logo (068) 202 57 83     (095) 710 36 67
help
Заявка
help
Viber
help
Skype
email_icon
E-mail
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Мы профессионально позаботимся о Вашей успешности 24 часа в сутки 7 дней в неделю

Фінансове забезпечення діяльності житлово-комунального підприємства - дипломна робота

Заказывай работу ТУТ

ЗМІСТ

ВСТУП.. 6

РОЗДІЛ 1 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВАТ ДМП "...........................................". 11

Розділ 2 Теоретико-методологічні основи фінансового забезпечення діяльності підприємств житлово - комунального господарства.. 23

1.1 Економічна природа і склад фінансових ресурсів підприємств. 23

1.2 Основні джерела фінансування комунального господарства. 32

1.3 Особливості залучення позабюджетних коштів для фінансування комунального господарства. 40

Розділ 3 Аналіз фінансового забезпечення державного  підприємства "........................". 55

3.1 Техніко - економічна характеристика ДМП "........................................"  55

3.2 Аналіз фінансового стану  та фінансового забезпечення ДМП "......................................". 66

3.3 Діагностика можливого банкрутства ДМП "............................................"  79

Розділ 4 РОЗРОБКА ЗАХОДІВ З ПОЛІПШЕННЯ фінансового забезпечення ДМП "..........................". 87

Висновки.. 114

Список використаних джерел.. 121

Додатки.. 128

 СТУП

 Провідне місце в структурі матеріальної та фінансової основи місцевого самоврядування займають підприємства комунальної форми власності. В Україні переважна частина об’єктів комунальної власності належить до сфери житлово-комунального господарства. За сучасних економічних умов і внаслідок впливу суб’єктивних чинників підприємства житлово-комунального господарства є здебільшого збитковими, що потребує залучення до функціонування цієї сфери приватного сектора. Рівень приватизації комунального майна в Україні такий, що місцеві органи через місцеві бюджети фінансують надання послуг, які по суті є приватними, а не громадськими: будівництво, утримання комунального житла, надання комунальних послуг, оренда соціальних об’єктів. Натомість у сфері нерухомості та надання комунальних послуг не спостерігається суттєвого прогресу ринкових відносин.
Так, житлово-комунальне господарство протягом останніх десяти років перебуває у стані перманентного реформування, та попри це є однією з небагатьох сфер, що функціонують на тих самих засадах, що й за часів існування СРСР. Такі негативні тенденції, як погіршення технічного й фінансово-економічного стану підприємств, зростання втрат енергетичних та інших ресурсів, зниження надійності обслуговування населення та якості послуг, що йому надаються, свідчать про необхідність збільшення обсягів бюджетного фінансування підприємств комунальної форми власності.
Фінансові проблеми підприємств комунальної форми власності в Україні з року в рік загострюються, виростаючи з місцевих (локальних) до галузевих і соціально-економічних, що становлять загрозу національній безпеці. Це викликано, з одного боку, все більшими потребами фінансування поточної діяльності й розвитку комунального господарства, а з другого – недостатніми коштами, що виділяють на ці цілі держава, місцеві бюджети й безпосередньо підприємства. Саме тому сьогодні актуальним є питання, щодо вдосконалення фінансування підприємств комунальної форми власності та пошук нових джерел фінансування.

Неодноразово українською владою піднімалося питання щодо проведення комунальної реформи. Одним із кроків комунальної реформи є ліквідація монополії в комунальному секторі. Тільки чесна  і  прозора конкуренція може створити вибір. Тільки так населення отримає якісні послуги за помірну ціну. Також планувалося провести упорядкування тарифної політики. Сьогодні існує парадокс: тарифи на житлово-комунальні послуги зростають, а їх якість дуже часто погіршується. Але втілення у життя цієї реформи вимагає значних фінансових витрат з боку держави.

Планування видатків місцевих бюджетів на фінансування підприємств комунальної форми власності має свої особливості, бо розпочинається з визначення доходів цих підприємств. Як правило, доходи підприємств комунальної форми власності значно менші ніж видатки, тому після ретельної перевірки розрахунків підприємств місцеві фінансові органи планують державну дотацію в розмірі, необхідному для збалансування їх доходів і видатків. При цьому окремо планується дотація з урахуванням не тільки функціонального призначення підприємств, а й напряму надання дотації. Так, житлово-експлуатаційним конторам надається: бюджетна дотація на покриття збитків від експлуатації, від перевищення сплаченого ПДВ над отриманим і на покриття різниці в тарифах на тепло, яке подається відомчими котельними; на капітальний ремонт. Транспортним підприємствам бюджетна дотація планується на покриття експлуатаційних витрат, на капітальний ремонт рухомого складу, на придбання нового рухомого складу та на капітально-відновлювальні роботи. Крім того, у дотації комунальним підприємствам може закладатися прибуток, розмір якого залежить від стану місцевого бюджету, з якого планується отримати прибуток.

Фінансові ресурси комунальних підприємств тісно пов’язані з фінансовою системою регіону, становлять ї невід’ємну частину і мають складну систему зв’язків із фінансовими ресурсами місцевих органів влади. Так, за рахунок місцевих бюджетів, також місцевих позабюджетних цільових фондів фінансується створення нових комунальних підприємств, їхнє інвестування й пільгове кредитування, покриття запланованих збитків тощо. Водночас за рахунок фінансових ресурсів комунальних підприємств формується певна частка дохідної частини фінансових ресурсів місцевих органів влади.

Житлово-комунальне господарство як галузь місцевого господарства є найменш підготовленим до ринкових умов господарювання. З початку 2010 року прибуток підприємств житлово-комунального господарства становив 138,4 млн. грн., а збиток від їх діяльності складав 497,5 млн. грн., у цьому ж періоді 2009 року ці показники, відповідно, мали такі значення: 73,9 млн. грн., 408,0 млн. грн. Отже, якщо порівняти фінансово-економічні показники роботи підприємств житлово-комунального господарства станом на 1 лютого 2010 року з відповідними показниками на 1 лютого 2009 року, можна помітити, що прибуток житлово-комунальних підприємств на початку 2010 року зріс на 64,4 млн. грн., а збитки  збільшилися на 89,4 млн. грн. Наведені дані підтверджують те, що дана сфера комунального господарства є збитковою, і відповідно потребує додаткових фінансових надходжень для здійснення свої ефективної діяльності. Дослідженням фінансового забезпечення підприємств комунальної форми власності присвячено чимало наукових праць таких фахівців, як Г. І. Онищук, Г. К. Агаджанов, М. В. Глух, А. В. Григорович, О. М. Білянський, Л. В. Кравцова, О. Ю. Попов, В. Ю. Світлична, К. В. Процак, Г. М. Семчук.

Питання реформування, розвитку та функціонування житлово-комунального господарства останнім часом набули активного дослідження та висвітлення в наукових працях вітчизняних учених-економістів, зокрема: Журби І.М., Матвєєвої Н.М., Калугіна В.В., Княжеченко В.В., Мельник Л.В., Ковалевського Г.В., Усенко Ю.Ю., Торкатюк В.І. У той же час недостатньо висвітленими залишаються питання залучення інвестицій та покращення фінансового забезпечення галузі.

Метою дослідження є розробка теоретичних основ, методичних рекомендацій та інструментарію формування організаційно-економічних і управлінських механізмів фінансового забезпечення підприємств житлово-комунального господарства.

Поставлена мета зумовила вирішення таких завдань:

¾   аналіз економічної природи і складу фінансових ресурсів підприємства;

¾   вивчення вітчизняного і зарубіжного досвіду фінансування житлово-комунального господарства;

¾   діагностика фінансового стану та можливості банкрутства об'єкта дослідження;

¾   виявлення основних джерел фінансування обраного підприємства;

¾   розробка та обґрунтування удосконалення механізму фінансового забезпечення обраного підприємства.

Об'єктом дослідження є господарська діяльність підприємство ДМП «Івано-Франківськтеплокомуненерго».

Предметом дослідження є теоретико-методологічні засади формування фінансових ресурсів підприємств житлово-комунального господарства.

Теоретичною і методологічною основою дослідження є фундаментальні положення економічної теорії та регіоналістики, наукові роботи українських і зарубіжних учених з проблем функціонування, розвитку та реформування житлово-комунального господарства, а також нормативні й законодавчі акти України. Для досягнення поставленої мети в роботі було використано такі методи: методи логіко-теоретичного узагальнення та порівняння; економіко-статистичного і графічного аналізу; порівняльно-економічного аналізу .

Інформаційною базою дослідження є матеріали Державного комітету статистики України, Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства, Міністерства фінансів України, дані про роботу підприємств житлово-комунального господарства.

База готовых работ: