logo (068) 202 57 83     (095) 710 36 67
help
Заявка
help
Viber
help
Skype
email_icon
E-mail
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Мы профессионально позаботимся о Вашей успешности 24 часа в сутки 7 дней в неделю

Засоби евфонії української мови у мовленні фахівців спеціальності. «Металургія» - курсова робота

Заказывай работу ТУТ

Зміст

Вступ...............................................................................................................3

Розділ 1. Проблема милозвучності української мови: теоретичні й методичні аспекти..........................6

1.1 Поняття евфонії професійної української мови......................6

1.2 Основні закони евфонії української мови................................8

Розділ 2. Дослідження засобів евфонії української мови у мовленні фахівців спеціальності «Металургія»..................................12

Висновок......................................................................................................17

Список використаних джерел та літератури............................................18

Вступ

Актуальність теми дослідження. Питання милозвучності української мови становить значний інтерес для сучасних учених. Поняття благозвучності, евфонії існувало ще в Стародавній Греції. Деяких аспектів мелодійності звучання в роботі «Про милозвучні й немилозвучні літери» торкався Демократ. Існує точка зору, що пізніше його евфонічне вчення використав Платон. На уникнення варіантів збігу голосних між словами також одним із перших звернув увагу Ісократ. Знаний дослідник античної естетики професор О.Лосєв писав, що, зокрема філософи-атомісти «займались і естетикою мови» у своїх евфонічних теоріях, аналізуючи різні звуки та їх комплекси з точки зору краси звучання.

Вітчизняний учений І.Чередниченко евфонічністю мови називає «здатність її фонетичної будови до мелодійного звучання й до створення звукозображення у висловлюванні відповідно до його змісту й художнього призначення». Приємне акустичне оформлення мови переконує в багатстві її виражальних засобів.

Власне, твердження, що українська мова за професійним характеризується особливою милозвучністю, було відомо з давніх часів, про що безпосередньо свідчать як усні, так і писемні джерела. Виразна вимова голосних і приголосних у сильних і слабких позиціях, порівняно невелика кількість збігів кількох приголосних, плавна акцентно-ритмічна структура слова, наспівна мелодика тощо завжди виступали своєрідними ознаками краси мови металургів.

Для професійного мовлення металургів є уникання складного для вимови нагромадження звуків. Зазвичай збігаються два приголосні звуки, що не створює для говоріння й читання серйозних перешкод. У свою чергу, у мовному потоці завдяки органічному поєднанню звуків створюється плавне, мелодійне мовлення.

З погляду на існуючі концепції можна зробити висновок, що більшість сучасних дослідників (наприклад, О. Ахманова, Д. Розенталь, М. Теленкова) бачить згадану дефініцію лише в стилістичному контексті.

Якщо співзвучність на матеріалі конкретних художніх творів вивчалася досить ґрунтовно, то дослідження милозвучності української мови у мовленні фахівців спеціальності. «Металургія», майже не провадилися, що зумовило вибір теми курсової роботи: «Засоби евфонії української мови у мовленні фахівців спеціальності «Металургія».

Метою дослідження є всебічний аналіз засобів евфонії української мови у мовленні фахівців металургів в загальній системі української мови. Досягнення поставленої мети передбачає реалізацію таких завдань:

1. Розкрити евфонії професійної української мови.

2. З'ясувати основні закони евфонії української мови.

3. Дослідити засоби евфонії української мови у мовленні фахівців спеціальності «Металургія».

Об’єкт дослідження - евфонія української мови.

Предмет дослідження - засоби евфонії української мови у мовленні фахівців металургів.

Методи дослідження. Основним методом дослідження мовного матеріалу є описовий. Частково використовувались методи компонентного, словотвірного аналізів, а також кількісні підрахунки.

Наукова новизна полягає в тому, що зроблена спроба комплексного дослідження засобів евфонії української мови у мовленні фахівців спеціальності «Металургія» в контексті українського мовознавства.

Теоретичне значення полягає в тому, що виявлені особливості засобів евфонії української мови у мовленні фахівців спеціальності «Металургія» доповнюють знання про милозвучну систему професійного мовлення в цілому.

Практичне значення роботи полягає в тому, що викладені в ній спостереження і висновки сприятимуть упорядкуванню сучасної металургійної евфонії. Крім того, матеріали дослідження можуть бути використані у навчальному процесі вищої школи: при опрацюванні спецкурсів з евфонії для студентів спеціального і неспеціального профілів, при вивченні курсу "Українська мова з професійним спрямуванням".

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел та літератури.

База готовых работ: