logo (068) 202 57 83     (095) 710 36 67
help
Заявка
help
Viber
help
Skype
email_icon
E-mail
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Мы профессионально позаботимся о Вашей успешности 24 часа в сутки 7 дней в неделю

Екологічна характеристика ПАТ - курсова робота

Заказывай работу ТУТ

Зміст

Вступ. 3

1. Екологічна характеристика підприємства ПАТ „Житомирський маслозавод". 5

1.2 Загальна характеристика підприємства. 7

1.3 Кількісна, якісна характеристика сировини. 12

1.4 Основні та допоміжні технологічні процеси. 23

1.4 Джерела викидів в атмосферу забруднення вод і грунтів. 31

2. Радіоекологія, та ії основні завдання. 40

3. Основні умови скіду стічних вод у відкриті водойми, та каналізаційні мережі 43

4. Енергозбереження, як головний шлях розвитку сучасного виробництва. 46

Висновки. 53

Список використаних джерел. 54

Вступ

Необхідність зменшення негативного впливу природоперетворювальної діяльності суб'єкта господарювання на довкілля і створення умов для екологічної націленості його діяльності зумовлюють потребу проведення екологічного моніторингу на рівні суб'єкта господарювання.

І.Решетов і В.Самойлов вказують, що коли виникає необхідність режимних спостережень навколишнього середовища, кожний суб'єкт господарської діяльності створює індивідуальну локальну систему моніторингу.

При створенні локальної системи моніторингу цим суб'єктом акцентуються варіації спостережень за принципом „найбільш негативний вплив" (надра - ґрунт - вода - повітря - рослини - тварини - людина, варіант любий).

Локальна система моніторингу довкілля (ЛСМД) - система, яка функціонує в межах окремого району, міста, об'єкта.

Тому, об'єктами локальної системи екологічного моніторингу, на нашу думку, є: джерела і фактори впливу на довкілля з боку суб'єкта господарювання; стан атмосферного повітря та динаміка його забруднення суб'єктом господарювання; динаміка забруднення і використання води суб'єктом господарювання з річкових басейнів регіону; тенденції поводження з промисловими токсичними відходами суб'єктом господарювання.

Суть моніторингу стану забруднення довкілля суб'єктом господарювання розкривається через реалізацію системних дій, зорієнтованих на: виявлення локальних екологічних проблем, зумовлених природоперетворювальною діяльністю суб'єкта господарювання, а також опрацювання і узагальнення результатів спостережень; виявлення змін у довкіллі, спричинених антропогенною діяльністю суб'єкта господарювання; аналізування локальних екологічних проблем та формування напрямків їх вирішення, в першу чергу, через послаблення (зменшення) негативного екологічного впливу на довкілля з боку суб'єкта господарювання.

В якості факторів, що справляють вплив на стан навколишнього природного середовища в результаті антропогенної діяльності суб'єкта господарювання, нами розглядатимуться: забруднення атмосфери стаціонарними джерелами суб'єкта господарювання, водних об'єктів, забруднення в результаті розміщення суб'єктом господарювання відходів у довкіллі. В якості чинних екологічних індикаторів, розрахунок яких буде здійснюватися, обрані: динаміка обсягу викидів в атмосферне повітря суб'єктом господарювання; утворення ним викидів забруднюючих речовин стаціонарними джерелами; забір і використання води суб'єктом господарювання з річкових басейнів; поводження суб'єкта господарювання з промисловими відходами. Задля послаблення інтенсивності впливу екодеструктивних процесів, прогнозування змін екологічного характеру у навколишньому природному середовищі та наслідків, які вони зумовлять, необхідно забезпечити облік екологічних змін у довкіллі, тенденцій цих змін та їх проявів не лише на національному і регіональному рівнях, а й на рівні окремих суб'єктів господарювання, що досягається шляхом проведення екологічного моніторингу.

Питання захисту довкілля і здійснення моніторингової діяльності зосереджені у роботах І.Александрова, В.Дьомкіна, А.Запольського, М.Клименко, Л.Мельника, І.Решетова, В.Самойлов, М.Хилька, О.Царенко, В.Петрука та ін. Однак, досліджуючи екологічний моніторинг як трирівневу систему, недостатню увагу вони приділяють локальному моніторингу. Виробництво молочної сировини є складовою частиною одного із стратегічних  кроків забезпечення продовольчої безпеки держави. Молоко належить до цінних продуктів харчування людини, оскільки містить усі необхідні для життєдіяльності організму поживні речовини.  Його складові беруть участь у регуляції кислотно-лужної рівноваги, посилюють опірність організму проти несприятливих умов навколишнього середовища. За поживністю 1 кг молока прирівнюється до 200 г м’яса. Щоденне вживання 0,5 л молока на 50% забезпечує добову потребу людини в жирі та на 30% у білку тваринного походження.

Основним гарантуванням безпечності молока та молочної продукції в Україні є контролювання у молоці та продуктах його перероблення залишкової кількості радіонуклідів, пестицидів, токсичних речовин, мікотоксинів.

Метою роботи є моніторинг стану забруднення довкілля суб'єктом господарювання, зокрема, ВАТ „Житомирський маслозавод".

База готовых работ: