logo (068) 202 57 83     (095) 710 36 67
help
Заявка
help
Viber
help
Skype
email_icon
E-mail
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Мы профессионально позаботимся о Вашей успешности 24 часа в сутки 7 дней в неделю

Державне інвестування НТП. Іноземні інвестиції в НТП - контрольна робота

Заказывай работу ТУТ

ЗМІСТ

ВСТУП……………………………………………………………….………3

1. Державне управління наукою та НТП за сучасних умов……..……….5

2. Шляхи стимулювання інвестицій в НТП……………..………..………13

ВИСНОВКИ…………………………………………………………..…….24

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ……………………………...26


ВСТУП

Наука та НТП відіграє дедалі більшу роль у процесі вирішення сучасних проблем і завдань суспільства. Це пов’язано з переходом розвинутих країн на новий рівень розвитку – до так званого “інформаційного суспільства”, що характеризується інтелектуалізацією технологій виробництва. Сучасні теоретики відводять науково-технічному прогресу центральне місце та розглядають його як внутрішній чинник економічного росту. Знання називають первинним джерелом вартості – від нього залежить продуктивність праці, а його втіленням є технічні засоби виробництва.

Знання, інтелектуальні ресурси суспільства в цілому знаходяться в постійному циклічному процесі відтворення, супроводжуючи національний розвиток держави. Однак це рух не по колу, а за спіраллю, де на кожному витку не тільки збільшується кількість, а й змінюється якість. При цьому необхідною для національного розвитку є відповідність інтересів суспільства та інтелектуальних можливостей для їх задоволення.

В Україні необхідністю стає удосконалення всіх рівнів державного управління теоретичною та прикладною наукою з метою підвищення її ролі у процесах відтворення інтелектуальних ресурсів суспільства. Цей процес вимагає формування нового стилю мислення і методів діяльності управлінців. Сфера науки потребує особливого підходу та систематичного оцінювання.

Інвестиції у таку сферу визначають конкурентоспроможність держави в майбутньому – це вкладення з розрахунком на перспективу.

Більшу частину праць вітчизняних дослідників, пов’язаних з темою науки, присвячено економічним аспектам державного управління науково-технічним прогресом, питанням інноваційного розвитку країни. Це дослідження В. М. Рижих, М. В. Гамана, О. О. Саверченко, Т. П. Ашон, А. П. Дуки, Л. А. Шаповалової.

Проблемою розвитку інтелектуальних ресурсів займається О.Б. Кірєєва, а С.О. Кравченко розглядає механізм планування наукових досліджень, що фінансуються державою.

Метою запропонованої контрольної роботи стало вивчення інвестиційних аспектів державного управління наукою та науково-технічним прогресом.

База готовых работ: