logo (068) 202 57 83     (095) 710 36 67
help
Заявка
help
Viber
help
Skype
email_icon
E-mail
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Мы профессионально позаботимся о Вашей успешности 24 часа в сутки 7 дней в неделю

Відповідальність з Президента України - курсова робота

Заказывай работу ТУТ

ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1. ІНСТИТУТ ПРЕЗИДЕНСТВА ЯК ГАРАНТ ДЕМОКРАТИЧНОГО СУСПІЛЬСТВА.. 5

1.1. Становлення інституту Президентства в Україні 5

1.2. Конституційні основи регулювання правового статусу глави держави. 9

1.3.Повноваження та напрямки діяльності Президента України. 12

РОЗДІЛ 2. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПРЕЗИДЕНТА.. 17

2.1. Політична відповідальність президента в сучасномц світі 17

2.2. Конституційна відповідальність Президента України. 24

2.3. Відповідальність Президента перед народом України. 31

ВИСНОВКИ.. 33

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ТА НОРМАТИВНИХ АКТІВ.. 35


ВСТУП

Актуальність теми. Нині в Україні одними із найважливіших питань є: вихід нашого суспільства з кризового стану та послідовне і ефективне впровадження в життя настанов Конституції України. Ці питання органічно пов’язані між собою, оскільки кожен розуміє, що вихід з кризи можливий лише за умови відповідної організуючої діяльності держави, на що в свій час вказував ще Г. Гегель і проти чого не виступають навіть представники класичного лібералізму.

Водночас зрозуміло, що держава зможе відігравати таку роль лише за умови, що її діяльність в цьому напрямку буде науково обґрунтованою, повністю відповідати принципам і нормам Конституції України.

Оскільки наша країна стала на шлях суспільного розвитку, який свого часу пройшла переважна кількість держав світу, а її Конституція відповідає світовим демократичним конституційним стандартам, нині особливого значення набуває досвід цих держав, щодо конституційного регулювання суспільних відносин взагалі та впливу державних інститутів, зокрема інституту президенства, на суспільний розвиток.

Одним із найважливіших елементів державного механізму є глава держави. Глава держави – це особа, яка займає формально вище місце в структурі державних інститутів і водночас здійснює функцію представництва самої держави в цілому. З іншого боку, глава держави розглядається як один з її вищих органів. Стогодні є дуже важливим конституційна відповідальність президента, а також відповідальність перед народом.

Питання про відповідальність Президента України, у разі скоєння ним державної зради або іншого злочину, недостатньо досліджене і обґрунтоване, хоча регламентовано в Конституції України та у Проекті Закону України «Про порядок усунення з поста Президента України (імпічмент)». Це питання залишається актуальним й через те, що охоплює дискусійні питання.

Тому завданнями, які потребують вирішення в курсовій роботі, є наступні: становлення та розвиток інституту президенства, повноваження президента, можливість застосування конституційно-правової відповідальності; співвідношення конституційно-правової та кримінальної відповідальності, що настає після скоєння Президентом України державної зради або іншого злочину; конкретне визначення у нормах чинного законодавства діяння, за яке Президента України може бути притягнено до конституційно-правової та кримінальної відповідальності; ймовірність настання відповідальності за сам факт порушення Конституції України; визначення санкцій конституційно-правової та кримінальної відповідальності, які можуть застосовуватися по відношенню до Президента України за скоєні злочини; визначення органів, яким будуть надані повноваження щодо притягнення Президента України до кримінальної відповідальності, після застосування санкцій конституційно-правової відповідальності.

Предмет курсової роботи – відповідальність президента.

Мета дослідження полягає у теоретичному обґрунтуванні відповідальності президента, порівняти відповідальність президента в інших країнах та в Україні.

Для розв’язання поставлених завдань використано такі методи досліджень: теоретичний аналіз наукових літературних джерел, синтез, узагальнення, порівняння.

Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновку, списку використаних джерел.

База готовых работ: