logo (068) 202 57 83     (095) 710 36 67
help
Заявка
help
Viber
help
Skype
email_icon
E-mail
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Мы профессионально позаботимся о Вашей успешности 24 часа в сутки 7 дней в неделю

Адміністративні послуги публічної адміністрації - курсова робота

ЗМІСТ

ВСТУП.. 2

РОЗДІЛ     І.     ЗАГАЛЬНА     ХАРАКТЕРИСТИКА АДМІНІСТРАТИВНИХ  ПОСЛУГ,ЩО НАДАЮТЬСЯ  ПУБЛІЧНОЮ АДМІНІСТРАЦІЄЮ... 4

1.1. Поняття, ознаки та класифікація адміністративних послуг. 4

1.2. Стандарти надання адміністративних послуг. 9

1.3. Реєстр адміністративних послуг. 15

РОЗДІЛ II. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ. 18

2.1.Законодавство України про надання адміністративних послуг. 18

2.2. Державна політика у сфері надання адміністративних послуг. 22

2.3. Зарубіжний досвід надання адміністративних послуг. 26

РОЗДІЛ Ш.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ У СФЕРІ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ, ЩО НАДАЮТЬСЯ  ПУБЛІЧНОЮ АДМІНІСТРАЦІЄЮ... 30

3.1.Відповідальність посадових осіб у сфері надання адміністративних послуг. 30

3.2. Дисциплінарна та адміністративна відповідальність за законом про надання послуг  31

ВИСНОВКИ.. 34

СПИСОК ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ.. 35


ВСТУП

Адміністративні послуги в умовах нинішньої адміністративної реформи розглядаються як важливий інструмент здійснення державного управління. Вдосконалення процесу надання адміністративних послуг є ключовою умовою реформування органів державної влади на шляху реалізації ідеї сервісної держави. За своєю суттю адміністративна послуга являє собою видачу в межах владних повноважень органами державної влади, органами місцевого самоврядування на вимогу фізичних або юридичних осіб дозволів, ліцензій, сертифікатів, посвідчень, а також проведення реєстрації актів, документів, прав, об’єктів, видання інших індивідуальних правових актів з метою забезпечення юридичного оформлення умов реалізації їх прав, свобод та законних інтересів. Функції по оформленню різного роду дозвільних та інших документів набули свого розвитку в якості державного регулюючого впливу на господарські процеси одночасно із становленням ринкових відносин.

Державні послуги є якісно новою формою взаємовідносини між державою та громадянами. Нажаль, незважаючи на організаційно - правові заходи, які здійснюються державою протягом останніх років в напрямку розвитку цієї сфери, слід констатувати, що ефективність надання адміністративних послуг на місцях, там, де населення безпосередньо контактує з державним апаратом, залишається низькою. Вдосконалення системи адміністративних послуг можливо лише за умови правового закріплення концептуальних засад її функціонування та подальшого розвитку.

Об'єктом курсової роботи виступають адміністративні послуги, що надаються органами державної влади.

Предметом дослідження є відносини, що складаються з приводу надання адміністративних послуг.

Метою роботи є вивчення поняття «адміністративні послуги, порядку надання, відповідальності.

Досягнення поставленої мети зумовило вирішення низки дослідницьких завдань:

- Вивчити теоретичні аспекти адміністративних послуг;

- Розглянути їх види, визначити стандарти в галузі надання адміністративних послуг;

- Здійснити загальну характеристику законодавства, що регулює порядок надання адміністративних послуг;

- Визначити види відповідальності за порушення норм чинного законодавства з надання адміністративних послуг.

Для розкриття теми використовувалися Конституція України, закони, укази і розпорядження Президента, нормативно-правові акти, що регламентують порядок надання адміністративних послуг.

Для осмислення теоретико-методологічних аспектів, політико-правових засад та провідних напрямів політичної діяльності органів державної влади використовувалися різні методи пізнання: системний, історичний, порівняльно-політологічний, інституційний, структурно-функціональний.

Логіка дослідження відображена в структурі роботи, яка складається з вступу, основної частини, висновку, списку використаних джерел та літератури.

 

 

заказать курсовые, заказать курсовую, заказать диплом, заказать реферат, заказать контрольную, заказать дипломную, заказать курсовую работу, заказать дипломную работу, заказать контрольную работу, курсовая на заказ, диплом на заказ, дипломная работа на заказ,  реферат на заказ, контрольная работа на заказ, дипломную работу на заказ, дипломная на заказ, решение контрольных работ, написание курсовых, написание рефератов,  написание контрольных работ, написание бизнес-планов, написание отчетов практики, написание шпаргалок, написание курсовых по экономике, написание рефератов, написание контрольных работ, решение задач на заказ, заказать курсовые, заказать дипломные, заказать реферат, решение примеров, решение задач по математике,  заказать дипломную работу, контрольная работа на заказ, решение контрольных, диплом на заказ, реферат на заказ, контрольная на заказ, курсовую заказать, курсовая на заказ, диплом заказать, заказать диплом, заказать реферат, заказать курсовую, заказать дипломную работу, курсовая, диплом,  заказатьконтрольную работу, дипломная работа на заказ,заказать курсовую, заказать дипломную, заказать реферат, заказатькурсовую работу, заказать контрольную, курсовая работа, контрольных, решение задач, дипломная работа, решение задачи, дипломные по психологии, контрольные работы, курсовые работы, дипломные работы, курсовая на заказ, реферат на заказ, дипломную работу на заказ, дипломная на заказ, решение контрольных работ , дипломная по экономике, курсовая по бухучету, дипломная по психологии, курсовая по праву, дипломная по праву, дипломная по экономике, написание курсовых по праву, написание рефератов по праву, написание контрольных работ по праву, решение задач по бухучету, заказать курсовые по праву, заказать дипломные по праву, заказать реферат по праву, решение примеров по праву, решение задач по праву,  заказать курсовую по психологии, заказать дипломную по психологии, заказать реферат по психологии, заказать контрольную по психологии, заказать дипломную по бухучету, заказать курсовую работу по психологии

База готовых работ: