logo (068) 202 57 83     (095) 710 36 67
help
Заявка
help
Viber
help
Skype
email_icon
E-mail
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Мы профессионально позаботимся о Вашей успешности 24 часа в сутки 7 дней в неделю

Зародження філософської антропології у працях Макса Шеллера «Положення людини в космосі» - курсова робота з філософії

Зміст

 

Вступ……………………………………………………………………………..3

1. Уявлення про людину в 19 ст. ………………………………………………5

2. Місце та роль людини в контексті ієрархізації живого……………………10

3. Генезис становлення антропологічної концепції…………………………..12

4. Інтерпретація людини в праці

Макса Шелера «Положення людини в космосі»……………………………...24

Висновки………………………………………………………………………...28

Список літератури………………………………………………………………30

 

 

Вступ

Актуальність теми дослідження. Серед мислителів ХХ століття постать Макса Шелера (1874–1928 рр.) виблискує своєю незвичайністю та багатоманітністю. Його наукові доробки стали вагомим внеском до низки гуманітарних дисциплін, серед яких варто виокремити етику, соціологію, релігієзнавство, філософську антропологію.

Зацікавлення сучасних вчених викликає не лише дослідження результатів філософського поступу М. Шелера, а й парадигмальний контекст їх становлення, позаяк початок минулого століття увінчаний появою багатьох найрізноманітніших течій у філософії та науці. Філософські рецепції людиновимірності як антропологічного виміру гуманістичного управління направлені на осмислення місця людини в ієрархії сущого. Ця задача філософської антропології визначена не тільки систематично, але й історично: першими працями з філософської антропології Макса Шелера «Положення людини в космосі» (1928 р.), Арнольда Гелена (1904–1976 рр.) «Людина. Її природа і положення в світі» (1940 р.). Основи філософської антропології були закладені Л. Фейербахом, Ф. Ніцше, В. Дільтеєм Е. Гуссерлем, Х. Дрішем. У своєму становленні вона увібрала в себе проблематику робіт Іксюля, А. Портмана, але остаточно визначилася у роботах у працях М. Шелера, Х.Г. Плесснера, А. Гелена, М. Бубера.

Філософська антропологія виділяє як об’єкт свого дослідження сферу власне людського буття, власної природи людини, людської індивідуальності, сфери антропокультурного соціуму в цілому. Проблеми людини осмислювали українські вчені В. Андрущенко, Т. Андрущенко, В. Вашкевич, В. Бех,                 В. Шинкарук, М. Злотіна, В. Іванов, М. Тарасенко, В. Табачковський, Г. Заїченко, І. Бичко, В. Воронкова, М. Попович, С. Кримський, В. Андрущенко,                      Є. Бистрицький, С. Пролєєв, М. Култаєва, І. Степаненко, Є. Андрос, О. Кирилюк, В. Ятченко, Г. Шалашенко, М. Зайцев.

Зокрема, В.Васильєва у праці «Вчення про пізнання та етика Ф. Брентано й реакція на неї М. Шелера» дослідила гносеологічні ідеї і сумірність раціональних та ірраціональних елементів сфери цінностей (зокрема, моральності) у вченні Ф. Брентано, а також його вплив на розуміння М. Шелером феноменології й аксіології. Глибинний науковий аналіз, проведений В. Васілєвою, виявив низку ідей та положень, що відобразились у шелерівській антропології. Зокрема йдеться про поняття інтейційності, яке займає визначальне місце у методології обох мислителів.

Л.Чухіна у монографії «Людина та її ціннісний світ у релігійній філософії» проаналізувала історію західноєвропейської антропологічної думки, що дало змогу нам виявити рецепції Августина (співвідношення душі і тіла, розуміння Бога) і Б. Паскаля (філософія серця) М. Шелером у вченні про людину.

І. Тюркдоган, будучи автором низки наукових праць, присвячених вивченню концепції М. Штірнера, в одній із своїх статей, а саме «Макс Штірнер і Макс Шелер», порівняв «Я»-концепцію М. Штірнера та розуміння Духу              М. Шелером, що є цінним для нашого дослідження, оскільки сприяє виокремленню специфіки зазначеного поняття у шелерівській філософії. Зазначимо, що названі наукові доробки лише побічно торкаються філософії М.Шелера або порівнюють її з вченням іншого конкретного мислителя.

Метою роботи є аналіз зародження філософської антропології у працях Макса Шеллера «Положення людини в космосі»

У відповідності з метою роботи перед нами стоять такі завдання:

1. Вивчення уявлення про людину в 19 ст.

2. Визначити місце та роль людини в контексті ієрархізації живого.

3. Дослідити генезис становлення антропологічної концепції.

4. Проаналізувати інтерпретацію людини в праці Макса Шелера.

Об’єктом дослідження є вивчення зародження філософської антропології.

Предметом праця Макса Шеллера «Положення людини в космосі».

 

заказать курсовые, заказать курсовую по психологии, заказать диплом, заказать реферат, заказать контрольную, заказать дипломную по экономике, заказать курсовую работу, заказать дипломную работу, заказать контрольную работу, курсовая на заказ, диплом на заказ, дипломная работа на заказ,  реферат на заказ, контрольная работа на заказ, дипломную работу на заказ, дипломная на заказ, решение контрольных работ, написание курсовых, написание рефератов,  написание контрольных работ, написание бизнес-планов, написание отчетов практики, написание шпаргалок, написание курсовых по экономике, написание рефератов, написание контрольных работ, решение задач на заказ, заказать курсовые, заказать дипломные, заказать реферат, решение примеров, решение задач по математике, заказать дипломную работу, контрольная работа на заказ, решение контрольных, диплом на заказ, реферат на заказ, контрольная на заказ, курсовую заказать, курсовая на заказ, диплом заказать, заказать диплом, заказать реферат, заказать курсовую, заказать дипломную работу, курсовая, диплом, заказатьконтрольную работу, дипломная работа на заказ,заказать курсовую, заказать дипломную, заказать реферат, заказатькурсовую работу, заказать контрольную, курсовая работа, контрольных, решение задач, дипломная работа, решение задачи, дипломные по психологии, контрольные работы, курсовые работы, дипломные работы, курсовая на заказ, реферат на заказ, дипломную работу на заказ, дипломная на заказ, решение контрольных работ , дипломная по экономике, курсовая по бухучету, дипломная по психологии, курсовая по праву, дипломная по праву, дипломная по экономике, написание курсовых по праву, написание рефератов по праву, написание контрольных работ по праву, решение задач по бухучету, заказать курсовые по праву, заказать дипломные по праву, заказать реферат по истории,  решение примеров по экономике, решение задач по бухучету,  заказать курсовую по психологии, заказать дипломную по психологии, заказать реферат по психологии, заказать контрольную по психологии, заказать дипломную по бухучету, заказать курсовую работу по экономике

 

 

База готовых работ: