logo (068) 202 57 83     (095) 710 36 67
help
Заявка
help
Viber
help
Skype
email_icon
E-mail
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Мы профессионально позаботимся о Вашей успешности 24 часа в сутки 7 дней в неделю

Поняття, предмет і система криміналістики - курсова робота

Заказывай работу ТУТ

 

ЗМІСТ

ВСТУП.. 4

РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ, ПРЕДМЕТ ТА ЗАДАЧІ КРИМІНАЛІСТИКИ.. 6

РОЗДІЛ 2. СИСТЕМА КРИМІНАЛІСТИКИ.. 12

2.1. Загальна теорія криміналістики. 13

2.2. Криміналістична техніка. 14

2.3. Криміналістична тактика. 16

2.4. Криміналістична методика. 21

РОЗДІЛ 3. МІСЦЕ КРИМІНАЛІСТИКИ  СЕРЕД ЮРИДИЧНИХ НАУК.. 23

ВИСНОВОК.. 32

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 34


ВСТУП

Актуальність теми: в умовах формування і становлення нових соціально - економічних відносин, державних структур законодавчої і виконавчої влади виникають задачі створення правової основи зміцнення за­конності і вдосконалення правоохоронної діяльності. Юридичні на­уки повинні розробляти правові основи державності і законності правозаступницької діяльності, спрямованої на надійне забезпечен­ня захисту конституційних прав і законних інтересів громадян, суспільних формувань та державних структур України.

Криміналістика озброює співробітників правоохоронних органів ефективними методами і засобами розкриття злочинів, що сприяє реалізації принципу невідворотності покарання, об'єктивному вико­ристанню кримінального закону та профілактичному впливу.

Сучасний рівень науки криміналістики і науково-технічний потенціал природничих і технічних наук дозволя­ють практичним органам прокуратури, внутрішніх справ, служби безпеки та суду попереджувати, припиняти і розслідувати дуже складні злочини і тим самим сприяють розв'язанню однієї із головних  задач зміцнення законності та правопорядку в Україні.

Криміналістика — це юридична наука, яка виникла у надрах кримінального процесу у минулому столітті як сукупність технічних засобів і тактичних прийомів, а також способів їх використання для розкриття злочинів. Це означає, що криміналістика вивчає злочин. Але злочин є предметом пізнання інших галузей знань (соціологія і філософія, кримінальне, цивільне і адміністративне право, психо­логія, статистика та ін.), які досліджують деякі специфічні сторони, властивості і особливості злочинної діяльності для боротьби із нею. В цьому аспекті наука криміналістика має свій предмет пізнання.

 


Основна мета курсової роботи полягає у розкритті поняття науки криміналістики, задачі, предмет вивчення, місце  криміналістики серед інших юридичних наук.

В основу методології дослідження покладено загальнотеоретичні принципи та підходи щодо визначення предмету криміналістики, її  системи.

З цією метою використовується ряд загальнонаукових методів дослідження: історичний, аналітичний, порівняльний.

Об’єктом дослідження виступає юридична наука  - криміналістика.

Вивчення даної теми  зумовило постановку наступних задач:

- визначити поняття, предмет, задачі криміналістики;

- з’ясувати місце криміналістики серед інших юридичних наук, особливості криміналістики.

- охарактеризувати систему криміналістики.

Курсова робота складається зі вступу, трьох розділів, висновку і списку літератури.

 

База готовых работ: