logo (068) 202 57 83     (095) 710 36 67
help
Заявка
help
Viber
help
Skype
email_icon
E-mail
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Мы профессионально позаботимся о Вашей успешности 24 часа в сутки 7 дней в неделю

Фінансовий аналіз підприємства - курсова робота

Заказывай работу ТУТ

ЗМІСТ

Вступ………………………………………………………………………

3

1. Аналіз фінансових результатів та використання прибутку в сучасних умовах господарювання

7

1.1. Економічна суть фінансових результатів………………….….

7

1.2. Формування фінансових результатів і задачі аналізу прибутку………………………………………………………………

12

1.3. Особливості аналізу фінансових результатів в умовах інфляції………………………………………………………………..

15

2. Аналіз фінансових результатів діяльності ТОВ «Колібріс»

19

2.1. Економічна характеристика ТОВ «Колібріс»…………………

19

2.2. Аналіз рівня, структури і динаміки прибутку……………...….

23

2.3. Оцінка ефективності поточної діяльності (ділової активності)…………………………………………………………….

30

2.4. Аналіз рентабельності діяльності підприємства………………

33

3. Аудит фінансових результатів та використання прибутку

38

Висновки

Список використаної літератури

Додатки

 

ВСТУП

Перехід до ринкової економіки потребує від підприємств підвищення ефективності виробництва, конкурентноздатності продукції, послуг на основі впровадження досягнень науково-технічного прогресу, ефективних форм господарювання і керування виробництвом, подолання безгосподарності, активізації підприємництва, ініціативи.
Вся історія підприємницької діяльності пов’язана з пошуками шляхів підвищення прибутковості та раціональним використанням прибутку. Адже одержані фінансові результати відображають всі сторони діяльності підприємства: галузеві особливості ведення господарської діяльності, якість організації виробництва та ефективність застосованої технології, ступінь ефективності прийнятої системи управління.
Управлінські рішення повинні бути засновані на точних розрахунках, глибокому й всебічному економічному аналізі. Вони повинні бути науково обґрунтованими, мотивованими, оптимальними. Жодний організаційний, технічний і технологічний захід не повинний здійснюватися доти, поки не обґрунтована його економічна доцільність.
Важлива роль у реалізації цих задач приділяється аналізу фінансової діяльності підприємств. З його допомогою виробляється стратегія й тактика розвитку підприємства, улаштовуються плани й управлінські рішення, здійснюється контроль за їхнім виконанням, оцінюються результати діяльності підприємства.
Фінансовим підсумком господарської діяльності будь-якого підприємства є його прибутковість, яка характеризується абсолютними і відносними показниками.
Абсолютний показник прибутковості — це сума прибутку. Відносний показник прибутковості — це рівень рентабельності. [6, с. 112]
У збільшенні прибутку та високій рентабельності зацікавлені і підприємства, і держава, оскільки, з одного боку, це є прямим джерелом виробничого і соціального розвитку підприємства, а з другого — прибутки забезпечують сталі й зростаючі надходження до державного бюджету.
Приросту прибутку можна досягти не лише шляхом збільшення внеску трудового колективу підприємства, а і в результаті певних порушень державної дисципліни (найчастіше — порушенням порядку встановлення цін), іншими протиправними діями, що тягнуть за собою карну відповідальність, бо викликають негативні явища в розвитку економіки держави.
З огляду на це на кожному підприємстві необхідно систематично проводити аналіз формування, використання і розподілу прибутку, щоб знати величину чистого прибутку, його складові частини і основні тенденції їх зміни.

Фінансовий стан підприємства треба систематично й усебічно оцінювати з використанням різних методів, прийомів та методик аналізу. Це уможливить критичну оцінку фінансових результатів діяльності підприємства як у статиці за певний період, так i в динаміці — за ряд періодів, дасть змогу визначити «больові точки» у фінансовій діяльності та способи ефективнішого використання фінансових ресурсів, їх раціонального розміщення.

Неефективність використання фінансових ресурсів призводить до низької платоспроможності підприємства i, як наслідок, до можливих перебоїв у постачанні, виробництві та реалізації продукції; до невиконання плану прибутку, зниження рентабельності підприємства, до загрози економічних санкцій. Все це обумовлює актуальність обраної теми курсової роботи.

Метою даної курсової роботи є закріплення теоретичних знань з курсу «Фінансовий аналіз» та набуття практичного досвіду з проведення аналізу фінансових результатів і оцінки прибутковості підприємства на прикладі ТОВ «Колібріс».

Об’єктом дослідження є аналіз фінансових результатів діяльності ТОВ «Колібріс». Предметом дослідження є фінансові результати діяльності, шляхи їх вдосконалення.

Завданнями курсової роботи є:

  • дослідити економічну сутність фінансових результатів діяльності підприємства (прибутку/збитку) як економічної категорії, їх зміст і роль в умовах ринкової економіки;
  • обґрунтувати та проаналізувати вплив основних чинників на визначення фінансових результатів діяльності підприємства;
  • визначити напрямки удосконалення діяльності підприємства, націлені на підвищення результативності його діяльності.
  • провести аудит фінансових результатів та використання прибутку.

Для проведення аналізу фінансових результатів і оцінки прибутковості підприємства використані наступні методи:

  • Ø порівняння, коли фінансові показники звітного періоду порівнюються або з плановими, або з показниками за попередній період (базисними).
  • Ø групування, коли показники групуються та зводяться в таблиці. Це дає можливість для проведення аналітичних розрахунків, виявлення тенденцій розвитку окремих явищ і їхнього взаємозв'язку, факторів, що впливають на зміну показників.
  • ланцюгових підстановок – заміна окремого звітного показника базисним. При цьому всі інші показники залишаються незмінними. Цей метод дозволяє визначити вплив окремих факторів на сукупний фінансовий показник.

Як інструментарій аналізу використовуються фінансові коефіцієнти. Фінансовий аналіз підприємства виконується з використанням певних алгоритмів і формул.

Інформаційною базою для проведення аналізу фінансових результатів діяльності підприємства є:

—              баланс (форма № 1);

—              звіт про фінансові результати (форма № 2);

—              звіт про рух грошових коштів (форма № 3);

—              звіт про власний капітал (форма № 4);

—              дані статистичної звітності та оперативні дані.

 

 

заказать курсовые, заказать курсовую, заказать диплом, заказать реферат, заказать контрольную, заказать дипломную, заказать курсовую работу, заказать дипломную работу, заказать контрольную работу, курсовая на заказ, диплом на заказ, дипломная работа на заказ,  реферат на заказ, контрольная работа на заказ, дипломную работу на заказ, дипломная на заказ, решение контрольных работ, написание курсовых, написание рефератов, , написание контрольных работ, написание бизнес-планов, написание отчетов практики, написание шпаргалок

написание курсовых, написание рефератов, написание контрольных работ, решение задач на заказ, заказать курсовые, заказать дипломные, заказать реферат, решение примеров, решение задач по математике,  заказать дипломную работу, контрольная работа на заказ, решение контрольных,  диплом на заказ, реферат на заказ, контрольная на заказ, курсовую заказать, курсовая на заказ, диплом заказать, заказать диплом, заказать реферат, заказать курсовую, заказать дипломную работу, курсовая, диплом,  заказать контрольную работу, дипломная работа на заказ, заказать курсовую, заказать дипломную, заказать реферат, заказать курсовую работу, заказать контрольную, курсовая работа, контрольных, решение задач, дипломная работа, решение задачи, дипломные, контрольные работы, курсовые работы, дипломные работы, курсовая на заказ, реферат на заказ, дипломную работу на заказ, дипломная на заказ, решение контрольных работ

База готовых работ: