logo (068) 202 57 83     (095) 710 36 67
help
Заявка
help
Viber
help
Skype
email_icon
E-mail
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Мы профессионально позаботимся о Вашей успешности 24 часа в сутки 7 дней в неделю

Регулювання інвестиційної діяльності спільних підприємств в умовах інтеграційних процесів для підвищення конкурентоспроможності та зростання національної економіки - курсова робота

Заказывай работу ТУТ

Реферат

Курсова робота: 53 стор., 3 таблиці, 42 джерела літератури.

Метою курсової роботи є комплексне дослідження регулювання інвестиційної діяльності спільних підприємств в умовах інтеграційних процесів для підвищення конкурентоспроможності та зростання національної економіки.

Згідно з метою визначено сукупність таких основних завдань, спрямованих на її досягнення:

–                     визначити сутність та специфіку спільних підприємств у міжнародному бізнесі ;

–                   висвітлити значення прямих іноземних інвестицій для економічного розвитку України в умовах інтеграційних процесів;

–                   розкрити економічні особливості інвестиційної діяльності міжнародних корпорацій в Україні в умовах інтеграційних процесів;

–                   дослідити умови оподаткування інвесторів-нерезидентів в Україні як фактора впливу на залучення іноземного капіталу;

–                   розкрити специфіку функціонування спеціальних (вільних) економічних зон і територій пріоритетного розвитку в Україні, як об’єктів інвестиційної діяльності нерезидентів;

–                   визначити шляхи удосконалення організаційно-адміністративних методів залучення іноземних інвестицій в українську економіку;

–                   виявити можливості посилення підтримки і стимулювання діяльності інвесторів-нерезидентів в Україні у базових галузях економіки та інноваційній діяльності.

Об’єкт дослідження – інвестиційна діяльність спільних підприємств в Україні.

Предмет дослідження – залучення іноземного капіталу в економіку України в умовах інтеграційних процесів.

Методологічний апарат дослідження складають загальнонаукові методи пізнання.

Спільне підприємство (СП), транснаціональна корпорація (ТНК), інвестиційна діяльність, прямі іноземні інвестиції (ПІІ), державне регулювання, спеціальна (вільна) економічна зона (СЕЗ), територія пріоритетного розвитку (ТПР), нафтопереробні заводи (НПЗ), гірничо-металургійний комплекс (ГМК)

Зміст

ВСТУП   4

Розділ 1 Теоретичні аспекти дослідження спільного підприємництва   7

1.1 Поняття і форми і міжнародного бізнесу  7

1.2 Спільні підприємства: поняття та специфіка  9

1.3 Державне регулювання діяльності інвесторів-нерезидентів  16

РОЗДІЛ 2 СПЕЦИФІКА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Спільних підприємств В УКРАЇНІ 21

2.1 Інвестиційна діяльність іноземних корпорацій в Україні 21

2.2 Дослідження діяльності спільного підприємства на прикладі корпорації «ЛУКОЙЛ»  30

2.3 Особливості функціонування спеціальних економічних зон і територій пріоритетного розвитку в Україні 36

РОЗДІЛ 3 ОСНОВНІ ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ЗАЛУЧЕННЯ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ   41

3.1 Удосконалення організаційно-адміністративних механізмів залучення іноземних інвестицій  41

3.2 Напрямки державної підтримки і стимулювання інвестиційної діяльності спільних підприємств в Україні 44

Висновки   50

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ   53

ВСТУП

Світова економіка характеризується інтенсивними процесами інтеграції та глобалізації. Усі країни ведуть конкурентну боротьбу за залучення іноземного капіталу. Залучення капіталів міжнародних корпорацій – необхідна умова підйому та сталого розвитку національної економіки, один із пріоритетів фінансово-економічної політики держави.

Серед різних форм міжнародного руху капіталів і міждержавного співробітництва в умовах посилення інтеграційних процесів важливе значення для модернізації економіки України, її зростання в середньо- і довгостроковій перспективі мають прямі іноземні інвестиції (ПІІ).

Вони активізують економічне зростання, сприяють накопиченню не тільки капіталу, а й унікального досвіду менеджменту, технологічних ноу-хау. Завдяки потенціалу ПІІ істотно прискорюється інтеграція національної економіки в світовий економічний простір.

Разом із тим проблематика залучення капіталів міжнародних корпорацій при врахуванні важелів податкового регулювання в Україні в умовах інтеграційних процесів залишається недостатньо дослідженою.

Більш глибокого аналізу потребує виявлення особливостей надходження ПІІ з різних інтеграційних угруповань, визначення напрямів фіскального регулювання залучення ПІІ в економіку України.

Досягнення прискорених темпів економічного зростання країни в сучасних умовах інтеграційних процесів значною мірою залежить від ефективної інвестиційної діяльності, яка є об’єктивною потребою для будь-якої економічної системи.

Економічний розвиток у довгостроковій перспективі визначається рівнем тих інвестицій, які спрямовуються на інтенсивне розширення виробництва за рахунок розвитку науково-технічного прогресу, ефективної інвестиційно-інноваційної діяльності. При цьому основну роль у багатьох країнах відіграє залучення іноземного капіталу.

У сучасній економічній ситуації завдання із залучення іноземних інвестицій визнано одним із пріоритетних для сталого зростання української економіки, її реструктуризації, розвитку інноваційним шляхом.

Саме від правильно обраної орієнтації стратегії формування механізму залучення ПІІ в Україну з різних інтеграційних угруповань, яка повинна поєднувати в собі відкритість економіки і розумний прагматизм, буде залежати обсяг ПІІ та їх ефективне використання.

Метою курсової роботи є комплексне дослідження регулювання інвестиційної діяльності спільних підприємств в умовах інтеграційних процесів для підвищення конкурентоспроможності та зростання національної економіки.

Згідно з метою визначено сукупність таких основних завдань, спрямованих на її досягнення:

–                     визначити сутність та специфіку спільних підприємств у міжнародному бізнесі ;

–                   висвітлити значення прямих іноземних інвестицій для економічного розвитку України в умовах інтеграційних процесів;

–                   розкрити економічні особливості інвестиційної діяльності міжнародних корпорацій в Україні в умовах інтеграційних процесів;

–                   дослідити умови оподаткування інвесторів-нерезидентів в Україні як фактора впливу на залучення іноземного капіталу;

–                   розкрити специфіку функціонування спеціальних (вільних) економічних зон і територій пріоритетного розвитку в Україні, як об’єктів інвестиційної діяльності нерезидентів;

–                   визначити шляхи удосконалення організаційно-адміністративних методів залучення іноземних інвестицій в українську економіку;

–                   виявити можливості посилення підтримки і стимулювання діяльності інвесторів-нерезидентів в Україні у базових галузях економіки та інноваційній діяльності.

Об’єкт дослідження – інвестиційна діяльність спільних підприємств в Україні.

Предмет дослідження – залучення іноземного капіталу в економіку України в умовах інтеграційних процесів, замовити дипломну без плагіату, купити магістерську, купити курсову без плагіату, написати курсову без плагіату.

Методологічний апарат дослідження складають загальнонаукові методи пізнання: діалектичний метод і метод багатокритеріального системного аналізу, метод аналізу та синтезу, економіко-статистичні та графічні методи і прийоми.

Отримані в процесі курсового дослідження теоретичні положення і практичні рекомендації можуть бути використані в діяльності органів законодавчої та виконавчої влади України, зокрема при розгляді питань щодо посилення фіскального регулювання інвестиційної діяльності нерезидентів в Україні при підготовці проекту Податкового кодексу та інших нормативно-правових актів з метою підвищення конкурентоспроможності вітчизняної економіки, прискорення розвитку високотехнологічних виробництв, соціально-економічного розвитку країни в цілому.

База готовых работ: