logo (068) 202 57 83     (095) 710 36 67
help
Заявка
help
Viber
help
Skype
email_icon
E-mail
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Мы профессионально позаботимся о Вашей успешности 24 часа в сутки 7 дней в неделю

АВТОМАТИЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВ «ПЕРШИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД» НА ПЛАТФОРМІ «1С: УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМ ПІДПРИЄМСТВОМ 8.0»

Заказывай работу ТУТ

Зміст

ВСТУП.. 2

1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА.. 5

2. РОЗРОБКА ПРОЕКТУ автоматизації діяльності ТОВ «Перший трубний завод»  на платформі «1С: Управління виробничим підприємством 8.0». 9

2.1. Сутність проекту. 9

2.2. Основні учасники проекту. 14

2.3. Логіко-структурна схема проекту. 17

3. СІТЬОВЕ ПЛАНУВАННЯ ПРОЕКТУ автоматизації діяльності ТОВ “Перший трубний завод”  на платформі «1С: Управління виробничим підприємством 8.0». 22

3.1. Визначення списку робіт проекту, їх кодування (WBS) та закріплення за кожною роботою необхідних ресурсів. 22

3.2. Оцінка параметрів робіт. 23

3.3. Визначення залежності між роботами. 26

3.4. Розрахунок параметрів сітьової моделі 27

4. АНАЛІЗ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ СІТЬОВОГО ГРАФІКУ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ   30

4.1. Аналіз сітьового графіка. 30

4.2. Оптимізація побудованого сітьового графіка. 32

ВИСНОВКИ.. 35

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.. 36

ВСТУП

Методологія  проектно-орієнтованого  управління  в Україні  стала  загальновизнаною  ідеологією розробки і здійснення комерційних та інших проектів. Безумовно, всі організації і підприємства в процесі своєї діяльності здійснюють проекти,  і все більша кількість  їх реалізується саме в рамках проектного підходу. Успішне виконання проекту залежить від багатьох чинників,  ключовими  серед них  є вибір  топ-менеджера,  створення проектної команди,  залучення  інших трудових ресурсів до проекту з метою його успішного і найбільш ефективного завершення. Функціонування підприємств в умовах формування ринкової економіки сталого розвитку вимагає від підприємств упровадження ефективних методів роботи, які дозволятимуть приймати обґрунтовані тактичні і стратегічні рішення, що будуть сприяти підвищенню їх конкурентоспроможності. Відповідно до цього впровадження системи управління проектами та формування її економічного механізму здатні виступити як основа зростання ефективності функціонування підприємств у сучасних умовах. В Україні управління проектами тривалий час не розглядалось як інструмент підвищення ефективності виробничої діяльності підприємств, але динамічні зміни маркетингового середовища, посилення конкуренції, зростання вимог споживачів до промислової продукції призвели до необхідності впровадження управління проектами в діяльність промислових підприємств. Проблемам управління проектами присвячено праці зарубіжних і вітчизняних вчених: Р.Арчибальда, В.Вісящєва, В.Воропаєва, А.Гавриленка, Я.Гританса, О.Долгальової, В.Еліферова, В.Жукова, Д.Корольова, Ю.Колесника, В.Колосок, І.Мазура, М.Меняєва, Н.Ольдерогге, Дж.Пінто, Ю.Попова, О.Поважного, О.Полякової, В.Рач, В.Рєпіна, К.Салиги, Г.Тарасюк, А.Товба, С.Хілевича, Г.Ціпеса, М.Чумаченка, В.Шапіро, М.Шарко, А.В.Шеєра, О.Яковенко.

Мета і завдання дослідження. Метою роботи є науково-теоретичне обґрунтування та розробка проекту покращення діяльності обраного підприємства.

Для досягнення мети поставлено і вирішено такі завдання:

обрано та проаналізовано підприємство;

визначені основні недоліки діяльності підприємства та обрано проект щодо їх подолання;

розроблено проект автоматизації діяльності підприємства на основі платформи «1С: Управління виробничим підприємством 8.0»;

проведено сітьовій аналіз проекту

досліджен та оптимізован сітьовий графік реалізації проекту.

Об’єктом дослідження є ТОВ «Перший трубний завод».

Предметом дослідження є теоретичне і методичне забезпечення процесів формування та функціонування механізму управління проектами на підприємствах.

Методи дослідження. Методологічну основу роботи становлять загальнонаукові прийоми досліджень і спеціальні методи, що ґрунтуються на сучасних наукових засадах управлінської, економічної та споріднених з ними наук. У роботі використано: діалектичний і логічний методи, абстрактно-логічний; моделювання, , декомпозиції (дослідження процесів, які виникають в рамках управління проектами), сітьового планування.

Інформаційну базу роби склали наукові роботи в галузі управління проектами.

База готовых работ: