logo (068) 202 57 83     (095) 710 36 67
help
Заявка
help
Viber
help
Skype
email_icon
E-mail
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Мы профессионально позаботимся о Вашей успешности 24 часа в сутки 7 дней в неделю

Бібліотечнінформаційне обслуговування користувачів у шкільній бібліотеці - дипломна робота

Заказывай работу ТУТ

Зміст

Вступ                                                                                                       3

Розділ 1. Публічно-шкільна бібліотека як осередок освіти,

культури та виховання на селі

1.1. Елементи  системи  «документ – споживач»                                  6

1.2. Інформаційний продукт: зміст, форма, спосіб фіксації                           12

1.3. Сучасний бібліотечно-інформаційний сервіс                                 17

Розділ 2. Аналіз бібліотечно-інформаційного обслуговування

користувачів у шкільній бібліотеці

2.1. Загальна характеристика Боремельської  публічно-шкільної

бібліотеки                                                                                                26

2.2. Організація роботи публічно-шкільної бібліотеки                        36

2.3. Аналіз бібліотечно-бібліографічної класифікації, що

використовується  у Боремельській публічно-шкільній бібліотеці      38

Розділ 3. Перспективи діяльності бібліотечно-інформаційного

обслуговування  користувачів у Боремельській публічно-шкільній

бібліотеці

3.1. Передовий досвід бібліотечно-інформаційного

обслуговування  користувачів у шкільній бібліотеці                                    44

3.2. Шляхи модернізації бібліотечно-інформаційного

обслуговування  користувачів у шкільній бібліотеці                                    50

Висновки                                                                                                 61

Список літератури                                                                                  63

Додатки                                                                                                   70


 

Вступ

Актуальність дослідження. Забезпечення повного, якісного та оперативного бібліотечно-бібліографічного й інформаційного обслуговування учнів шкільної бібліотеки, педагогічних працівників, співробітників навчального закладу згідно з їхніми інформаційними  запитами  на  основі широкого  доступу до бібліотечних та інформаційних ресурсів — основне завдання сучасних бібліотек навчальних закладів. У своїй діяльності вони керуються  Конституцією  України,  законами  України «Про  освіту», «Про бібліотеки і бібліотечну справу», «Про Національну програму інформатизації» та підзаконними нормативно-правовими актами.

Робота бібліотек сприяє реалізації  державної  політики  в  галузі освіти і культури, за принципом гуманізму і демократизмe, пріоритету загальнолюдських цінностей і моралі. Зокрема, забезпечує інформацією навчально-виховний та науковий процес навчального закладу, працює у напрямі належного зберігання, використання і поповнення власних фондів, комп’ютеризації та вдосконалення технічного оснащення.

Основною проблемою шкільної бібліотеки на сучасному етапі виступає розширення номенклатури бібліотечно-інформаційних послуг, удосконалення традиційних і впровадження  нових  форм і методів роботи на основі новітніх інформаційних технологій та комп’ютеризації інформаційно-бібліотечних процесів, створення електронних баз даних, організація і ведення довідково-бібліографічного апарату з використанням як традиційних,  так  і  новітніх  інформаційних технологій.

Актуальними також є праці Ю. Дрешер, Є. Євтюхиної, М. Карташова, І. Кірпічової, Д. Коготкова, Д. Шехуріна, в яких висвітлюються питання задоволення інформаційних потреб, а їхнє формування пов’язується безпосередньо з процесом професійної діяльності вчених і спеціалістів. Загальнотеоретичні узагальнення з цих проблем містяться у дослідженнях М. Слободяника та А. Чачко.

Спеціально вивчалися фахові потреби бібліотекарів в інформації. Наприкінці 90-х років ХХ ст. Л. Любаренко, О. Мастіпан, С. Навродською й З. Савіною у дослідженні «Соціальний портрет бібліотекаря» серед іншого розглянуто інформаційні потреби бібліотечних фахівців. Трансформаційні процеси сучасних бібліотек висвітлюються у працях М. Слободяника, Ю. Столярова та інших. Науковці підкреслюють, що сьогодні кардинально змінюється інформаційна інфраструктура науково-освітньої діяльності. Саме тому актуальності набуває вивчення питань щодо бібліотечно-інформаційного обслуговування користувачів у шкільній бібліотеці.

Метою роботи є аналіз бібліотечно-інформаційного обслуговування  користувачів у шкільній бібліотеці (на прикладі Боремельської публічно-шкільної бібліотеки). У відповідності з метою роботи перед нами стоять такі завдання:

1. Вивчити елементи системи «документ – споживач» та інформаційний продукт.

2. Дослідити сучасний бібліотечно-інформаційний сервіс.

3. Дати загальну характеристику Боремельській публічно-шкільній бібліотеці

4. Проаналізувати організацію роботи та бібліотечно-бібліографічної класифікації, що використовується у Боремельській публічно-шкільній бібліотеці

5. Виокремлення шляхів удосконалення бібліотечно-інформаційного обслуговування  користувачів у шкільній бібліотеці

Об’єктом дослідження є аналіз бібліотечно-інформаційного обслуговування.

Методологічною базою дослідження є законодавчі акти, інформаційні джерела щодо практичної бази, навчальні посібники та підручники, періодичні видання.

Практичною базою дослідження Боремельська ПШБ Демидівського р-ну Рівненської обл.

Наукова новизна дослідження полягає у тому, що здійснюється аналіз бібліотечно-інформаційного обслуговування користувачів у шкільній бібліотеці села.

Предметом - Боремельська публічно-шкільна бібліотека.

Структура роботи складається з вступу, трьох основних розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків.

 

заказать курсовые, заказать курсовую, заказать диплом, заказать реферат, заказать контрольную, заказать дипломную, заказать курсовую работу, заказать дипломную работу, заказать контрольную работу, курсовая на заказ, диплом на заказ, дипломная работа на заказ,  реферат на заказ, контрольная работа на заказ, дипломную работу на заказ, дипломная на заказ, решение контрольных работ, написание курсовых, написание рефератов, , написание контрольных работ, написание бизнес-планов, написание отчетов практики, написание шпаргалок, написание курсовых по экономике, написание рефератов, написание контрольных работ, решение задач на заказ, заказать курсовые, заказать дипломные, заказать реферат, решение примеров, решение задач по математике,  заказать дипломную работу, контрольная работа на заказ, решение контрольных, диплом на заказ, реферат на заказ, контрольная на заказ, курсовую заказать, курсовая на заказ, диплом заказать, заказать диплом, заказать реферат, заказать курсовую, заказать дипломную работу, курсовая, диплом,  заказатьконтрольную работу, дипломная работа на заказ,заказать курсовую, заказать дипломную, заказать реферат, заказатькурсовую работу, заказать контрольную, курсовая работа, контрольных, решение задач, дипломная работа, решение задачи, дипломные по психологии, контрольные работы, курсовые работы, дипломные работы, курсовая на заказ, реферат на заказ, дипломную работу на заказ, дипломная на заказ, решение контрольных работ , дипломная по экономике, курсовая по бухучету, дипломная по психологии, курсовая по праву, дипломная по праву, дипломная по экономике

База готовых работ: