logo (068) 202 57 83     (095) 710 36 67
help
Заявка
help
Viber
help
Skype
email_icon
E-mail
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Мы профессионально позаботимся о Вашей успешности 24 часа в сутки 7 дней в неделю

Аналіз праці і заробітної плати промислового підприємства - курсова робота

Заказывай работу ТУТ

Зміст

Вступ. 3

1. Значення, завдання та джерела інформації аналізу праці і заробітної плати промислового підприємства. 5

2. Аналіз стану та руху кадрового потенціалу промислового підприємства  12

3. Аналіз ефективності використання праці 21

4. Факторний аналіз витрат на оплату праці 28

5. Шляхи збільшення ефективності використання трудових ресурсів та раціоналізації витрат на оплату праці промислового підприємства. 36

Висновки. 39

Список використаної літератури. 41

Додатки. 43


 

Вступ

Заробітна плата як соціально-економічна категорія, з одного боку, є основним джерелом грошових доходів працівників, тому її величина значною мірою характеризує рівень добробуту всіх членів суспільства. З іншого боку, її правильна організація заінтересовує працівників підвищувати ефективність виробництва, а відтак безпосередньо впливає на темпи й масштаби соціально-економічного розвитку країни.

Як свідчить зарубіжний досвід, кардинальні зрушення у технічному оснащенні виробництва, структурі праці та функціях працівників, упровадження нових форм організації праці привели до того, що головною метою економічної стратегії і системи матеріального стимулювання сучасних компаній і фірм, стало досягнення не кількісних показників випуску продукції, а якісних параметрів виробництва, таких як поліпшення використання устаткування, робочого часу, складу робочої сили, якості продукції, спрямованих на підвищення змістовності праці, поліпшенням умов. Це означає перехід від екстенсивних методів господарювання до інтенсивних. Таким чином, підвищення ефективності виробництва, збільшення прибутку досягаються нині не шляхом збільшення обсягів виробництва із залученням додаткових ресурсів, а на основі ефективнішого використання всіх наявних ресурсів і всебічного зниження витрат виробництва.

Як важлива соціально-економічна категорія заробітна плата в ринковій економіці має виконувати такі функції: 1) відтворювальну - як джерела відтворення робочої сили і засобу залучення людей до праці; 2) стимулюючу - встановлення залежності рівня заробітної плати від кількості, якості і результатів праці; 3) регулюючу - як засіб розподілу і перерозподілу кадрів по регіонам країни, галузях економіки з урахуванням ринкової кон'юнктури; 4) соціальну - забезпечення соціальної справедливості, однакової винагороди за однакову працю; 5) облікову - як грошовий вираз за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці за тарифними ставками, відрядними розцінками та посадовими окладами.

Проте в сучасних умовах становлення ринку в Україні заробітна плата не може виконувати цих функцій. Її рівень забезпечує не більш як 20% відтворення робочої сили, яке не відшкодовує навіть прямих затрат праці і не викликає зацікавленості в переорієнтації робочої сили на пріоритетні сфери діяльності. Тому нині заробітна плата  виконує інші функції, а саме: 1) збереження зайнятості, запобігання безробіттю ціною заниження заробітної плати; 2) забезпечення соціальних гарантій; 3) збереження попереднього статусу, пов'язаного із попереднім робочим місцем; 4) стримування інфляції (шляхом заборгованості із заробітної плати); 5) поширення нелегальної діяльності та вторинної зайнятості; 6) посилення мобільності робочої сили.

Мета курсової роботи – розглянути і докладно проаналізувати всі аспекти аналізу праці і заробітної плати промислового підприємства.

Предмет курсової роботи полягає в дослідженні економічних, організаційних, інформаційних характеристик методики аналізу праці і заробітної плати промислового підприємства.

Об’єктом дослідження обране приватне підприємство ..............

заказать курсовые, заказать курсовую, заказать диплом, заказать реферат, заказать контрольную, заказать дипломную, заказать курсовую работу, заказать дипломную работу, заказать контрольную работу, курсовая на заказ, диплом на заказ, дипломная работа на заказ,  реферат на заказ, контрольная работа на заказ, дипломную работу на заказ, дипломная на заказ, решение контрольных работ, написание курсовых, написание рефератов,  написание контрольных работ, написание бизнес-планов, написание отчетов практики, написание шпаргалок, написание курсовых по экономике, написание рефератов, написание контрольных работ, решение задач на заказ, заказать курсовые, заказать дипломные, заказать реферат, решение примеров, решение задач по математике,  заказать дипломную работу, контрольная работа на заказ, решение контрольных, диплом на заказ, реферат на заказ, контрольная на заказ, курсовую заказать, курсовая на заказ, диплом заказать, заказать диплом, заказать реферат, заказать курсовую, заказать дипломную работу, курсовая, диплом,  заказатьконтрольную работу, дипломная работа на заказ,заказать курсовую, заказать дипломную, заказать реферат, заказатькурсовую работу, заказать контрольную, курсовая работа, контрольных, решение задач, дипломная работа, решение задачи, дипломные по психологии, контрольные работы, курсовые работы, дипломные работы, курсовая на заказ, реферат на заказ, дипломную работу на заказ, дипломная на заказ, решение контрольных работ , дипломная по экономике, курсовая по бухучету, дипломная по психологии, курсовая по праву, дипломная по праву, дипломная по экономике, написание курсовых по праву, написание рефератов по праву, написание контрольных работ по праву, решение задач по бухучету, заказать курсовые по праву, заказать дипломные по праву, заказать реферат по праву, решение примеров по праву, решение задач по праву,  заказать курсовую по психологии, заказать дипломную по психологии, заказать реферат по психологии, заказать контрольную по психологии, заказать дипломную по бухучету, заказать курсовую работу по психологии

Для розкриття теми використовуються теоретичні, розрахункові і аналітичні методи.

 

База готовых работ: