logo (068) 202 57 83     (095) 710 36 67
help
Заявка
help
Viber
help
Skype
email_icon
E-mail
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Мы профессионально позаботимся о Вашей успешности 24 часа в сутки 7 дней в неделю

Мовленнєвий етикет інженерів-зварювальників як установча норма виробничої сфери - курсова робота

Заказывай работу ТУТ

ЗМІСТ

ВСТУП……………........................................................................................3

РОЗДІЛ І. Теоретичні засади дослідження мовленнєвого етикету інженерів-зварювальників як установчої норми виробничої сфери..................5

1.1 Поняття мовленнєвого етикету в інженерів-зварювальників………………………………......……..…………………………5

1.2 Формування професійного мовленнєвого етикету інженерів-зварювальників......................................................................................7

Висновки до першого розділу……..……………………............................9

РОЗДІЛ ІІ. Мовленнєвий етикет за функціональним стилем.................10

2.1. Адресність мовленнєвого етикету.………....…………….10

2.2. Офіційне спілкування……………………….......…………15

Висновки до другого  розділу…………………………………………....17

ВИСНОВКИ….............................................................................................18

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ…................19

ВСТУП

Актуальність теми дослідження. Розвиток професійного мовленнєвого етикету є актуальною науково-педагогічною проблемою, оскільки використання його формул у процесі спілкування полегшує процеси передачі, аналізу та сприйняття інформації при здійсненні професійної діяльності.

Мовленнєвий етикет, за визначенням педагогів і лінгвістів, – це система стійких формул спілкування, які використовуються для встановлення мовленнєвого контакту співрозмовників, підтримання спілкування відповідно до соціальних ролей та позицій. Формування навичок мовленнєвого етикету відбувається в процесі формування мовленнєвих умінь та навичок.

Визначенню дефініції мовленнєвого етикету, його функцій, ситуацій використання етикетних формул, ситуативно-тематичних груп етикетних виразів, форм і моделей мовленнєвого етикету приділяють увагу в своїх роботах Л.О. Введенська, Л.Г. Павлова, З.С. Смєлкова, В.М. Шеломенцев, Т.О. Лебєдєва, А.О. Акішина, Н.І. Формановська, С.Я. Єрмоленко, та ін.

Однак, аналіз науково-педагогічної літератури свідчить, що проблема формування професійного мовленнєвого етикету в інженерно-зварювального профілю досліджена недостатньо, тому нами і було обрано тему курсової роботи „Мовленнєвий етикет інженерів-зварювальників як установча норма виробничої сфери”.

Об’єктом дослідження є мовленнєвий етикет спеціалістів інженерно-зварювального профілю.

Предметом дослідження – установча норма виробничої сфери як умова формування професійного мовленнєвого етикету в спеціалістів інженерно-зварювального профілю.

Мета дослідження полягала в обґрунтуванні умов формування професійного мовленнєвого етикету в інженерів-зварювальників.

Мета і предмет дослідження обумовили такі завдання:

1. Розкрити поняття мовленнєвого етикету в інженерів-зварювальників.

2. Дослідити умови формування професійного мовленнєвого етикету інженерів-зварювальників.

3. Вивчити адресність мовленнєвого етикету.

4. Охарактеризувати офіційне спілкування інженерів-зварювальників.

Джерельну основу дослідження становлять положення про структуру діяльності інженера-зварювальника (Е.Ф. Зеєр, Г.А. Карпова, Н.Є. Ерганова, О.Т. Маленко, О.Е.Коваленко, Н.О.Брюханова), зміст інженерної освіти (О.Е.Коваленко, Н.О.Брюханова, В.І.Лобунець, С.Ф.Артюх), педагогічні умови формування мовленнєвих умінь (М.І.Пентилюк, М.А.Богуш, С.І.Пасов, К.М.Плиско, М.С.Вашуленко, С.А.Смірнов, Л.О.Введенська, Л.Г.Павлова, С.Я.Єрмоленко, С.В. Шевчук).

Для вирішення поставлених задач було використано комплекс методів дослідження: теоретичних: аналіз спеціальної літератури з обраної проблеми для визначення стану її розробки в науковій літературі; системний підхід для визначення місця мовленнєвого етикету в системі підготовки спеціалістів інженерно-зварювального профілю; узагальнення та систематизація теоретичних дослідницьких даних з метою визначення стану розробки проблеми формування професійного мовленнєвого етикету спеціалістів інженерно-зварювального профілю в науково-педагогічній літературі.

Структура курсової роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків до кожного з розділів, загальних висновків, списку використаних джерел та літератури.

База готовых работ: