logo (068) 202 57 83     (095) 710 36 67
help
Заявка
help
Viber
help
Skype
email_icon
E-mail
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Мы профессионально позаботимся о Вашей успешности 24 часа в сутки 7 дней в неделю

ЗВІТ З ПРОХОДЖЕННЯ ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ у банку

Зміст

Вступ. 3

1. Загальна характеристика комерційного банку . 5

2. Система управління прибутком в комерційного банку  13

3. Аналіз основних показників діяльності 22

Висновки. 31

Список використаних джерел. 33

Додатки. 36

Вступ

Переддипломна практика студентів, що набувають кваліфікаційний рівень спеціаліста зі спеціальності “Фінанси”, є невіддільною складовою навчального процесу і дипломного дослідження.

Під час практики, яку я проходила  у банку було необхідно:набути навичок проведення аналізу та планування прибутку банку, тобто здійснити практичну підготовку для написання дипломної роботи.

Мета практики — зібрати необхідні матеріали для написання  дипломної роботи та набути навичок застосування методів наукових досліджень і проведення науково-дослідної роботи.

Основні завдання переддипломної практики:

–       розглянути актуальність вибраної теми дипломної роботи;

–       скласти бібліографію з теми дослідження;

–       здійснити огляд теоретичних положень за темою дипломної роботи;

–       засвоїти методи збирання інформації при проведенні наукових досліджень і методи її статистичної обробки;

–       зібрати матеріали (статистичні дані, документи) для написання дипломної роботи, здійснити їх обробку та аналіз;

–       скласти та захистити звіт.

У сучасних умовах питання,  пов'язані  з управленням різними соцiально-економiчними системами,  є найскладнiшими.

Управлiння ж сучасною банківською установою вимагає від керівників і менеджерiв серйозних i глибоких знань як в галузi  теорiї,  так і в галузі практики управлiння. Можна впевнено констатувати,  що з подальшим розвитком ринкових відносин в Українi процеси побудови систем управління дiяльнiстю кредитних установ набуватимуть бiльшої актуальностi та значимостi.

Складнiсть банківського менеджменту вимагає розробки комплексного пiдходу до управлiння прибутковістю комерційного банку, що включатиме базове балансування параметрів, оцiнку та облiк фiнансового стану ринкової позиції банку,  формування та функцiонування єдиного iнформацiйно-аналітичного поля банку, органiзацiйної структури центрiв прибутку та затрат, структурування єдиної автоматизованої системи управління ресурсами.

Банківський прибуток є одним із найважливіших показників ефективності функціонування  банку,  його стабільності.  У ньому зацікавлені всі учасники економічного процесу.

Розмір банківського прибутку хвилює акціонерів,  тому що він є показником отриманого доходу на інвестований ними капітал.

Вкладникам прибуток гарантує стабільний дохід і впевненість у завтрашньому дні,  оскільки збільшення резервів і власних коштів банку свідчить про його стабільність.  Позичальники також зацікавлені в прибутках банку,  адже таким чином зростають їх власні накопичення.

Різноманітним аспектам прибутковості комерційних банків присвячено досить багато робіт вітчизняних і зарубіжних науковців.  Серед зарубіжних економістів дану тематику досліджували Пітер С.  Роуз,  Джозеф Ф.  Сінкі,  М.А.  Поморина,  А.Н. Шаталов, В.В. Бабанов та ін. Вагомий внесок у дослідження банківської прибутковості зробили вітчизняні науковці:  О.В.  Васюренко,  О.М.  Колодізєв,  О.В.  Молчанов,  О.  Пернарівський,  І.В.  Сало,  Н.П. Радковська, О.О. Рибалка, В.П.Савчук та ін.

Об’єктом дослідження є діяльність банку.

Предметом дослідження виступають теоретико-методологічні та прикладні аспекти управління прибутком банку.

 

заказать курсовые, заказать курсовую, заказать диплом, заказать реферат, заказать контрольную, заказать дипломную, заказать курсовую работу, заказать дипломную работу, заказать контрольную работу, курсовая на заказ, диплом на заказ, дипломная работа на заказ,  реферат на заказ, контрольная работа на заказ, дипломную работу на заказ, дипломная на заказ, решение контрольных работ, написание курсовых, написание рефератов, , написание контрольных работ, написание бизнес-планов, написание отчетов практики, написание шпаргалок

написание курсовых, написание рефератов, написание контрольных работ, решение задач на заказ, заказать курсовые, заказать дипломные, заказать реферат, решение примеров, решение задач по математике,  заказать дипломную работу, контрольная работа на заказ, решение контрольных, диплом на заказ, реферат на заказ, контрольная на заказ, курсовую заказать, курсовая на заказ, диплом заказать, заказать диплом, заказать реферат, заказать курсовую, заказать дипломную работу, курсовая, диплом,  заказатьконтрольную работу, дипломная работа на заказ,заказать курсовую, заказать дипломную, заказать реферат, заказатькурсовую работу, заказать контрольную, курсовая работа, контрольных, решение задач, дипломная работа, решение задачи, дипломные, контрольные работы, курсовые работы, дипломные работы, курсовая на заказ, реферат на заказ, дипломную работу на заказ, дипломная на заказ, решение контрольных работ

База готовых работ: