logo (068) 202 57 83     (095) 710 36 67
help
Заявка
help
Viber
help
Skype
email_icon
E-mail
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Мы профессионально позаботимся о Вашей успешности 24 часа в сутки 7 дней в неделю

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА НА ПІДПРИЄМНИЦЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНИ - курсова робота

ЗМІСТ

ВСТУП.. 2

РОЗДІЛ І. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ РЕГУЛЮВАННЯ ОСНОВНИХ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА.. 5

1.1.Поняття прав і свобод людини і громадянина, їх правове регулювання. 5

2.1.Класифікація основних прав і свобод людини і громадянина і місце права на підприємницьку діяльність в ній. 9

РОЗДІЛ ІІ. ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДЕРЖАВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА НА ПІДПРИЄМНИЦЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ. 14

2.1.Поняття та зміст конституційного права на підприємницьку діяльність. 14

2.2. Охорона та захист державою конституційного права на підприємницьку діяльність  22

РОЗДІЛ ІІІ. ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА НА ПІДПРИЄМНИЦЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ. 27

3.1. Пропозиції щодо удосконалення процедур започаткування підприємницької діяльності як первинного етапу в реалізації конституційного права людини і громадянина на підприємництво. 27

3.2. Пропозиції щодо підвищення ефективності діяльності органів державної влади в сфері забезпечення конституційного права на підприємницьку діяльність. 32

ВИСНОВКИ.. 35

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 37

ВСТУП

Підприємництво - це специфічна система господарювання, головним суб'єктом якої є сам підприємець, як носій особливих прав і обов'язків. Суб'єкт підприємництва в процесі своєї діяльності прагне до максимально раціональному з'єднанню матеріальних і людських ресурсів ( інтелектуальних, трудових і пр. ), організує процес виробництва, планує і координує його з урахуванням підприємницького ризику, відповідальності та очікуваного прибутку.

На сучасному етапі зміцнення підприємництва стало не тільки найважливішою економічною задачею, а й метою соціальної політики держави. З урахуванням тривалого періоду радянської влади в країні, відсутність нормативної бази та практичної можливості для підприємництва завдання формування в суспільстві стійкого класу підприємців бачиться непростою.

Сучасне законодавство у підприємницькій сфері не являє собою повноцінну закінчену систему норм, і скоріше може характеризуватися як звід основних положень, що не передбачає в собі все розмаїття і багатогранність питань підприємництва. Більш того, даної нормативної системі характерні внутрішні протиріччя, а також не повну відповідність положень інших галузей права, пов'язаних з цивільним правом (конституційне, адміністративне, сімейне, податкове, фінансове, бюджетне та інші). На сьогоднішній день темпи вдосконалення законодавства про різні сторони підприємницької діяльності не завжди відповідають реальним потребам економіки і права. У підсумку економіка розвивається і змінюється значно вищими темпами, ніж нормативно- правова основа підприємництва.

Конституційні положення в силу їх підвищеної стабільності і жорсткості не підходять для регулювання ринкових відносин. Їх роль полягає в іншому - гарантувати стійкість і передбачуваність законодавства про підприємництво, яке гарантується Конституцією України.

Найважливіша зміна концептуального підходу до підприємництва - це наявність у Конституції  статей, присвячених правам і свободам людини і громадянина.

Трактування підприємництва через призму прав людини дозволяє стверджувати, що відносини держави і підприємців є відносинами рівних партнерів і у них є взаємні права та обов'язки.

Якщо раніше у сфері економіки існувала монополія держави, то тепер підприємництво розглядається в Конституції як сфера, в якій пріоритетом володіє приватний інтерес. Оскільки підприємництво - це сфера приватного інтересу та ініціативи, Конституція не допускає монополії держави на зовнішню торгівлю.

Метою дослідження є характеристика конституційного права людини і громадянина на підприємницьку діяльність.

Для досягнення зазначеної мети у роботі були поставлені наступні завдання:

- визначити поняття прав і свобод людини і громадянина;

- здійснити класифікацію основних прав і свобод людини і громадянина;

- визначити місце конституційного права людини і громадянина на підприємництво;

- визначити поняття та зміст конституційного права на підприємницьку діяльність;

- надати пропозиції щодо удосконалення державної діяльності у сфері забезпечення конституційного права на підприємницьку діяльність.

Об'єктом дослідження є конституційні права людини і громадянина.

Предмет дослідження конституційне право людини і громадянина на підприємницьку діяльність.

З цією метою використовується ряд загальнонаукових методів діалектичного пізнання: методи аналізу і синтезу, індукції і дедукції, моделювання, абстрагування тощо.

Структура роботи. Курсова робота складається з вступу, трьох розділів, в яких послідовно вирішуються поставлені завдання, і висновку, де сформульовані основні висновки, що отримані в ході дослідження.

 

заказать курсовые, заказать курсовую, заказать диплом, заказать реферат, заказать контрольную, заказать дипломную, заказать курсовую работу, заказать дипломную работу, заказать контрольную работу, курсовая на заказ, диплом на заказ, дипломная работа на заказ,  реферат на заказ, контрольная работа на заказ, дипломную работу на заказ, дипломная на заказ, решение контрольных работ, написание курсовых, написание рефератов, , написание контрольных работ, написание бизнес-планов, написание отчетов практики, написание шпаргалок, написание курсовых по экономике, написание рефератов, написание контрольных работ, решение задач на заказ, заказать курсовые, заказать дипломные, заказать реферат, решение примеров, решение задач по математике,  заказать дипломную работу, контрольная работа на заказ, решение контрольных, диплом на заказ, реферат на заказ, контрольная на заказ, курсовую заказать, курсовая на заказ, диплом заказать, заказать диплом, заказать реферат, заказать курсовую, заказать дипломную работу, курсовая, диплом,  заказатьконтрольную работу, дипломная работа на заказ,заказать курсовую, заказать дипломную, заказать реферат, заказатькурсовую работу, заказать контрольную, курсовая работа, контрольных, решение задач, дипломная работа, решение задачи, дипломные по психологии, контрольные работы, курсовые работы, дипломные работы, курсовая на заказ, реферат на заказ, дипломную работу на заказ, дипломная на заказ, решение контрольных работ , дипломная по экономике, курсовая по бухучету, дипломная по психологии, курсовая по праву, дипломная по праву, дипломная по экономике

База готовых работ: