logo (068) 202 57 83     (095) 710 36 67
help
Заявка
help
Viber
help
Skype
email_icon
E-mail
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Мы профессионально позаботимся о Вашей успешности 24 часа в сутки 7 дней в неделю

ЛЕКСИЧНІ НОРМИ ПРОФЕСІЙНОГО МОВЛЕННЯ ІНЖЕНЕРІВ-ЗВАРЮВАЛЬНИКІВ - курсова робота

Заказывай работу ТУТ

ЗМІСТ

ВСТУП............................................................................................................3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЛЕКСИЧНИХ НОРМ ПРОФЕСІЙНОГО МОВЛЕННЯ ІНЖЕНЕРІВ-ЗВАРЮВАЛЬНИКІВ..5

1.1 Загальна характеристика лексики сучасної української літературної мови....................................................................................................5

1.2 Терміни у системі професійного мовлення інженерів-зварювальників........................................................................................................7

РОЗДІЛ 2. ЛЕКСИЧНІ НОРМИ ПРОФЕСІЙНОГО МОВЛЕННЄВОГО ЕТИКЕТУ ІНЖЕНЕРІВ-ЗВАРЮВАЛЬНИКІВ..................................................11

ВИСНОВКИ.................................................................................................14

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ....................16

ВСТУП

Актуальність теми дослідження. Одним із найважливіших завдань програми підготовки фахівця є формування компетентної мовної особистості, котра здатна правильно, чітко, логічно, виразно, образно, багато і змістовно  вербалізувати свої думки.

Стан лексичних норм української літературної мови сьогодні, на різних синхронних зрізах, підсумовує лексикографічна практика.

Аспекти дослідження лексичних норм професійного мовлення, його функцій, ситуацій використання форм і моделей мовленнєвого етикету приділяють увагу в своїх роботах Л.О. Введенська, Л.Г. Павлова, З.С. Смєлкова, В.М. Шеломенцев, Т.О. Лебєдєва, А.О. Акішина, Н.І. Формановська, С.Я. Єрмоленко, та ін.

На зіставний аспект дослідження лексичних норми професійного мовлення звертали увагу Н.Д. Бабич, Г.П. Сукачова, З. Мацюк, Н. Станкевич.

Незважаючи на аналіз окремих аспектів лексичної норми професійного мовлення, певних лексичних множин, динамічних процесів у лексико-семантичній системі професійного мовлення, студіювання різних етапів розвитку української літературної мови, проблеми стану і статусу лексичних норм професійного мовлення інженерів-зварювальників залишаються недостатньо вивченими, що і обумовило вибір теми курсової роботи: « Лексичні норми професійного мовлення інженерів-зварювальників».

Метою дослідження курсової роботи є системний аналіз лексичних норм професійного мовлення інженерів-зварювальників. Для досягнення зазначеної мети розв’язано такі завдання:

1. Охарактеризувати лексику сучасної української літературної мови.

2. Розкрити терміни у системі професійного мовлення інженерів-зварювальників.

3. Проаналізувати лексичні норми професійного мовленнєвого етикету інженерів-зварювальників.

Об’єктом дослідження є процеси в лексико-семантичній системі сучасного професійного мовлення інженерів-зварювальників.

Предметом дослідження стали лексичні норми професійного мовлення інженерів-зварювальників, представлені в загальномовних словниках української мови.

Для розв’язання поставлених завдань використано методи і прийоми  дослідження: історико-ретроспективний, зіставний, описовий метод, метод компонентного аналізу, прийоми класифікації та систематизації лексичного матеріалу.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що зроблена спроба комплексного дослідження лексичних норм професійного мовлення інженерів-зварювальників, яке враховує координати простору і часу, пропонується на зміну традиційній схемі відносно обмежених статичних описів.

Теоретичне значення дослідження полягає в обґрунтуванні лексичних норм професійного мовлення інженерів-зварювальників.

Практична цінність одержаних результатів та основних ідей дослідження курсової роботи полягає в тому, що вони можуть бути використані в загальному моделюванні динамічних процесів у літературних мовах.

Структура курсової роботи. Робота складається зі вступу, двох розділів, висновків і списку використаних джерел.

База готовых работ: