logo (068) 202 57 83     (095) 710 36 67
help
Заявка
help
Viber
help
Skype
email_icon
E-mail
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Мы профессионально позаботимся о Вашей успешности 24 часа в сутки 7 дней в неделю

порiвняння нацiональних варiантiв (на прикладi американськоi, росiйськоi та украинськоi версiй журналу «Cosmopolitan») - дипломна робота

Зміст

Вступ                                                                                              3

Розділ 1. Теоретико-методологічні основи електронного

міжнародного глянцевого журналу

1.1. Сучасне інформаційне суспільство                                        5

1.2. Електронний журнал як нова форма періодичного

видання                                                                                                   12

1.3. Теоретичний аспект елітарного жіночого журналу             17

Висновки до розділу 1                                                                  29

Розділ 2. Порівняльний аналіз американської, росiйської

та української версiй журналу «Cosmopolitan»

2.1. Жіноча періодика як показник становлення демократії

в країні                                                                                                    30

2.2. Стратегії перекладу текстів: дискурс мас-культури             36

2.3. Жіночий глянець американської, росiйської

та української версiй журналу "Cosmopolitan"                                             44

Висновки до розділу 2                                                                  50

Висновки                                                                                        51

Список літератури                                                                         53

Додатки                                                                                          59


Вступ

Актуальність теми. Засоби масової інформації як ретранслятори закріплених у суспільстві гендерної поведінки та норм, стереотипних гендерних образів жінок і чоловіків дедалі частіше стають об’єктом дослідження в гуманітарних наукових галузях.1 На сучасному етапі чітко простежується посилений інтерес до вивчення типологічних особливостей друкованих ЗМІ в умовах історичного розвитку. Дискурс гендерно маркованої преси, зокрема жіночих видань, не є новим для медіа-простору України. Формування гендерної парадигми як особливого розподілу ролей мiж статями в суспiльствi на економiчному, полiтичному, соцiальному, культурному та психологічному рівнях знайшло свій вияв у системі друкованих ЗМІ.

Питання впливу гендера на функціонування ЗМІ вивчали Н. Ажгіхіна,       Е. Боренстейн, В. Слінчук, І. Тартаковська; проблеми розвитку жіночої преси в Україні порушено в дослідженнях О. Поди, Н. Сидоренко, О. Сушкової та ін.; наукові розвідки російської жіночої періодики проводили дослідниці                 В. Боннер-Сміюха, Г. Жукова, О. Пльонкіна, Л. Світич, М. Тарнавська,              Р. Ямпольська; до проблеми особливостей розвитку гендерно маркованої преси звертаються О. Пода, Ж. Чернова. Наразі існує низка досліджень журнальної періодики українських і російських учених, де виокремлено таку групу жіночої періодики, як елітарний тип видання.

Мета роботи – дослідити електронний варiант міжнародного глянцевого журналу: порiвняння нацiональних варiантiв (на прикладi американськоi, росiйськоi та украинськоi версiй журналу «Cosmopolitan»)

У відповідності з метою дослідження перед нами стоять такі завдання:

1. Дослідити сучасне інформаційне суспільство та електронний журнал як нову форму періодичного видання.

2. Вивчити теоретичні основи елітарного жіночого журналу.

3. Дослідити жіночу періодику як показник становлення демократії  в країні.

4. Проаналізувати стратегії перекладу текстів: дискурс мас-культури.

5. Здійснити порівняльний аналіз жіночого глянця американської, росiйської та української версiй журналу «Cosmopolitan».

Об’єктом дослідження є електронний варiант міжнародного глянцевого журналу.

Предметом – порiвняння нацiональних варiантiв (на прикладi американської, росiйської та украинської версiй журналу «Cosmopolitan»).

Новизна роботи полягає у тому, що вивчення характерних особливостей видань для жінок дає можливість відстежувати трансформаційні тенденції цього виду спеціалізованих видань різних країн у часи зміни суспільно-політичного ладу з метою формування загальної картини перетворення преси тоталітарної держави на демократичну.

Методи дослідження. У ході дослідження застосовувалися теоретичні методи — історико-педагогічний аналіз і синтез фактів, що уможливило дослідити ґенезу розвитку категорій медіа й інформаційно-комунікаційних компетентностей; структурний аналіз дав змогу розглянути систему компетентностей на основі їх базисних компонентів; компаративний аналіз став підґрунтям для визначення особливостей розвитку медіа й ІК-компетентностей у міжнародному освітньому просторі; метод наукової екстраполяції дозволив обґрунтувати фактори, що зумовлюють доцільність поширення зарубіжного досвіду у вітчизняну практику; емпіричні методи — спостереження, аналіз результатів діяльності застосовані під час досліджень, проведених в Україні й за кордоном для визначення рівня сформованості медіа й ІК-компетентностей.

Структура роботи складається з вступу, основних двох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.

 

Дипломные работы на заказ, Заказ дипломной работы, Диплом на заказ, Заказать дипломную работу, Заказать реферат недорого, Заказать курсовую работу, Выполнение авторских научных работ, заказать контрольную работу, решение задач, заказать реферат, Выполнение контрольных работ, Написание дипломных работ недорого, Написание контрольных работ , Написание курсовых работ, написание курсовой работы,  написание дипломных работ на заказ, Заказать дипломную работу по экономике, написание курсовых, написание рефератов, написание контрольных работ, решение задач на заказ, заказать курсовые, заказать дипломные, заказать реферат, решение примеров, решение задач по математике,  заказать дипломную работу, контрольная работа на заказ, решение контрольных, заказать отчет по практике недорого, решение задач по математике, решение задач по экономике, заказать бизнес-план, написание контрольных по праву, выполнение курсовых работ, Заказать курсовую работу по экономике,  заказать базу данных, заказать написание программы, Дипломные работы на заказ, Заказ дипломной работы, Диплом на заказ, Заказать дипломную работу, Заказать реферат недорого, Заказать курсовую работу, Выполнение авторских научных работ, заказать контрольную работу, решение задач, заказать реферат

База готовых работ: