logo (068) 202 57 83     (095) 710 36 67
help
Заявка
help
Viber
help
Skype
email_icon
E-mail
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Мы профессионально позаботимся о Вашей успешности 24 часа в сутки 7 дней в неделю

Аналіз прибутку від реалізації продукції - курсова робота

ЗМІСТ

ВСТУП                                                                                                                                   3

РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ  ОСНОВИ  АНАЛІЗУ  ПРИБУТКУ ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ                                                                                                                           5

1.1.Економічна суть, види прибутку від реалізації продукції підприємства та        5 методика його формування

1.2.Методика аналізу  та планування прибутку від реалізації продукції                13

РОЗДІЛ 2   АНАЛІЗ  ПРИБУТКУ  ВІД  РЕАЛІЗАЦІЇ  ПРОДУКЦІЇ (РОБІТ, ПОСЛУГ) ТзОВ  «........                                        19

2.1.Економіко-організаційна характеристика підприємства ТзОВ «Апельсин»  19

2.2.Аналіз складу і структури доходів, витрат і фінансових результатів діяльності підприємства                                                                                                                  25

2.3. Аналіз формування та розподілу прибутку від реалізації продукції                 28

2.4.Факторний аналіз прибутку від реалізації продукції підприємства                       30

РОЗДІЛ 3 РЕЗЕРВИ ТА ШЛЯХИ  ЕФЕКТИВНОГО  ВИКОРИСТАННЯ  ПРИБУТКУ ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ ТзОВ «........»

3.1. Резерви ефективності використання прибутку від реалізації продукції           32

3.2.Шляхи покращення використання прибутку від реалізації продукції               33

ВИСНОВКИ                                                                                                            37

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ                                                                        40

ДОДАТКИ                                                                                                               42

ВСТУП

За  умов  ринкової  економіки  господарчим  суб’єктам (підприємствам) надані  широкі права  і  можливості  у реалізації  своїх  економічних інтересів, вибору  способів  організації  виробництва,  збуту  продукції.

При  цьому підприємства  виходять  із  власних  ресурсних  можливостей  з  врахуванням широкого  спектру  факторів,  які  впливають  на  ефективність  використання виробничого  потенціалу.

В сучасних умовах ринку і конкуренції значно зростає актуальність та необхідність проведення аналізу прибутку від реалізації продукції. Це пояснюється тим, що зі зміною кон’юнктури ринку на користь споживача виникла ситуація, за якою підприємство повинно виробляти тільки ті товари, які потрібні споживачеві. Детальне дослідження ринку, попиту на товари підприємства впливає на процес виготовлення та реалізації продукції.

Мета курсової роботи - глибоке вивчення теоретичних питань прибутку від реалізації, розробка напрямків збільшення обсягу реалізації продукції та підвищення її рентабельності.

Об'єктом дослідження є ТзОВ «..............». Підприємство має достатню інформаційну базу, кваліфікованих працівників для вдосконалення аналітичної роботи по проведення економічного аналізу.

Завдання поставлені в роботі:

– вивчення нормативно-законодавчих актів по досліджуваній проблемі, критичний аналіз наукових публікацій і на цій основі визначення завдань роботи;

– вивчення і узагальнення на базі підприємства особливостей аналізу виробництва і реалізації продукції, її прибутковості та розробка системи показників для проведення комплексного аналізу;

– обґрунтування шляхів підвищення ефективності виробництва та реалізації продукції та рівня її рентабельності;

– формування висновків і пропозицій.

Розвиток та поглиблення економічного аналізу є необхідна умова стабільної роботи підприємства і дозволяє передбачити господарську та комерційну ситуацію для досягнення кінцевої мети підприємства, тобто отримати максимальний прибуток.

Економічний  аналіз  обов’язково  повинен передувати  прийняттю  науково  обґрунтованих  рішень  на  бухгалтерському рівні управління. Аналіз має не лише виявити хиби, а й розкрити можливості подальшого  зростання  економіки.  За  цих  умов  зростає  важливість проведення  своєчасного  економічного  аналізу  в  промисловості,  зокрема таких  важливих  показників,  як  показники  випуску  готової  продукції  і  її реалізації.

Метою  даної  роботи є наступні пункти:

-  ознайомлення з теоретичними даними щодо  аналізу  прибутку  від реалізації  продукції,  а  також  ознайомлення  з  сучасними  критеріями характеристики продукції, методики аналізу динаміки цих критеріїв;

-  аналіз прибутку від реалізації за матеріалами (бухгалтерською звітністю) ТзОв «...............», що містяться у Додатках даної курсової роботи;

-  пошук резервів та шляхів ефективного використання прибутку від реалізації, застосовуючи дані проведеного аналізу прибутку ТзОВ «.....»;

-  наведення висновків щодо теоретичних та практичних даних, отриманих у процесі аналізу по темі даної курсової роботи.

 

заказать курсовые, заказать курсовую, заказать диплом, заказать реферат, заказать контрольную, заказать дипломную, заказать курсовую работу, заказать дипломную работу, заказать контрольную работу, курсовая на заказ, диплом на заказ, дипломная работа на заказ,  реферат на заказ, контрольная работа на заказ, дипломную работу на заказ, дипломная на заказ, решение контрольных работ, написание курсовых, написание рефератов,  написание контрольных работ, написание бизнес-планов, написание отчетов практики, написание шпаргалок, написание курсовых по экономике, написание рефератов, написание контрольных работ, решение задач на заказ, заказать курсовые, заказать дипломные, заказать реферат, решение примеров, решение задач по математике,  заказать дипломную работу, контрольная работа на заказ, решение контрольных, диплом на заказ, реферат на заказ, контрольная на заказ, курсовую заказать, курсовая на заказ, диплом заказать, заказать диплом, заказать реферат, заказать курсовую, заказать дипломную работу, курсовая, диплом,  заказатьконтрольную работу, дипломная работа на заказ,заказать курсовую, заказать дипломную, заказать реферат, заказатькурсовую работу, заказать контрольную, курсовая работа, контрольных, решение задач, дипломная работа, решение задачи, дипломные по психологии, контрольные работы, курсовые работы, дипломные работы, курсовая на заказ, реферат на заказ, дипломную работу на заказ, дипломная на заказ, решение контрольных работ , дипломная по экономике, курсовая по бухучету, дипломная по психологии, курсовая по праву, дипломная по праву, дипломная по экономике, написание курсовых по праву, написание рефератов по праву, написание контрольных работ по праву, решение задач по бухучету, заказать курсовые по праву, заказать дипломные по праву, заказать реферат по праву, решение примеров по праву, решение задач по праву,  заказать курсовую по психологии, заказать дипломную по психологии, заказать реферат по психологии, заказать контрольную по психологии, заказать дипломную по бухучету, заказать курсовую работу по психологии

 

 

База готовых работ: