logo (068) 202 57 83     (095) 710 36 67
help
Заявка
help
Viber
help
Skype
email_icon
E-mail
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Мы профессионально позаботимся о Вашей успешности 24 часа в сутки 7 дней в неделю

Управління трудовими ресурсами на прикладі банку - курсова робота

ЗМІСТ

 ВСТУП……………………………………………………………………………….3

1.  Теоретичне дослідження. Методологічні аспекти, управління трудовими ресурсами……………………………………………………………………………5

1.1. Етапи управління трудовими ресурсами. ……………………………………..5
1.2. Формування трудових ресурсів………………………………………………..6
1.3. Розвиток трудових ресурсів…………………………………………………..12 
1.4. Підвищення якості трудового життя………………………………………...16

2. Практична частина. Методологічні аспекти, управління трудовими ресурсами ………………………22

2.1. Загальна характерстика…………………………………..22

2.2. Аналіз стадії життєваго циклу …………………………23

2.3.  SWOT – аналіз впливу факторів зовнішнього середовища на діяльність  …………………………26

2.4. Бізнес-діагностика........... на базі виявлених загроз фазі ЖЦП………………………………………………28

2.5. Шляхи усунення визначених нелоліків………………………………………42 

3. Розрахункова частина.  Розрахунок економічної ефективності впровадження заходів по щодо поліпшення праці в.…..44

ВИСНОВКИ……………………………………………………………………….46

Список використаних джерел…………………………………………………...48

 

ВСТУП

......................

У ринкових умовах господарювання успішність і конкурентоздатність банку багато в чому залежать від ефективності управління людськими ресурсами. Тому в управлінському інструментарії всіх керівних органів банківських установ в обов’язковому порядку велика роль повинна відводитись проведенню активної і продуманої кадрової політики [3]

В Україні внаслідок світової фінансової кризи розвиваються певні негативні тенденції в кадровій політиці банку:

–– прагнення до найбільш простих і швидких способів зростання доходів акціонерів (що стало головною метою діяльності багатьох банківських організацій) за рахунок зменшення витрат на персонал, і перш за все скорочення чисельності працівників;

–– відсутність належного кадрового аудиту, в результаті чого скорочення штатів має механічний характер без урахування обраної стратегії розвитку організації, а іноді й з порушенням чинного трудового законодавства;

–– масштабне безробіття в банківської галузі, причому як серед молодих спеціалістів, котрі в принципі не можуть отримати жодної посади в банківської галузі, так і серед досвідчених фахівців;

–– погіршення умов працюючого персоналу банків (це, насамперед, виражається у значному реальному зниженні розміру посадових окладів і призупиненні заохочувальних виплат);

–– слабкі або відсутні технології перевірки на лояльність персоналу;

–– неефективне використання сучасних методів управління персоналом [3].

Сучасне ринкове середовище у фінансово-кредитному секторі перебуває у посткризовому періоді після світової фінансово-економічної кризи, що характеризується суворими вимогами як до ведення бізнесу в цілому, так і до кадрової політики зокрема. Тому актуальним є дослідження сучасного стану кадрової політики банківських установ, вивчення основних проблемних аспектів і пошук актуальних напрямів подальшого розвитку системи управління банківським персоналом.

Сучасні умови господарювання ставлять суворі вимоги до якості трудових ресурсів у цілому та в банківській сфері зокрема, що пояснюється підвищенням ролі людини з усією сукупністю її здібностей в економічній діяльності. Такі особливості ринкового середовища спричиняють необхідність безперервного розвитку і вдосконалення кадрової політики сучасних банківських установ. У зв’язку з цим головною метою дослідження було обрано аналіз основних проблемних аспектів, що виникли в посткризовий період у системі управління персоналом сучасного банку, а також пріоритетних напрямів сучасної кадрової політики банків.

Для досягнення мети досліддження в роботі були вирішені наступні задачі:

- вивчені теоретичні  аспекти, методології управління трудовими ресурсами;

- проведений  комплексний аналіз в Південному відділенні ................основних чинників з управління трудовими ресурсами;

- виявлені недоліки в даному управлінні;

- визначені шляхи усунення виявлених недоліків;

- сформульовані напрямки подальшого поліпшення організоції праці в бвннківькій праці.

 

заказать курсовые, заказать курсовую, заказать диплом, заказать реферат, заказать контрольную, заказать дипломную, заказать курсовую работу, заказать дипломную работу, заказать контрольную работу, курсовая на заказ, диплом на заказ, дипломная работа на заказ,  реферат на заказ, контрольная работа на заказ, дипломную работу на заказ, дипломная на заказ, решение контрольных работ, написание курсовых, написание рефератов,  написание контрольных работ, написание бизнес-планов, написание отчетов практики, написание шпаргалок, написание курсовых по экономике, написание рефератов, написание контрольных работ, решение задач на заказ, заказать курсовые, заказать дипломные, заказать реферат, решение примеров, решение задач по математике,  заказать дипломную работу, контрольная работа на заказ, решение контрольных, диплом на заказ, реферат на заказ, контрольная на заказ, курсовую заказать, курсовая на заказ, диплом заказать, заказать диплом, заказать реферат, заказать курсовую, заказать дипломную работу, курсовая, диплом,  заказатьконтрольную работу, дипломная работа на заказ,заказать курсовую, заказать дипломную, заказать реферат, заказатькурсовую работу, заказать контрольную, курсовая работа, контрольных, решение задач, дипломная работа, решение задачи, дипломные по психологии, контрольные работы, курсовые работы, дипломные работы, курсовая на заказ, реферат на заказ, дипломную работу на заказ, дипломная на заказ, решение контрольных работ , дипломная по экономике, курсовая по бухучету, дипломная по психологии, курсовая по праву, дипломная по праву, дипломная по экономике, написание курсовых по праву, написание рефератов по праву, написание контрольных работ по праву, решение задач по бухучету, заказать курсовые по праву, заказать дипломные по праву, заказать реферат по праву, замовити магістерську, решение примеров по праву, решение задач по праву,  заказать курсовую по психологии, заказать дипломную по психологии, заказать реферат по психологии, заказать контрольную по психологии, заказать дипломную по бухучету, замовити магістерську без плагіату, написати статтю, написати тези, курсові недорого, магістерські з економіки, заказать курсовую работу по психологии

База готовых работ: