logo (068) 202 57 83     (095) 710 36 67
help
Заявка
help
Viber
help
Skype
email_icon
E-mail
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Мы профессионально позаботимся о Вашей успешности 24 часа в сутки 7 дней в неделю

АНАЛІЗ І ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА ПРИ РОЗРОБЦІ БІЗНЕС-ПЛАНУ - курсова робота

Заказывай работу ТУТ

ЗМІСТ

Вступ

3

1.

МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ЕТАПИ ПРОВЕДЕННЯ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ОДИН З ОСНОВНИХ ЕТАПІВ СКЛАДАННЯ БІЗНЕС ПЛАНУ

5

1.1

Суть та мета розроблення бізнес плану

5

1.2

Мета, завдання та етапи проведення аналізу фінансового стану підприємства

7

2.

АНАЛІЗ МАЙНОВОЇ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ ВАТ «РЕММОНТАЖ»  ЗА _____ РІК І ОЦІНКА СТРУКТУРНИХ ЗМІН

13

2.1

Аналіз активів підприємства

13

2.2

Аналіз фінансової структури капіталу або джерел фінансування і оцінка структурних змін

16

2.3

Аналіз показників рентабельності

19

3.

ЗАГАЛЬНА ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ  ТА ЛІКВІДНОСТІ (ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ) ВАТ «РЕММОНТАЖ»

21

4.

НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ОСНОВА ТА ГОЛОВНА МЕТА СКЛАДАННЯ БІЗНЕС ПЛАНУ

34

Висновки

40

Список використаної літератури

42

Додатки

44


ВСТУП

Актуальність теми. За умов переходу економіки України до ринкових відносин, суттєвого розширення прав підприємств у галузі фінансово-економічної діяльності значно зростає роль своєчасного та якісного аналізу фінансового стану підприємств, оцінки їхньої ліквідності, платоспроможності і фінансової стійкості та пошуку шляхів підвищення і зміцнення фінансової стабільності. Особливого значення набуває своєчасна та об'єктивна оцінка фінансового стану підприємств за виникнення різноманітних форм власності, оскільки жодний власник не повинен нехтувати потенційними можливостями збільшення прибутку (доходу) фірми, які можна виявити тільки на підставі своєчасного й об'єктивного аналізу фінансового стану підприємств. Систематичний аналіз фінансового стану підприємства, його платоспроможності, ліквідності та фінансової стійкості необхідний ще й тому, що дохідність будь-якого підприємства, розмір його прибутку багато в чому залежать від його платоспроможності. Враховують фінансовий стан підприємства і банки, розглядаючи режим його кредитування та диференціацію відсоткових ставок.

Фінансовий стан підприємства - це комплексне поняття, яке є результатом взаємодії всіх елементів системи фінансових відносин підприємства, визначається сукупністю виробничо-господарських факторів і характеризується системою показників, що відображають наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів.

Фінансовий стан підприємства залежить від результатів його виробничої, комерційної та фінансово-господарської діяльності. Тому на нього впливають усі ці види діяльності підприємства. Передовсім на фінансовому стані підприємства позитивно позначаються безперебійний випуск і реалізація високоякісної продукції.

Отже, фінансовий стан - це одна з найважливіших характеристик діяльності кожного підприємства, зокрема, у бізнес-плануванні, що і зумовлює актуальність нашого дослідження.

Аналіз фінансового стану підприємства є необхідним етапом для розробки бізнес планів і прогнозів фінансового оздоровлення підприємств. Задля більш наглядного демонстрування складання фінансової частини бізнес плану та аналіз фінансового становища підприємства використовувались звітні дані за _____ рр. ВАТ «Реммонтаж».

Метою курсової роботи є дослідження аналізу і оцінки фінансового стану підприємства при розробці бізнес-плану.

.Основними завданнями наукового дослідження є

-         визначення мети, завдання та етапи проведення аналізу фінансового стану підприємства як одного з основних етапів складання бізнес плану;

-        аналіз майнової структури капіталу ВАТ «Реммонтаж» за _____ рік і оцінка структурних змін підприємства.

-         загальна оцінка фінансового стану  та ліквідності (платоспроможності) підприємства;

-        визначення напрямків удосконалення фінансового стану підприємства як основа та головна мета складання бізнес плану.

Обєкт курсової роботи - аналіз і оцінка фінансового стану підприємства при розробці бізнес-плану.

Предмет  дослідження - ВАТ «Реммонтаж» .

База готовых работ: