logo (068) 202 57 83     (095) 710 36 67
help
Заявка
help
Viber
help
Skype
email_icon
E-mail
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Мы профессионально позаботимся о Вашей успешности 24 часа в сутки 7 дней в неделю

Впровадження європейського фондового ринку в Україні.

Заказывай работу ТУТ

ЗМІСТ

Вступ...................................................................................................................3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ  ФУНКЦІОНУВАННЯ

ФОНДОВОГО РИНКУ

1.1.         Зміст, суть та структура фондового ринку...........................................5

1.2. Принципи організації фондового  ринку (біржовий та позабіржовий)............................................................................................................10

РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРИНЦИПИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ МОДЕЛІ ФОНДОВОГО РИНКУ

2.1. Специфічні риси європейської моделі фондового ринку.....................14

2.2. Особливості функціонування європейської моделі  фондового ринку на прикладі Великобританії......................................................................................18

РОЗДІЛ 3. ФОНДОВИЙ РИНОК УКРАЇНИ

3.1. Стан фондового ринку України..............................................................22

3.2. Шляхи впровадження європейської моделі фондового ринку в Україні........................................................................................................................28

Висновки..........................................................................................................32

Список використаної літератури...................................................................34

Додатки............................................................................................................36

 

ВСТУП

Актуальність теми. Характерною рисою сучасних світових економічних відносин є інтенсивний розвиток процесів глобалізації з залученням національних економік у світову господарчу систему, посилення їхньої взаємної залежності. Відображенням цих процесів стало виникнення єдиного інформаційного простору, інтернаціоналізація й швидке зростання фінансових ринків. Останні тенденції розвитку світової економіки сприяють збільшенню учасників операцій на глобальному фінансовому ринку і згладжують відмінності між сегментами ринку, розширяючи при цьому коло можливостей боржників і кредиторів, пов’язаних із фінансуванням і управлінням портфелями цінних паперів. Фондовий ринок є одним з основних механізмів акумулювання й перерозподілу капіталу у світовій економіці. На сучасній стадії розвитку світового господарства можна говорити про перевагу цього джерела формування капіталу порівняно з кредитом і внутрішнім накопиченням.

Розвиток обчислювальної техніки та телекомунікацій уможливив миттєве переміщення коштів з одного національного ринку на інший. Поряд з безсумнівними перевагами такої мобільності капіталу її безпосереднім наслідком є нестійкість національних ринків цінних паперів. З іншого боку, одним з найважливіших наслідків глобалізації фондових ринків стає загострення конкуренції за інвестиції між окремими національними ринками і групами ринків.

Отже, наростаюча глобалізація підштовхує вітчизняних емітентів та інституції ринкової інфраструктури до звернення все більшої уваги на події, що відбуваються на світових фондових ринках. Національний фондовий ринок у структурі міжнародних фінансово-кредитних відносин залишається досить непомітним у порівнянні з найбільшими ринками світу, але має високий потенціал, здатний задовольнити найвибагливіших інституційних інвесторів. Проте зв’язки між українським та світовими фондовими ринками залишаються невивченими.

Враховуючи вищенаведене, одним із найважливіших аспектів є поглиблене вивчення нових закономірностей та тенденцій взаємодії національних фінансових ринків з міжнародними та поступової інтеграції  вітчизняного фондового ринку в європейський. Таким чином вивчення даної теми  курсової роботи є актуальним на сьогоднішній день.

Метою даної роботи є висвітлення теоретичних та практичних основ впровадження європейського фондового ринку в Україні.

Завдання роботи:

–       дослідити  теоретичні основи функціонування фондового ринку;

–       розглянути принципи організації фондового ринку;

–       проаналізувати специфічні риси європейської моделі фондового ринку;

–        вивчити особливості функціонування європейської моделі фондового ринку;

–       запропонувати шляхи вдосокналення європейської моделі фондового ринку в Україні.

Об’єктом дослідження виступає методика функціонування фондового ринку України в контексті взаємодії з міжнародним фінансовим ринком.

Предметом дослідження є перспективи впровадження європейської моделі фондового ринку.

Даними питаннями впровадження  європейського  фондового ринку в Україну займалися провідні економісти та вчені як Барановський О., Бурмака М.О., Василик О., Вознюк Г.Л., Волощук Г.О.  Головко А.Т., Гольцберг М.А., Губський Б.В., Давидов О.І., Денисенко М., Демківський А.,  Хоружий С.Г., Януль І.Є.

В процесі дослідження використовувались методи наукової абстракції, порівнянь та узагальнень, а також інші методи та інструменти наукового пізнання економічних процесів.

 

Дипломные работы на заказ, Заказ дипломной работы, Диплом на заказ, Заказать дипломную работу, Заказать реферат недорого, Заказать курсовую работу, Выполнение авторских научных работ, заказать контрольную работу, решение задач, заказать реферат, Выполнение контрольных работ, Написание дипломных работ недорого, Написание контрольных работ , Написание курсовых работ, написание курсовой работы,  написание дипломных работ на заказ, Заказать дипломную работу по экономике, написание курсовых, написание рефератов, написание контрольных работ, решение задач на заказ, заказать курсовые, заказать дипломные, заказать реферат, решение примеров, решение задач по математике,  заказать дипломную работу, контрольная работа на заказ, решение контрольных,

заказать отчет по практике недорого, решение задач по математике, решение задач по экономике, заказать бизнес-план, написание контрольных по праву, выполнение курсовых работ, Заказать курсовую работу по экономике,  заказать базу данных, заказать написание программы, Дипломные работы на заказ, Заказ дипломной работы, Диплом на заказ, Заказать дипломную работу, Заказать реферат недорого, Заказать курсовую работу, Выполнение авторских научных работ, заказать контрольную работу, решение задач, заказать реферат

База готовых работ: