logo (068) 202 57 83     (095) 710 36 67
help
Заявка
help
Viber
help
Skype
email_icon
E-mail
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Мы профессионально позаботимся о Вашей успешности 24 часа в сутки 7 дней в неделю

Функції фінансової системи України - курсова робота

Заказывай работу ТУТ

Зміст

Вступ. 3

Розділ 1. Теоретико-методологічний аналіз основних функцій фінансової системи. 5

1.1. Поняття, сутність та структура фінансової системи. 5

1.2. Характеристика основних функцій фінансової системи. 11

Розділ 2. Аналіз сучасного стану фінансової системи України. 18

2.1. Геопросторова функція фінансової системи в умовах інтеграції України до світового господарства. 18

2.2. Проблеми та завдання аналізу стійкості фінансової системи України на сучасному етапі ії розвитку. 24

Розділ 3. Аналіз проблем функціонування фінансової системи України та можливі шляхи їх подолання. 34

Висновки. 41

Список використаних джерел. 43

Вступ

Одним із важливих завдань економічної політики держави в умовах продовження трансформації вітчизняної господарської системи на основі ринкових засад ведення підприємницької діяльності є забезпечення умов для нарощення обсягів виробництва в усіх галузях вітчизняної економіки та підвищення добробуту громадян. Чільне місце у реалізації цього завдання посідає фінансова система держави. Будучи складовою більш широкої системи – економічної, вона відображає всю багатогранність і складність зв’язків та відносин у рамках національної економіки як на макро-, так і на мікроекономічному рівні.

Фінансова система не є статичною, як і загалом економіка держави, вона постійно розвивається (при цьому слід зауважити, що процес такого розвитку може перериватися тимчасовими спадами і регресом, що пов’язано із відповідними змінами в економіці). Відтак, перед фінансовою наукою та практикою стоїть завдання перманентного вдосконалення її функціонування, що дасть змогу розробити пропозиції для забезпечення потреб суб’єктів реального сектора економіки в адекватному наборі фінансових інструментів та послуг.

Зважаючи на значення фінансової системи для суспільства, її роль у соціально-економічному розвитку держави, сутнісні питання її змісту та функціонування були і залишаються у центрі уваги провідних науковців та економістів-практиків. Фундаментальні теоретичні та методологічні основи дослідження фінансів та фінансової системи були закладені у дослідженнях українських та зарубіжних фундаторів фінансової науки М. Алексеєнка, М. Бунге, А. Вагнера, К. Вікселля, С. Вітте, Р. Гільфердінга, П. Гензеля, С. Іловайського, Л. Косси, Й. Кулішера, П. Мікеладзе, М. Мітіліно, Ф. Нітті, Л. Штейна, І. Озерова, К. Рау, Е. Селігмана, Г. Тіткіна, М. Цитовича, І. Янжула.

Важливу роль у теоретичному та емпіричному дослідженні проблематики становлення, розвитку і трансформації світової та національної фінансових систем відіграють праці зарубіжних вчених Ш. Бланкарта, Дж. Бейлі, С. Брю, Д. Бьюкенена, З. Боді, Г. Габбарта, Р. Дорнбуша, Ф. Ларена, Р. Левайна, Р. Маккіннона, М. Міллера, Р. Мертона,Ф. Модільяні, П. Роуза, Дж. Стігліца, С. Фішера, Д. Фрейзера, М. Фрідмена, Ю. Фами,В. Шарпа.

Серед російських науковців, які досліджували питання функціонування фінансової системи, заслуговують уваги праці Л. Абалкіна, Д. Аллахвердяна, Б. Болдирєва, О. Бірмана, Е. Вознесенського, Л. Дробозіної, В. Дьяченка, М. Єршова, В. Іванова, В. Івантера, А. Іларіонова, Д. Львова, Р. Нігматуліна, В. Родіонової, М. Романовського, Б. Сабанті, М. Сичова, В. Сенчагова, М. Шерменьова та інших.

Різносторонні та різнопланові аспекти функціонування фінансової системи України досліджуються у роботах сучасних вітчизняних науковців, зокрема В. Александрова, Л. Алексеєнко, В. Андрущенка, О. Барановського, О. Василика, А. Гальчинського, В. Геєця, А. Даниленка, Я. Жаліла, В. Зимовця, О. Кириленко, В. Кравченка, М. Крупки, А. Кузнєцової, З. Луцишин, С. Льовочкіна, І. Луніної, І. Лютого, С. Огородника, Д. Полозенка, М. Савлука, А. Соколовської, О. Терещенка, В. Федосова, С. Юрія. Однак, слід зазначити, що у вітчизняній фінансовій літературі все ж бракує ґрунтовних наукових досліджень щодо функціонування фінансової системи в контексті соціально-економічного розвитку держави. Нині все ще залишаються невирішеними складні проблеми, що стосуються низки концептуальних засад функціонування фінансової системи, зокрема її функцій та ролі у контексті необхідності забезпечення сталих темпів економічного зростання. Це обумовлює вибір теми дослідження та її актуальність.

Метою роботи є визначення завдань та функцій фінансової системи у соціально-економічному розвитку держави.

Поставлена мета обумовила необхідність вирішення ряду взаємопов’язаних завдань: розглянути теоретичні основи фінансової системи; дослідити особливості функцій фінансової системи; проаналізувати проблеми у функціонування фінансової системи України та розглянути можливі шляхи їх подолання.

Предметом курсової роботи є економічні відносини, які виникають з приводу взаємодії структурних елементів фінансової системи України.

В якості об’єкта курсової роботи виступають функції фінансової системи України.

База готовых работ: