logo (068) 202 57 83     (095) 710 36 67
help
Заявка
help
Viber
help
Skype
email_icon
E-mail
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Мы профессионально позаботимся о Вашей успешности 24 часа в сутки 7 дней в неделю

Дослідження ролі благодійності, спонсорства та меценатства в управління регіональними проектами - курсова рбота

 

ЗМІСТ

вступ.. 3

розділ 1 Роль благодійності, спонсорства і меценатства і управлінні регіональними проектами.. 5

1.1. Нормативно - правова характеристика  благодійної діяльності, спонсорства та меценатства. 5

1.2. Міжнародні тенденції розвитку благодійних фондів та сучасний стан благодійності, меценатства та спонсорства в України. 13

Висновки до розділу 1. 21

РОЗДІЛ 2 РОЗРОБКА РЕГІОНАЛЬНОГО ПРОЕКТУ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ФІНАНСОВОЇ ДОПОМОГИ ВІД НЕУРЯДОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ.. 22

2.1. Основні рекомендації щодо розробки регіонального проекту. 22

2.2. Розробка основних положень регіонального проекту «Територія дитинства». 33

Висновки до розділу 2. 42

висновки.. 43

ДОДАТКИ.. 48

Вступ

Актуальність теми. Благодійництво, філантропія, меценатство - це явище добре знане сьогодні в усіх цивілізованих країнах. Були й у нас такі люди, які за словами Євгена Чикаленка, любили Україну "не тільки до глибини душі, а й до глибини власної кишені". З останньої третини XIX століття через суттєві зміни в економіці та суспільних відносинах в імперії почався підйом благодійності. Він характеризувався сплеском соціальної активності, розмаїттям організаційних форм і об’єктів доброчинності.

Формування громадянського суспільства в Україні супроводжується підвищенням суспільної активності. Держава, намагаючись розв'язувати соціальні проблеми, нині постала перед необхідністю залучення до цього процесу недержавних організацій, зокрема благодійних. Відхід від державної монополії у виробництві, торгівлі, фінансовій сфері сприяв розвитку благодійного руху.

Бажаною, а на деяких етапах розвитку навіть необхідною формою відносин людей, зацікавлених у впорядкованості інтересів та можливості впливати на розв'язання проблем суспільства і конкретної особи зокрема, постає благодійність. Тому перед наукою стоїть завдання не лише розібратися з усіма правовідносинами, пов'язаними з доброчинною діяльністю, а й показати широкий спектр напрямів її можливого застосування.

Важливість дослідження становлення і розвитку благодійної діяльності на теренах України обумовлена тим інтересом, який викликають сьогодні питання історії і теорії культури в контексті процесів українського національного відродження. Формування сучасної культурної політики вимагає вироблення відповідної ґрунтовної концепції щодо забезпечення оптимальних умов входження України у світовий цивілізаційний простір. Тому актуальності набуває поглиблене дослідження проблеми розвитку благодійності в умовах ринкової економіки, наслідком якої є соціальне розшарування.

Стан розробленості проблеми. Благодійництво і благодійну діяльність досліджували такі науковці, як О. Алексєєва, Б. Бромлей, М. Колісник, Т. Літвінова, Д. Страховський, Г. Ульгорн, В. Чепурнов та інші.  Вітчизняні дослідження благодійництва здебільшого характеризуються історичною ретроспективою феномену (М.Дмитрієнко, В.Ковалинський, І.Кравченко, А.Луценко, Ф.Ступак, О.Ясь). Історичний підхід бачиться продуктивним з огляду на те, що дозволяє з’ясувати теоретико-методологічні засади вивчення феномена благодійництва, особливості досліджуваного явища в процесі його становлення і розвитку і в певних історико-культурних контекстуальних межах. Благодійницькій діяльності присвячено низку дисертаційних досліджень, що характеризуються науковою об’єктивністю та комплексністю аналізу різних аспектів вітчизняної та світової благодійності (Н.Колосова, О.Кравченко, О.Ткаченко). Втім, ця тема настільки актуальна, що спонукає до подальшого її вивчення, особливо у контексти регіонального розвитку.

Основною метою роботи є дослідження ролі благодійності, спонсорства та меценатства в управління регіональними проектами.

Для досягнення мети необхідно вирішити наступні завдання: проаналізувати нормативне - правове забезпечення благодійної діяльності, спонсорства та меценатства;  розглянути сучасні стан розвитку благодійності в України та  міжнародні тенденції розвитку благодійних фондів;  визначити основні вимоги до оформлення проектної заявки для отримання фінансування від благодійних організацій, спонсорів, меценатів;  розробить регіональній проект.

Об'єкт дослідження - процес управління регіональними проектами.

Предмет дослідження - специфіка позабюджетного фінансування регіональних проектів.

Методи дослідження. У роботи використовувалися структурно-функціональний, системний та історичний підходи до вивчення проблеми..

Структура курсової роботи складається зі вступу, двох розділів і чотирьох підрозділів, висновків, списку використаних джерел (34 назви). Обсяг роботи - 45 сторінок (без списку використаної літератури).

 

 

заказать курсовые, заказать курсовую, заказать диплом, заказать реферат, заказать контрольную, заказать дипломную, заказать курсовую работу, заказать дипломную работу, заказать контрольную работу, курсовая на заказ, диплом на заказ, дипломная работа на заказ,  реферат на заказ, контрольная работа на заказ, дипломную работу на заказ, дипломная на заказ, решение контрольных работ, написание курсовых, написание рефератов, , написание контрольных работ, написание бизнес-планов, написание отчетов практики, написание шпаргалок

написание курсовых, написание рефератов, написание контрольных работ, решение задач на заказ, заказать курсовые, заказать дипломные, заказать реферат, решение примеров, решение задач по математике,  заказать дипломную работу, контрольная работа на заказ, решение контрольных,  диплом на заказ, реферат на заказ, контрольная на заказ, курсовую заказать, курсовая на заказ, диплом заказать, заказать диплом, заказать реферат, заказать курсовую, заказать дипломную работу, курсовая, диплом,  заказать контрольную работу, дипломная работа на заказ, заказать курсовую, заказать дипломную, заказать реферат, заказать курсовую работу, заказать контрольную, курсовая работа, контрольных, решение задач, дипломная работа, решение задачи, дипломные, контрольные работы, курсовые работы, дипломные работы, курсовая на заказ, реферат на заказ, дипломную работу на заказ, дипломная на заказ, решение контрольных работ

 

База готовых работ: