logo (068) 202 57 83     (095) 710 36 67
help
Заявка
help
Viber
help
Skype
email_icon
E-mail
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Мы профессионально позаботимся о Вашей успешности 24 часа в сутки 7 дней в неделю

Ринок похідних цінних паперів - курсова робота

Заказывай работу ТУТ

ЗМІСТ

Вступ

3

1. Теоретичні засади похідних цінних паперів......................................

5

1.1. Характеристика похідних фінансових інструментів……...…

5

1.2. Характеристика та особливості опціону………………………

8

1.3. Характеристика та специфікація ф’ючерсу…………………...

11

1.4. Характеристика та особливості депозитарної розписки….........

15

1.5. Характеристика та особливості варанту………………………

17

2. Ринок похідних цінних паперів............................................................

21

2.1. Учасники ринку похідних цінних паперів…………………….

21

2.2. Торгівля ф’ючерсами…………………………………………...

23

2.3. Торгівля опціонами………………………………………..........

26

Висновки.......................................................................................31

Список використаної літератури..................................................    34

Додаток....................................................................................    37


 

ВСТУП

Актуальність теми: На сьогоднішній день перед Україною стоїть важливе стратегічне завдання інтеграції у світовий економічний простір, зокрема, вступу ЄС. Це і обумовлює актуальність даної теми курсової роботи. Для цього потрібно в функціонуванні ринку похідних цінних паперів наслідувати досвід розвинених країн, що в своїй практиці вже навіть позбулися деяких перехідних форм деривативів (наприклад таких, як опціони на товари).

Запровадження таких форм є доцільним у вітчизняній практиці з метою досягнення рівня розвитку фондового ринку передових країн.

На шляху використання строкових фінансових інструментів (деривативів) в Україні існують певні проблеми.

Більшість вітчизняних виробників відмовляються від використання похідних цінних паперів з причини недовіри до нових невідомих фінансових інструментів, а також з причини побоювання використання їх незвичних форм. Адже природним є небажання наштовхнутися на нові труднощі.

Деякі науковці до основних перешкод розвитку строкового ринка відносять відсутність обґрунтованої законодавчої бази, яка б відповідала реальній економічній ситуації в Україні та загальноприйнятим у світовій практиці поняттям і регулятивним механізмам, що діють на ринку деривативів.

В теорії фінансів розглядається безліч форм та різновидів похідних фінансових інструментів. Більшість вітчизняних і зарубіжних науковців схиляються до думи, що основу класу похідних фінансових інструментів становлять ф’ючерсні, форвардні, опціонні угоди та свопи. При цьому ф’ючерси, форварди та опціони об’єднуються у єдину групу на підставі спільної основи, оскільки всі вони пов’язані з купівлею продажем базового активу. Своп являє собою угоду між двома учасникам ринку про обмін в майбутньому платежами відповідно до умов угоди. Свопи укладаються в розрахунку на умовну суму, що передбачає лише обмін різницями в цінах базових інструментів, а не самими інструментами. [1, с. 77-80].

Деякі вчені визнають також існування пов’язаних деривативів. Використання кожного з цих видів похідних цінних паперів залежить від тих цілей, які ставить перед собою той чи інший учасник економічних відносин на фінансовому ринку: корпорація, компанія чи держава.

Ринок похідних цінних паперів – найбільш динамічний сегмент фондового ринку. Якщо оборот торгівлі ф’ючерсами та опціонами на світових біржах на початок 90-х років складав 100-200 трлн.долл., то на кінець 2008 р. він досяг 700-800 трлн.долл. [3, с. 60]. За всієї умовності даного показника слід підкреслити, що це в декілька разів перевищує оборот торгівлі базовими активами (Додаток 1). Все це зумовлює актуальність нашого дослідження.

Метою курсової роботи є визначення стратегії торгівлі на ринках похідних цінних паперів, визначення перешкод у повномірному функціонуванні ринку похідних цінних паперів.

Завдання:

-         визначити теоретичні засади похідних цінних паперів;

-         дослідити ринок похідних цінних паперів.

Об’єкт наукового дослідження – ринок цінних паперів України.

Предметом дослідження є торгівля на ринку похідних цінних паперів.

Теоретико-методологічною основою курсової роботи є використання сучасних досягнень вітчизняних і зарубіжних вчених в економічній науці стосовно проблем функціонування ринку. Статистичну базу дослідження становлять дані Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Держкомстату та економічних, політичних, періодичних видань.

 

заказать курсовые, заказать курсовую, заказать диплом, заказать реферат, заказать контрольную, заказать дипломную, заказать курсовую работу, заказать дипломную работу, заказать контрольную работу, курсовая на заказ, диплом на заказ, дипломная работа на заказ,  реферат на заказ, контрольная работа на заказ, дипломную работу на заказ, дипломная на заказ, решение контрольных работ, написание курсовых, написание рефератов, , написание контрольных работ, написание бизнес-планов, написание отчетов практики, написание шпаргалок

написание курсовых, написание рефератов, написание контрольных работ, решение задач на заказ, заказать курсовые, заказать дипломные, заказать реферат, решение примеров, решение задач по математике,  заказать дипломную работу, контрольная работа на заказ, решение контрольных,  диплом на заказ, реферат на заказ, контрольная на заказ, курсовую заказать, курсовая на заказ, диплом заказать, заказать диплом, заказать реферат, заказать курсовую, заказать дипломную работу, курсовая, диплом,  заказать контрольную работу, дипломная работа на заказ, заказать курсовую, заказать дипломную, заказать реферат, заказать курсовую работу, заказать контрольную, курсовая работа, контрольных, решение задач, дипломная работа, решение задачи, дипломные, контрольные работы, курсовые работы, дипломные работы, курсовая на заказ, реферат на заказ, дипломную работу на заказ, дипломная на заказ, решение контрольных работ

База готовых работ: