logo (068) 202 57 83     (095) 710 36 67
help
Заявка
help
Viber
help
Skype
email_icon
E-mail
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Мы профессионально позаботимся о Вашей успешности 24 часа в сутки 7 дней в неделю

Інформаційно-аналітична діяльність зовнішньополітичного відомства в системі державного управління США - курсова робота

Зміст

Вступ                                                                                              3

Розділ 1. Теоретико-методологічні основи інформаційно-аналітичної

діяльності зовнішньополітичного відомства країни                             6

Розділ 2. Аналіз інформаційної діяльності зовнішньополітичного

відомства США

2.1. Держдепартамет США: історія створення                                     15

Розділ 3. Сучасна аналітико-інформаційна діяльність

зовнішньополітичного відомства США

3.1. Аналіз роботи Бюро міжнародних інформаційних

програм як зовнішній сторони громадської дипломатії

зв'язку Держдепартаменту                                                                     29

Висновки                                                                                        33

Список літератури                                                                         35


 Вступ

Актуальність дослідження. Складність і неоднозначність процесів, що відбуваються у світі, різноманіття й надмірність інформації, необхідність її відбору, відсутність достовірного знання є передумовами застосування інформаційно-аналітичної діяльності в повсякденному житті, вона стає важливою рисою сучасного суспільства. Тобто, суспільні процеси, вивчення яких необхідне для ефективного управління складними соціальними системами, пов’язані з аналізом такої кількості фактографічного матеріалу, що на певній стадії дослідження виникає необхідність застосування досконаліших способів стислого (концентрованого) вираження цього матеріалу.

Перетворившись у ХХ ст. на професійну, інформаційно-аналітична діяльність нині впливає практично на всі сфери суспільного життя. У багатьох країнах виникають інтелектуальні корпорації, «фабрики думки», інформаційно-аналітичні відділи й служби в державних органах, компаніях, банках, політичних партіях. Бурхливо розвиваються ринки аналітичної інформації, інтелектуального продукту, методичного й програмного забезпечення його одержання. Тобто, інформаційно-аналітична діяльність невід’ємно пов’язана з процесом інтелектуалізації суспільного життя.

У державному управлінні постановка цієї проблеми стає актуальною завдяки безпосередньому поєднанню розвитку подібних технологій з важливою функцією державного управління - інформаційно-аналітичним забезпеченням підтримки життєдіяльності соціальної системи. Інформаційно-аналітична діяльність є невід'ємною складовою функціонування системи державного управління. Впровадження та всебічне використання сучасних інформаційних технологій в управлінській діяльності забезпечують інформаційно-аналітичнупідтримку прийняття управлінських рішень на всіх рівнях, супроводжують інформаційну складову соціально-економічного розвитку держави та її окремих регіонів, забезпечують інформаційні потреби державних службовців та інших категорій громадян, створюють умови для об'єктивного формування громадської думки щодо діяльності органів влади, а також послуг, які вони надають.

Незважаючи на великий науковий інтерес фахівців до інформаційно-аналітичної діяльності органів влади та її вдосконалення, багато теоретичних, методологічних та практичних питань залишаються невирішеними. Вимагають осмислення досвід інформаційно-аналітичної діяльності відомств в системі державного управління інших країн, зокрема зовнішньополітичного відомства США.

Метою роботи є дослідження інформаційно-аналітичної діяльності зовнішньополітичного відомства в системі державного управління США. У відповідності з метою роботи перед нами стоять таки завдання:

1. Вивчити теоретико-методологічні основи інформаційно-аналітичної діяльності зовнішньополітичного відомства країни.

2. Дослідити історію створення держдепартамену США та структуру діяльності держдепартаменту.

3. Проаналізувати роботу Бюро міжнародних інформаційних програм як зовнішній сторони громадської дипломатії зв'язку Держдепартаменту

Об’єктом дослідження є інформаційно-аналітична діяльність зовнішньополітичного відомства.

Предметом - Бюро міжнародних інформаційних програм як зовнішній сторони громадської дипломатії зв'язку Держдепартаменту.

Методи дослідження. Для виконання роботи використовувалися: системний підхід, який базувався на історичному та логічному аналізі визначення здобутків науковців; використано положення загальної теорії систем, дедуктивний та індуктивний методи аналізу та методи групувань і узагальнень; аналітичні методи.

Структура роботи. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків та списку використаних джерел.

У Вступі обґрунтовано актуальність дослідження, визначено мету, об’єкт, предмет та методи дослідження.

В першому розділі визначено/розкрито теоретико-методологічні основи інформаційно-аналітичної діяльності зовнішньополітичного відомства країни

В другому розділі проаналізовано інформаційна діяльність зовнішньополітичного відомства США, зокрема історія створення держдепартамену.

Третій розділ присвячено сучасній аналітико-інформаційній діяльності  зовнішньополітичного відомства США

У Висновках узагальнено результати дослідження.

 

заказать курсовые, заказать курсовую, заказать диплом, заказать реферат, заказать контрольную, заказать дипломную, заказать курсовую работу, заказать дипломную работу, заказать контрольную работу, курсовая на заказ, диплом на заказ, дипломная работа на заказ,  реферат на заказ, контрольная работа на заказ, дипломную работу на заказ, дипломная на заказ, решение контрольных работ, написание курсовых, написание рефератов,  написание контрольных работ, написание бизнес-планов, написание отчетов практики, написание шпаргалок, написание курсовых по экономике, написание рефератов, написание контрольных работ, решение задач на заказ, заказать курсовые, заказать дипломные, заказать реферат, решение примеров, решение задач по математике,  заказать дипломную работу, контрольная работа на заказ, решение контрольных, диплом на заказ, реферат на заказ, контрольная на заказ, курсовую заказать, курсовая на заказ, диплом заказать, заказать диплом, заказать реферат, заказать курсовую, заказать дипломную работу, курсовая, диплом,  заказатьконтрольную работу, дипломная работа на заказ,заказать курсовую, заказать дипломную, заказать реферат, заказатькурсовую работу, заказать контрольную, курсовая работа, контрольных, решение задач, дипломная работа, решение задачи, дипломные по психологии, контрольные работы, курсовые работы, дипломные работы, курсовая на заказ, реферат на заказ, дипломную работу на заказ, дипломная на заказ, решение контрольных работ , дипломная по экономике, курсовая по бухучету, дипломная по психологии, курсовая по праву, дипломная по праву, дипломная по экономике, написание курсовых по праву, написание рефератов по праву, написание контрольных работ по праву, решение задач по бухучету, заказать курсовые по праву, заказать дипломные по праву, заказать реферат по праву, решение примеров по праву, решение задач по праву,  заказать курсовую по психологии, заказать дипломную по психологии, заказать реферат по психологии, заказать контрольную по психологии, заказать дипломную по бухучету, заказать курсовую работу по психологии

База готовых работ: