logo (068) 202 57 83     (095) 710 36 67
help
Заявка
help
Viber
help
Skype
email_icon
E-mail
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Мы профессионально позаботимся о Вашей успешности 24 часа в сутки 7 дней в неделю

Геополітичні наслідки війни - курсова робота

ЗМІСТ

 

ВСТУП.. 2

РОЗДІЛ 1. ПЕРША СВІТОВА ВІЙНА ТА ЇЇ НАСЛІДКИ.. 5

РОЗДІЛ 2. ЗМІНА ГЕОПОЛІТИЧНОЇ СИТУАЦІЇ ПІСЛЯ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ. НОВА РОЗСТАНОВКА СИЛ НА СВІТОВІЙ АРЕНІ 11

РОЗДІЛ 3. МИР МІЖ ПЕРШОЮ І ДРУГОЮ СВІТОВИМИ ВІЙНАМИ.. 17

РОЗДІЛ 4. ГЕОПОЛІТИЧНА РОЛЬ НІМЕЧЧИНИ.. 20

РОЗДІЛ 5. ФАКТОР РАДЯНСЬКОЇ РОСІЇ В ГЕОПОЛІТИЦІ СВІТУ ПЕРЕД ДРУГОЮ СВІТОВОЮ ВІЙНОЮ, ПРОРОСІЙСЬКИЙ РУХ В ЄВРОПІ 24

РОЗДІЛ 6. МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ У ПОВОЄННИЙ ПЕРІОД.. 27

ВИСНОВОК.. 32

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 34


 

ВСТУП

Геополітика - це світогляд влади, наука про владу і для влади. У сучасному світі вона являє собою « короткий довідник владаря », підручник влади, в якому дається резюме того, що слід враховувати при прийнятті глобальних (доленосних) рішень, таких як укладання союзів, початок воєн, здійснення реформ, структурна перебудова суспільства, введення масштабних економічних і політичних санкцій і т.д. При написанні курсової роботи, слід звернутися саме до поняття геополітика.

Головним законом геополітики є дуалізм, відбитий в географічному пристрої планети і в історії цивілізацій. Цей дуалізм виражається в протиставленні «теллурократії» (сухопутної могутності) і «талассократії» (морської могутності), яка  зводиться до протиставлення торгової цивілізації (Карфаген, Афіни) і військово- авторитарної цивілізації (Рим, Спарта).

Радянський Союз, будучи комуністичною державою, за своєю суттю не міг довго існувати як відокремлена держава. В результаті Жовтневої революції та Громадянської війни до влади більшовиків була Світова революція. Агресивні плани робили Радянський Союз противником Версальської системи. Внаслідок внутрішньої кризи, викликаного подіями Першої світової війни, Жовтневої революції та Громадянської війни, рівень впливу країни на європейську та світову політику істотно знизився. Радянський уряд, неофіційно «відмовившись» від ідеї Світової революції, вміло використовував офіційні дипломатичні канали, нелегальні можливості Комінтерну, соціальну пропаганду, пацифістські ідеї, антифашизм, допомогу деяким жертвам агресорів для створення іміджу головного борця за мир і соціальний прогрес. Боротьба за «колективну безпеку» стала зовнішньополітичної тактикою Москви.

«Сухопутна могутність» пов'язана з постійністю, непорушністю простору і стійкістю його якісних характеристик. Це втілюється в осілості цивілізації, консерватизмі, строгих юридичних нормативах, яким підкоряються великі об'єднання людей роду, племені, народу, держави, імперії. Твердість суші культурно відбивається в твердості етики та стійкості соціальних традицій. Сухопутним (особливо осілим) народам притаманний індивідуалізм, дух підприємництва, їм властиві колективізм і ієрархічність.

«Морська могутність» - це тип цивілізації, заснованої на динамічності, рухливості, схильності до технічного розвитку. Його пріоритети - кочівництво (особливо мореплавання), торгівля, індивідуальне підприємництво. Індивідуум, як найбільш рухома частина колективу, є найвищою цінністю. При цьому етичні та юридичні норми розмиваються, стають відносними і рухливими. Такий тип цивілізації швидко розвивається, активно еволюціонує, легко змінює зовнішні культурні ознаки, зберігаючи незмінною лише внутрішню ідентичність загальної установки.

Історія Землі - це історія протиборства зазначених двох типів цивілізацій. Ознаки цього протиборства можна виявити на будь-якому етапі розвитку нашої планети, варто тільки заглибитися у вивчення історії. У даній роботі нас цікавить геополітика Європи після Першої світової війни, перед початком Другої світової війни.  В роботі розглянуті положення сил суші та моря на території Євразії та Америки 1919 - 1940 років XX століття, щоб визначити орієнтації європейського суспільства того часу, з'ясувати роль Німеччини в тій ситуації, яка склалася в зазначений історичний період, і зрозуміти, який вплив Росія (Радянська Росія) справила на формування нової геополітичної конфігурації в європейському співтоваристві.

Метою даної роботи є вивчення геополітичних наслідків після Першої світової війни.

Об’єктом дослідження є геополітичні наслідки, а предметом виступають зміни та геополітичні наслідки після Першої світової війни.

Для досягнення мети в роботі вирішуються наступні завдання:

  1. Визначити наслідки Першої світової війни;
  1. Охарактеризувати  міжнародні відносини після війни;
  1. Визначити геополітичну роль Німеччини;
  1. Охарактеризувати фактор Радянської Росії в геополітиці світу перед Другою світовою війною та інші.

З цією метою використовується ряд загальнонаукових методів діалектичного пізнання: методи аналізу і синтезу, індукції і дедукції. У процесі розроблення проблеми використовувалися порівняльно – ретроспективний, формально – логічний, системного підходу, порівняльно – правовий та інші методи дослідження.

Структура курсової роботи визначена метою і завданнями дослідження та включає в себе вступ, основну частину, висновки та список використаних джерел.

 

Дипломные работы на заказ, Заказ дипломной работы, Диплом на заказ, Заказать дипломную работу, Заказать реферат недорого, Заказать курсовую работу, Выполнение авторских научных работ, заказать контрольную работу, решение задач, заказать реферат, Выполнение контрольных работ, Написание дипломных работ недорого, Написание контрольных работ , Написание курсовых работ, написание курсовой работы,  написание дипломных работ на заказ, Заказать дипломную работу по экономике, написание курсовых, написание рефератов, написание контрольных работ, решение задач на заказ, заказать курсовые, заказать дипломные, заказать реферат, решение примеров, решение задач по математике,  заказать дипломную работу, контрольная работа на заказ, решение контрольных, заказать отчет по практике недорого, решение задач по математике, решение задач по экономике, заказать бизнес-план, написание контрольных по праву, выполнение курсовых работ, Заказать курсовую работу по экономике,  заказать базу данных, заказать написание программы, Дипломные работы на заказ, Заказ дипломной работы, Диплом на заказ, Заказать дипломную работу, Заказать реферат недорого, Заказать курсовую работу, Выполнение авторских научных работ, заказать контрольную работу, решение задач, заказать реферат

База готовых работ: