logo (068) 202 57 83     (095) 710 36 67
help
Заявка
help
Viber
help
Skype
email_icon
E-mail
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Мы профессионально позаботимся о Вашей успешности 24 часа в сутки 7 дней в неделю

Типологізація злочинців - курсова робота

Заказывай работу ТУТ

ЗМІСТ

ВСТУП......................................................................... 2

1. ПОНЯТТЯ ОСОБИСТОСТІ ЗЛОЧИНЦЯ......... 4

1.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАГАЛЬНИХ ПІДХОДІВ ДО ВИВЧЕННЯ ОСОБИСТОСТІ ЗЛОЧИНЦЯ.. 4

1.2. СТРУКТУРА ОСОБИСТОСТІ ЗЛОЧИНЦЯ.. 8

2. ТИПОЛОГІЯ СОСОБИСТОСТІ ЗЛОЧИНЦЯ.. 12

2.1.РІЗНОМАНІТНІСТЬ ПІДХОДІВ ДО ТИПОЛОГІЇ ЗЛОЧИНЦЯ.. 12

2.2. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТИПІВ..........16

3. КРИМІНОГЕННІ ЯКОСТІ ОСОБИСТОСТІ.......18

3.1. ХАРАКТЕРИСТИКА КРИМІНОГЕННИХ ЯКОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ ЗЛОЧИНЦЯ. 18

3.2. ІПДХОДИ ЩОДО  ПРОГНОЗУВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ЗЛОЧИННОЇ ПОВЕДІНКИ. 24

4. СПІВВІДНОШЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО І БІОЛГІЧНОГО В ОСОБИСТОСТІ ЗЛОЧИНЦЯ І ЗЛОЧИННІЙ ПОВЕДІНЦІ. 27

ВИСНОВОК...............................................................29

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ..........31


ВСТУП

Актуальність теми. Комплексне вивчення особи злочинців не повинно обмежуватися встановленням якихось окремих ознак, які нерідко лише поверхово характеризують особу, а має проводитись з достатньою глибиною і у їх взаємодії. Це буде гарантією більш повного виявлення чинників генезису особи злочинця з метою застосування адекватних заходів для її корекції і недопущення вчинення злочинів у майбутньому.

У вченні про особу злочинця принциповим є питання про роль біологічних факторів у злочинній поведінці. Ця проблема до кінця не вирішена, різні кримінологи трактують її по-різному. Перші спроби пояснити поведінку злочинця з біологічних позицій були зроблені ще в другій половині XIX ст. в антропологічній теорії Ч. Ломброзо та його послідовників. Такі підходи мають місце і в сучасній зарубіжній кримінології. Значний резонанс серед радянських кримінологів у 70-ті роки викликали публікації І. С. Ноя, який писав: "Незалежно від середовища людина може не стати ні злочинцем, ні героєм, якщо народиться з іншою програмою поведінки".

Нині проблема соціального і біологічного в особі злочинця теж вирішується по-різному. Так, Ю. М. Антонян наголошує на психофізіологічній характеристиці злочинців. У праці "Жорстокість у нашому житті" він зазначає, що жорстокість людини — це вічна категорія.

Важливим аспектом дослідження проблеми особи злочинця є узагальнення і систематизація її властивостей й якостей. Практичне значення мають категорія “типологія особи злочинця” і класифікація злочинців. Профілактична діяльність, що пов’язана із запобіганням злочинності на рівні особи, залежить від розробки типології особи злочинця, яка є основою методики прогнозування індивідуальної поведінки, і застосування заходів профілактичного та правового впливу.

У кримінологічній літературі розрізняють типологію і класифікацію. Відмінність між цими поняттями полягає в тому, що типологія узагальнює сукупність типових для всіх або певних груп соціальних особливостей, а класифікація поділяє злочинців на групи за певною одиничною, індивідуальною ознакою. Класифікація передує типології.

Об’єктом вивчення є особистість, насамперед це особи, що вчинили різної тяжкості злочини.

Предметом курсової роботи виступає особистість злочинця.

Інформаційну базу дослідження склали підручники, наукові публікації з обраної тематики, звітні матеріали об’єкту дослідження. Методи дослідження. Курсова робота ґрунтується на використанні загальнонаукових та спеціальних методів дослідження. У ході написання роботи використовувалися метод порівняння, системного підходу й аналізу.

Структура роботи. У вступі обґрунтовується актуальність теми дослідження, вказуються предмет та об’єкт дослідження, конкретизуються методи дослідження. Вирішення основних завдань дослідження, визначених їх метою, здійснено шляхом дослідження проблем, згрупованих у 4 розділах.

Завершують роботу узагальнюючі висновки за результатами дослідження, список використаних джерел.

База готовых работ: