logo (068) 202 57 83     (095) 710 36 67
help
Заявка
help
Viber
help
Skype
email_icon
E-mail
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Мы профессионально позаботимся о Вашей успешности 24 часа в сутки 7 дней в неделю

Соціальне призначення держави - курсова робота

Зміст

Вступ................................................................................................................ 3

Розділ І. Історія ідеї про правову й соціальну державу................................ 5

1.1 Поняття правової соціальної держави від античних часів до ХІХ ст.. 5

1.2 Уявлення про соціальне призначення держави в ХХ ст....................... 8

Розділ ІІ. Особливості соціальної правової держави.................................. 13

2.1 Поняття соціальної держави та її головні ознаки............................... 13

2.2 Сутність соціальної політики сучасної держави................................. 16

Розділ ІІІ. Особистість та держава............................................................... 23

3.1 Особливості співвідношення................................................................ 23

3.2 Тенденції розвитку соціально – правової держави в Україні............ 27

Висновки........................................................................................................ 29

Список використаної літератури.................................................................. 30


Вступ

У сучасних умовах суспільного розвитку до основних характери­стик правової держави додається соціальний характер держави. Пра­вова і соціальна держава — це не антитези, а діалектика розвитку держави, що визнає пріоритет прав людини і визначає відповідно до них форми і методи своєї діяльності. Соціально-економічні, культур­ні, екологічні права громадян можуть забезпечуватись лише за учас­тю держави, яка повинна здійснювати активну соціально - економічну політику, спрямовану на перерозподіл коштів на користь найнезахищеніших верств населення, забезпечення зайнятості, соціальне страхування, розвиток доступної освіти, охорони здоров’я тощо.

Актуальність теми даного дослідження пояснюється необхідністю виявити одну з головних ознак сучасної держави – соціальне призначення, де передусім провідними принципами  є принципи панування права і верховенства правового закону.

Мета – розкрити особливості  правової соціальної держави, виявити її головні ознаки та з’ясувати зв’язок правового та соціального чинників в її політичній та соціально – економічній політиці.

Об’єктом дослідження в теоретичній частині даної курсової роботи є  соціальне призначення держави.

У процесі розроблення проблеми використовувалися порівняльно-ретроспективний, формально-логічний, системного підходу, системно-функціональний, структурно-функціональний, аналогії, порівняльно-правовий та інші методи дослідження.

Структура курсової роботи складається з трьох  розділів, а також вступ, висновки та перелік використаних джерел.

У соціальній державі права і свободи людини і громадянина не тільки проголошуються, а й всебічно гарантуються. Не перебільшу­ючи, державу соціальну можна визначити як вищий рівень правової держави. Правова держава проголошує права і свободи, в тому чи­слі свободу підприємництва і конкуренції, які є основою вільної ринкової економіки. Проте ринок нездатний сам розв’язувати чис­ленні соціальні проблеми, і ця функція покладається на державу.

 

заказать курсовые, заказать курсовую, заказать диплом, заказать реферат, заказать контрольную, заказать дипломную, заказать курсовую работу, заказать дипломную работу, заказать контрольную работу, курсовая на заказ, диплом на заказ, дипломная работа на заказ,  реферат на заказ, контрольная работа на заказ, дипломную работу на заказ, дипломная на заказ, решение контрольных работ, написание курсовых, написание рефератов, , написание контрольных работ, написание бизнес-планов, написание отчетов практики, написание шпаргалок

написание курсовых, написание рефератов, написание контрольных работ, решение задач на заказ, заказать курсовые, заказать дипломные, заказать реферат, решение примеров, решение задач по математике,  заказать дипломную работу, контрольная работа на заказ, решение контрольных,  диплом на заказ, реферат на заказ, контрольная на заказ, курсовую заказать, курсовая на заказ, диплом заказать, заказать диплом, заказать реферат, заказать курсовую, заказать дипломную работу, курсовая, диплом,  заказать контрольную работу, дипломная работа на заказ, заказать курсовую, заказать дипломную, заказать реферат, заказать курсовую работу, заказать контрольную, курсовая работа, контрольных, решение задач, дипломная работа, решение задачи, дипломные, контрольные работы, курсовые работы, дипломные работы, курсовая на заказ, реферат на заказ, дипломную работу на заказ, дипломная на заказ, решение контрольных работ

База готовых работ: