logo (068) 202 57 83     (095) 710 36 67
help
Заявка
help
Viber
help
Skype
email_icon
E-mail
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Мы профессионально позаботимся о Вашей успешности 24 часа в сутки 7 дней в неделю

Правове регулювання становлення та розвитку біржового сільськогосподарського ринку - курсова робота

Заказывай работу ТУТ

ПЛАН

Вступ……………………………………………………………………………с.3

1. Загальна характеристика біржового сільськогосподарського ринку

1.1.Становлення і розвиток біржової діяльності на аграрному ринку……...с.6

1.2.Сучасний стан та перспективи розвитку біржового аграрного ринку….с.9

2. Форми біржової торгівлі сільськогосподарської продукції

2.1.Аграрна біржа: порядок створення та функціонування………………..с.14

2.2.Аграрний фонд як форма біржової торгівлі сільськогосподарської продукції………………………………………………………...………………….с.20

2.3.Агроторговий дім як біржової торгівлі сільськогосподарської продукції……………………………………………………………………………с.22

2.4.Інші форми біржової торгівлі сільськогосподарської продукції (аукціони худоби; добровільні об’єднання, асоціації, спілки; обслуговуючі кооперативи, які надають послуги з торгівлі сільськогосподарської продукції тощо)…………..с.27

Висновки……………………………………………………………………….с.32

Література……………………………………………………………………..с.35

ВСТУП

Актуальність теми дослідження. В останні роки суб’єкти господарської діяльності отримали право самостійної ініціативи щодо вибору виробництва товарного продукту та напрямків його використання. В сфері заготівлі і переробки сільськогосподарської продукції державна монополія значною мірою ліквідована, підприємства по закупівлі та переробці сільськогосподарської продукції здебільшого приватизовані і стали власністю окремих господарів чи окремих колективів. В сфері обміну та торгівлі сільськогосподарською продукцією створилась велика кількість посередницьких структур – трейдерів, торгових домів, підприємств та організацій сервісу, які стали займатися реалізацією сільськогосподарської продукції.

Такі об’єктивні та суб’єктивні передумови привели до утворення вищої ланки в інфраструктурі ринку сільськогосподарської продукції – біржового товарного ринку агропромислової продукції та продовольства.

Він почав створюватись з виходом у січні 1995 року Указу Президента України «Про реформування аграрних відносин» [6] від аукціонів по продажу сільськогосподарської продукції і продовольства, що проводились Міжбанківською валютною біржею за сприянням Національного банку України, до липня 1995 року, коли розпочалися активні торги агропродукцією на Українській аграрній біржі, а згодом і на інших товарних та аграрних біржах України. Це дало змогу в 1995 році реалізувати через біржовий ринок 3 млн. тонн зернових і 450 тис. тонн соняшнику. Протягом 1995-1998 років практично склався економічний механізм біржового товарного ринку сільськогосподарської продукції і продовольства України.

Однак, слід зазначити, що обсяги продажу сільськогосподарської продукції і, зокрема, зернових, соняшнику, цукру, які є оптимальним біржовим товаром, в 1998 році в порівнянні з 1995 роком різко скоротились або взагалі звелись до мінімуму. По мірі того, як формувалася ринкова структура економіки та її складова частина – біржовий ринок, частина теоретичних та правових питань стала потребувати не лише уточнення, а й суттєвого доопрацювання з урахуванням соціально-економічних змін в нашій державі, а також враховуючи надбання світового та  власного досвіду [23, с.68].

Теоретичні і практичні аспекти становлення продовольчих ринків і, зокрема, біржових, назрілі проблеми перехідного періоду в певній мірі знайшли відображення у працях А.Авідзба, П.Березівського, А.Блікова, Н.Голошубової, Н.Гончеренка, А.Даниленка, Е.Делич, Драгомира Карича, Т.Черевка та інших. Вказані дослідники здебільшого віддають перевагу питанням теорії та дослідженню тенденцій аграрної реформи, розвитку форм господарювання, форм власності, земельних відносин. Останнім часом з проблем розвитку і формування біржового ринку сільськогосподарської продукції та продовольства опубліковані праці Г.Абрамова, В.Більського, В.Бойка, П.Гайдуцького, Б. Губського, О. Крисального, І.Лукінова, В.Любченка, Є.Маковецької, А.Маслова, Є.Маслюкова, Ю.Мілюкова, І.Михасюка, Т.Мринської, В.Нелепа, О.Ольховинова, П.Саблука, В.Ситника, С.Соколенка, Л.Худолій, Г. Шевченко, О.Шпичака.

Однак, на наш погляд, поглиблений аналіз біржової торгівлі, практика функціонування бірж і вивчення їх позитивних і негативних сторін поки що не знайшли належного деталізованого вивчення. Започаткований з урахуванням наукових розробок біржовий ринок сільськогосподарської продукції і продовольства існує, але напрацьований досвід роботи не можна оцінювати лише позитивно.

Досліджуються здебільшого проблемні питання щодо перспектив розвитку аграрних бірж, захисту вітчизняного ринку сільськогосподарської продукції, ринку продовольства, механізму ціноутворення та ін. Вказані проблеми є досить актуальними, проте в нинішніх умовах становлення ринкового середовища та створення системи товарних бірж вони ще недостатньо розроблені в науковому і практичному плані.

Головною метою дослідження є системний правовий аналіз норм законодавства щодо функціонування біржового ринку агропродукції.

Завданнями дослідження є наступні завдання:

  1. дослідити загальну характеристику біржового сільськогосподарського ринку;
  1. визначити форми біржової торгівлі сільськогосподарської продукції.

Об’єктом дослідження є суспільні правовідносини, повязані з діяльністю біржового ринку агропродукції.

Предметом дослідження є сутність біржового ринку агропродукції та його форми здійснення.

Дослідження має відповідну структуру: вступ, 2 розділи, висновки та список використаної літератури.

 

 

заказать курсовые, заказать курсовую, заказать диплом, заказать реферат, заказать контрольную, заказать дипломную, заказать курсовую работу, заказать дипломную работу, заказать контрольную работу, курсовая на заказ, диплом на заказ, дипломная работа на заказ,  реферат на заказ, контрольная работа на заказ, дипломную работу на заказ, дипломная на заказ, решение контрольных работ, написание курсовых, написание рефератов, , написание контрольных работ, написание бизнес-планов, написание отчетов практики, написание шпаргалок

написание курсовых, написание рефератов, написание контрольных работ, решение задач на заказ, заказать курсовые, заказать дипломные, заказать реферат, решение примеров, решение задач по математике,  заказать дипломную работу, контрольная работа на заказ, решение контрольных,  диплом на заказ, реферат на заказ, контрольная на заказ, курсовую заказать, курсовая на заказ, диплом заказать, заказать диплом, заказать реферат, заказать курсовую, заказать дипломную работу, курсовая, диплом,  заказать контрольную работу, дипломная работа на заказ, заказать курсовую, заказать дипломную, заказать реферат, заказать курсовую работу, заказать контрольную, курсовая работа, контрольных, решение задач, дипломная работа, решение задачи, дипломные, контрольные работы, курсовые работы, дипломные работы, курсовая на заказ, реферат на заказ, дипломную работу на заказ, дипломная на заказ, решение контрольных работ

База готовых работ: