logo (068) 202 57 83     (095) 710 36 67
help
Заявка
help
Viber
help
Skype
email_icon
E-mail
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Мы профессионально позаботимся о Вашей успешности 24 часа в сутки 7 дней в неделю

Форми державного устрою - курсова робота

Зміст

ВСТУП............................................................................................................. 3

1. ПОНЯТТЯ ДЕРЖАВНОГО УСТРОЮ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ЙОГО ФОРМ   5

2. ОСНОВНІ ОЗНАКИ ФОРМ ДЕРЖАВНОГО УСТРОЮ.......................... 7

2.1. Особливості унітарної держави............................................................ 7

2.2. Ознаки федерації................................................................................. 10

2.3. Конфедерація та співдружність: поняття та ознаки........................... 17

3. МІЖДЕРЖАВНІ ОБ’ЄДНАННЯ............................................................. 21

ВИСНОВКИ.................................................................................................. 28

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ............................................... 30


ВСТУП

Будь-яка держава - це єдність її сутності, змісту і форми. Щоб вона активно функціонувала, щоб якісно і злагоджено діяв її механізм, потрібна чітко організована державна влада. На думку відомого російського юриста й філософа І.А. Ільїна, форма держави є не «абстрактне поняття» і не «політична схема», байдужа до життя народу, а лад життя, організація влади народу. «Необхідно, щоб народ розумів свій життєвий лад, щоб він умів — саме "так" — організуватися, щоб він поважав закони цього ладу і вкладав свою волю в цю організацію».

Форма держави є безпосереднім виразником і носієм її сутності і змісту. Які сутність і зміст (функції) держави, така в кінцевому рахунку буде і її форма.

Досліджувати державу з погляду її сутності означає виявити, волю й інтереси яких шарів суспільства, груп, класів воно в першу чергу виражає і захищає. Розглядати державу під кутом зору змісту означає установити, як і в яких напрямках вона при цьому діє. Вивчати ж державу з погляду її форми — це значить, у першу чергу, вивчати її будову, її основні складові частини, внутрішню структуру, основні методи встановлення і здійснення державної влади.

Форма означає зовнішнє оформлення, вираження того чи іншого соціального явища, його змісту. Питання про форму держави є питанням, як організова­на державна влада, яка система державних органів існує, які існу­ють форми правління, які взаємозв'язки між окремими органа­ми державної влади, національно-територіальний устрій держа­ви і методи управління державою і суспільством. Форма держа­ви є спосіб її існування і функціонування. Держава є політич­ною формою економічного і соціального розвитку суспільства.

Історія існування держави свідчить про те, що в усі століття різні держави відрізнялися одна від одної внутрішньою будовою (структурою), тобто способом територіального розподілу (територіальні, адміністративно-територіальні одиниці, автономні політичні утворення, державні утворення, що володіють суверенітетом), а також ступенем централізації державної влади (централізовані, децентралізовані, організовані за принципом демократичного централізму). Даний феномен позначається терміном «форма державного устрою», під якою розуміється територіальна організація державної влади, співвідношення держави як цілого з її складовими частинами.

Предметом дослідження в даній роботі є форма державного устрою як категорія теорії держави, складова частина форми держави.

При написанні роботи ставляться наступні завдання:

дати загальні поняття про форму держави;

охарактеризувати форму державного устрою як елемент форми держави;

визначити основні різновиди форми державного устрою;

розкрити поняття унітарної держави, федерації і конфедерації, визначити їх ознаки, відмінні риси;

визначити інші форми державного устрою;

висвітлити найбільш проблемні питання, пов’язані із різними видами форм державного устрою.

Робота складається з трьох розділів, вступу, висновку та списку використаної літератури.

 

заказать курсовые, заказать курсовую, заказать диплом, заказать реферат, заказать контрольную, заказать дипломную, заказать курсовую работу, заказать дипломную работу, заказать контрольную работу, курсовая на заказ, диплом на заказ, дипломная работа на заказ,  реферат на заказ, контрольная работа на заказ, дипломную работу на заказ, дипломная на заказ, решение контрольных работ, написание курсовых, написание рефератов, , написание контрольных работ, написание бизнес-планов, написание отчетов практики, написание шпаргалок

написание курсовых, написание рефератов, написание контрольных работ, решение задач на заказ, заказать курсовые, заказать дипломные, заказать реферат, решение примеров, решение задач по математике,  заказать дипломную работу, контрольная работа на заказ, решение контрольных,  диплом на заказ, реферат на заказ, контрольная на заказ, курсовую заказать, курсовая на заказ, диплом заказать, заказать диплом, заказать реферат, заказать курсовую, заказать дипломную работу, курсовая, диплом,  заказать контрольную работу, дипломная работа на заказ, заказать курсовую, заказать дипломную, заказать реферат, заказать курсовую работу, заказать контрольную, курсовая работа, контрольных, решение задач, дипломная работа, решение задачи, дипломные, контрольные работы, курсовые работы, дипломные работы, курсовая на заказ, реферат на заказ, дипломную работу на заказ, дипломная на заказ, решение контрольных работ

База готовых работ: