logo (068) 202 57 83     (095) 710 36 67
help
Заявка
help
Viber
help
Skype
email_icon
E-mail
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Мы профессионально позаботимся о Вашей успешности 24 часа в сутки 7 дней в неделю

Правові фактори злочинності - курсова робота

Заказывай работу ТУТ

ЗМІСТ

ВСТУП.. 2

1. СУЧАСНІ ПРИЧИНИ ЗЛОЧИННОСТІ 4

1.1 КЛАСИФІКАЦІЯ ФАКТОРІВ ЗЛОЧИННОСТІ 4

1.2.ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФАКТОРІВ, ЩО СПРИЯЮТЬ ВЧИНЕННЮ ЗЛОЧИНІ 7

2. ПРАВОВІ ФАКТОРИ  ВИНИКНЕННЯ  ЗЛОЧИННОСТІ 15

2.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВОВИХ ФАКТОРІВ ДЕТЕРМІНАЦІЇ ЗЛОЧИННОСТІ 15

2.2. ШЛЯХИ УСУНЕННЯ ПРАВОВИХ ПРИЧИН ВЧИНЕННЯ ЗЛОЧИННОСТІ 21

ВИСНОВОК.. 27

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 30


ВСТУП

Сучасна наука приділяє багато часу проблемі теорії причинності.

Учення про причини й умови злочинності у вітчизняній і зарубіжній юридичній літературі не має єдиного тлумачен­ня. Це пояснюється тим, що ця галузь юридичних досліджень відзначається особливою складністю та різноплановістю позицій вітчизняних і зарубіжних авторів, це призводить до наявності в підручниках із кримінології діаметрально про­тилежних концепцій причин і умов злочинності в нашому суспільстві.

Кримінологія приділяє багато уваги категорії причинності. Це зумовлюється тим, що злочинність і її причинність є основ­ними елементами предмета науки кримінології. Проблема причинності має важливе методологічне значення, визначає суть і зміст кримінології. Від її вирішення залежить розуміння соціально-правової природи злочинності, соціально-ідеологічної суті особи злочинця, розробка запобіжних заходи, а також визначення інших кримінологічних проблем. Як складне явище, злочинність є на­слідком дії багатьох обставин, факторів і причин. Із цією пробле­мою пов'язане власне й виникнення кримінології як науки.

У сучасній юридичній літературі існують різні поняття, що відображають зміст причинно-наслідкового комплексу: детермінація, причини й умови, фактори злочинності. Причинність є однією з форм детермінації.

Причинність - об'єктивно існуюча зв'язок, залежність між двома або кількома явищами, при якій одне з них (причина) породжує інші (наслідки).

Причини злочинності це такі явища суспільного життя, які породжують злочинність, підтримують її існування, викликають її зростання або зниження

Причини злочинності та умови, їй які б, об'єднуються загальним поняттям детермінація злочинності, тобто об'єктивної залежності причинної зумовленості її від інших явищ природи і суспільства.

Під причинами злочинності розуміються соціальні, економічні, психологічні та інші об'єктивно існуючі чинники, які породжують і постійно відтворюють злочинність і злочини як наслідок своєї дії. Це базовий, основний елемент в проблемі існування злочинності.

Іншими словами, причинами злочинності називається сукупність соціальних явищ і процесів, які у взаємодії з обставинами, що грають роль умов, детермінують існування злочинності як соціального явища, наявність окремих складових її частин, а на індивідуальному рівні - вчинення конкретних злочинів. З наведеного визначення випливає, що поняття причин злочинності пов'язані з філософськими категоріями причин, умов і детермінант, а також має різні рівні: причини всієї злочинності, окремих її структурних підрозділів, одиничних злочинів.

Правовий причинний комплекс являє собою недоліки, прогалини і вади основною складовою соціально-правової політики держави, яку можна визначити як вироблену державою стратегічну (гненеральну) лінію, що визначає основні напрями, методи, засоби правового впливу на злочинність, зокрема, шляхом розробки та вдосконалення законодавства , практики його застосування, а також вироблення і реалізації заходів антикримінального впливу.

Безпосередньо кримінально-правова політика держави виражається, перш за все, в процесах криміналізації.


База готовых работ: