiл 1. Cутність та характеристика банківських операцій з цінними паперами та місце банків на фондовому ринку…………………………………5

1.1           Характеристика фондового ринку та місце і роль банків на ньому………………………………………………………………………………5

1.2           Напрямки діяльності і характеристика видів операцій банків з цінними паперами………………………………………………………………..6

Роздiл 2. Особливості організації та аналіз діяльності комерційних банків з цінними паперами в Україні…………………………………………..11

2.1           Операції комерційних банків з емісії власних цінних паперів…11

2.2           Інвестеційні операції комерційних банків з цінними паперами..20

2.3           Характеристика професійної діяльності банків на ринку цінних паперів……………………………………………………………………………27

2.4           Заставні операції комерційних банків з цінними паперами…….35

Розділ 3. Проблеми і перспективи розвитку операцій банків з цінними паперами………………………………………………………………………….40

Висновки……………………………………………………………………………44 

Додатки……………………………………………………………………………46 

Використана лiтература………………………………………………………48 

Вступ

Реформування економічних відносин в Україні передбачає створення ефективного та прозорого механізму акумуляції й перерозподілу фінансових ресурсів між суб'єктами економічної діяльності відповідно до ринкових правил та законів. Важливу роль у розбудові ринку цінних паперів відіграють банківські установи, які є його провідними інституційними учасниками. Ефективне здійснення операцій з цінними паперами сприяє диверсифікації банківської діяльності та посиленню конкуренції у фінансово-кредитній сфері.

Наявність конкурентного середовища визначає розвиток інноваційних фінансових методів та технологій, що сукупно з іншими заходами щодо побудови ринкової економіки в Україні, забезпечуватиме суспільний прогрес у державі. Все це зумовлює необхідність здійснення ґрунтовного наукового дослідження, спрямованого на конкретизацію місця та ролі банків на ринку цінних паперів і розроблення напрямів удосконалення банківських операцій з фінансовими інструментами.

Актуальність теми дослідження. На сучасному етапі ринкових перетворень в Україні операції банків з цінними паперами, порівняно із світовою практикою, здійснюються на недостатньому рівні. До того ж, переважно відбувається автоматичне перенесення західних методик щодо формування портфелів цінних паперів фінансовими інститутами на фондовому ринку без достатнього врахування українських реалій, що не завжди приводить до бажаного результату. Це ставить перед українською фінансовою наукою завдання, з одного боку, розроблення власної методологічної бази для активізації операцій банків із цінними паперами, а з іншого – необхідність критичного переосмислення рекомендацій і висновків західних класичних концепцій інвестування та сучасних банківських технологій, які відіграють провідну роль операцій з цінними паперами в діяльності фінансово-кредитних установ країн із ринковою економікою.

Дослідженню механізмів функціонування ринку цінних паперів та діяльності банків на цьому ринку присвячено низку наукових праць українських вчених-економістів – О.Д. Вовчак [2], А.Я. Кузнєцової [8], Б.Л. Луціва [9], А.А. Пересади та Т.В. Майорової [13], Л.О. Примостки [14], С.К. Реверчука [15] та інших.

Враховуючи значний світовий прогрес у розробленні новітніх методів інвестування коштів, низку питань, пов'язаних із діяльністю українських банків на ринку цінних паперів, недостатньо вивчили вітчизняні фахівці і тому вони потребують подальшого наукового дослідження. Зокрема, це стосується чіткого визначення ролі банківських установ у розбудові фондового ринку, запровадження сучасних методів управління портфелем цінних паперів, використання похідних фінансових інструментів для зменшення банківських ризиків, побудови національної депозитарної системи відповідно до міжнародної практики. Здійснення досліджень з цих питань є важливою умовою покращення діяльності банків на ринку цінних паперів [1].

Зазначене свідчить про необхідність вивчення операцій банків із цінними паперами для повноцінної інтеграції банківської системи України в міжнародний ринок капіталу, що й зумовлює актуальність теми роботи.

Метою курсової роботи є всебічне вивчення проблем, пов'язаних з діяльністю українських банків на ринку цінних паперів, а також розроблення практичних настанов із розширення ролі цінних паперів у діяльності банківських установ.

Об'єктом дослідження є діяльність комерційних банків України на ринку цінних паперів.

Предметом дослідження є рух грошових потоків, що виникає в процесі діяльності банків на ринку цінних паперів України.

Теоретичною та методологічно основою дослідження є праці вітчизняних та іноземних учених щодо функціонування ринку цінних паперів та операцій банків з інструментами цього ринку.

 

 

Дипломные работы на заказ, Заказ дипломной работы, Диплом на заказ, Заказать дипломную работу, Заказать реферат недорого, Заказать курсовую работу, Выполнение авторских научных работ, заказать контрольную работу, решение задач, заказать реферат, Выполнение контрольных работ, Написание дипломных работ недорого, Написание контрольных работ , Написание курсовых работ, написание курсовой работы,  написание дипломных работ на заказ, Заказать дипломную работу по экономике, написание курсовых, написание рефератов, написание контрольных работ, решение задач на заказ, заказать курсовые, заказать дипломные, заказать реферат, решение примеров, решение задач по математике,  заказать дипломную работу, контрольная работа на заказ, решение контрольных,
заказать отчет по практике недорого, решение задач по математике, решение задач по экономике, заказать бизнес-план, написание контрольных по праву, выполнение курсовых работ, Заказать курсовую работу по экономике,  заказать базу данных, заказать написание программы, Дипломные работы на заказ, Заказ дипломной работы, Диплом на заказ, Заказать дипломную работу, Заказать реферат недорого, Заказать курсовую работу, Выполнение авторских научных работ, заказать контрольную работу, решение задач, заказать реферат

База готовых работ: