logo (068) 202 57 83     (095) 710 36 67
help
Заявка
help
Viber
help
Skype
email_icon
E-mail
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Мы профессионально позаботимся о Вашей успешности 24 часа в сутки 7 дней в неделю

Логістика 2 - контрольна

Зміст

Характеристика обєкту дослідження............................................................. 2

Розробка пропозицій щодо зниження накладних розходів.......................... 7

Література..................................................................................................... 11

 

Характеристика обєкту дослідження

ТОВ «Русанівський м'ясокомбінат» випускає ковбасну продукцію високої якості, асортимент якої налічує більше 70 найменувань, яка реалізується   в торгових мережах м. Києва і України.

Основні напрями роботи підприємства - розширення виробництва, зміцнення матеріальне - технічної бази цехів, нарощування об'ємів, поліпшення якості продукції і оновлення асортименту продукції, що виробляється, відповідно до споживчого попиту.

Основні виробничі цехи:

-        обробний цех

-        ковбасний цех

-        цех напівфабрикатів

-        пельменний цех.

Ввезення і вивіз, готової продукції і матеріалів здійснюється автотранспортом.

Схема галузевих взаємозв'язків ТОВ «Русанівський м'ясокомбінат» представлена на рис. 1.

Управління підприємством здійснюється відповідно до законодавства і Статуту.

Головний бухгалтер здійснює організацію бухгалтерського обліку господарсько-фінансової  діяльності організації і контроль над економним використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, збереженням власності організації.

Мал. 1. Схема галузевих взаємозв'язків ТОВ «Русанівський м'ясокомбінат»

Виробничо-технологічна структура підприємства представлена на рис. 2.


Мал. 2 - виробничо-технологічна структура ТОВ «Русанівський м'ясокомбінат»

Організаційна система ТОВ «Русанівський м'ясокомбінат» має складну структуру: кожен суб'єкт управління даної організаційної системи може розглядатися одночасно і як об'єкт управління.

Основними бізнес-процесами ТОВ «Русанівський м'ясокомбінат»   є:

-  Закупівля сировини

· Оптові закупівлі у крупних виробників

· Закупівлі дрібних партій у фіз. облич

-  Складський облік

·        Складські операції на всіх ділянках

·        Облік ТМЦ в різних одиницях вимірювання

-  Реалізація

·        Облік замовлень покупців

·        Реалізація напівтушею

·        Реалізація субпродуктів

·        Реалізація готової продукції (ковбас)

- Технічна підготовка виробництва

·        Кодування позицій

·        Складання рецептур (специфікацій)

- Планування

·        Планування продажів

·        Планування виробництва

·        Планування закупівель

- Виробництво

·        Забій

·        Оброблення туш

·        Обробка напівтуш

·        Обробка субпродуктів

·        Виробництво кісткової муки

·        Виробництво готової продукції

-        Регламентні операції закриття періоду

·        Введення і звірка первинних документів

·        Розрахунок собівартості

·        Здача звітності в податкові органи

Закупівля худоби виконується двома способами: укладенням договорів на  постачання з крупними виробниками худоби (наприклад, тваринницькими підприємствами в цьому випадку може бути складений графік закупівель живої худоби). і другий спосіб, закупівля дрібних партій у фізичних осіб. Принципова відмінність полягає у формі оплати худоби: у першому варіанті заготівники розплачуються на місці по живій вазі худоби, при другому варіанті - оплата відбувається по парній вазі м'яса на кістці.

Виконання операцій складського обліку зустрічається на всіх участках- в передержці худоби, виробництві, зберіганні продукції, в складах тари і допоміжних матеріалів.

Всі складські операції (оприбутковування, списання, переміщення) враховуються в своїй одиниці вимірювання для кожної номенклатури-  тварини, туші і шкури - в штуках, кишки в метрах.

Процес реалізації складається з декількох підпроцесів:

 • Обліку замовлень покупців.
 • Реалізація напівтушею - при продажі напівтушею до завантаження в автомобіль напівтуші повторно зважують, зв'язано це з тим що при зберіганні відбувається процес зміни ваги напівтуші. Існують державні нормативи збитків по вазі, засновані на методах заморожування і складській температурі під час відвантаження м'яса. Стандартні нормативи регламентовані, але начальник цеху має право на їх заміну.
 • Реалізація субпродуктів. При продажі субпродуктів спочатку відбувається упаковка і етикетування, потім до завантаження в автомобіль всі товари зважуються, і далі здійснюється процедура, аналогічна реалізації напівтушею.
 • Реалізація готової продукції

Планування є одним з найважливіших умов організації ефективної роботи підприємства і полягає у встановленні цілей діяльності підприємства на певний період часу, визначення шляхів реалізації поставлених цілей, ресурсного забезпечення. Воно передбачає розробку комплексу заходів, що визначають послідовність досягнення конкретних цілей з урахуванням можливостей підприємства.

В процесі планування складається сукупність планів по напрямах діяльності, які охоплюють найважливіші підрозділи підприємства. Планування є одним з найбільш результативних способів зниження витрат. Крім того, планування - це засіб координації діяльності підрозділів підприємства.

Планування ведеться по наступних напрямах діяльності: продажі, виробництво, закупівлі.

Ковбасний цех призначений для вироблення ковбасних виробів з мясосировини і субпродуктів, отриманих при обробленні. Функціонування ковбасного цеху має на увазі наявність в його складі не тільки ділянки по виробленню ковбасних виробів, але і ділянок по обвалці і оброблення мясосирья на кістці, складу допоміжних матеріалів і складу по зберіганню готової ковбасної продукції до моменту реалізації.

Пельменний цех призначений для приготування пельменів і вареників з м'ясною начинкою.

Результати фінансово господарській діяльності підприємства за період оцінюються в ході виконання регламентних операцій закриття періоду, такі як введення і звірка первинних документів, розрахунок собівартості який у свою чергу може бути разним для податкового, бухгалтерського і управлінського обліку, і завершуючий етап - здача звітності  в податкові органи.

Розробка пропозицій щодо зниження накладних розходів

Проведений аналіз організації виробництва на підприємстві показав, що  система обліку для комплексної автоматизації підприємства м'ясопереробної галузі, окрім основних вимог, по автоматизація управлінського, бухгалтерського і податкового обліку, повинна містити специфічні особливості, у виробничій частині.

Підтримка стабільного рівня якості при одночасному зниженні виробничих витрат на сучасному м'ясопереробному підприємстві забезпечується насамперед чіткістю роботи системи планування і управління матеріальними ресурсами. Специфіка м'ясопереробної галузі така, що в процесі виробництва ведеться робота з великими об'ємами м'ясної сировини і напівфабрикатів, і, практично всі технологічні операції зав'язані на зважуванні використовуваних матеріалів. Технологічні ланцюжки різних м'ясопереробних підприємств відмінні один від одного, проте весь цикл виробництва багато в чому типовий для більшості м'ясокомбінатів, ковбасних цехів і заводів. Умовно його можна розділити на три основні процеси:

 • підготовка і видача сировини з складу сировини
 • виробництво виробу
 • передача готовій продукції на склад для формування замовлень клієнтів.

Системами вагового обліку перш за все обладнані склад сировини і склад готової продукції. На виробничих же ділянках не завжди передбачено зважування після тієї або іншої технологічної операції, а наявні ваги, як правило, виготовлені різними виробниками (зустрічаються вже застарілого механічного типу). Веси механічного типу неможливо включити в систему оперативного планування і управління виробництвом, отже, потрібна їх модернізація.

Збір даних про рух товарно-матеріальних цінностей проводиться зважуванням на електронних вагах. Свідчення про вагу прочитуються візуально і уручну заносяться в журнали, зошити, або окремі листки. Далі ці дані вводяться в комп'ютер, часто зовсім іншими людьми. Недоліки такого процесу очевидні:

 • Подвійне введення даних збільшує вірогідність помилки
 • Відсутність оперативності. Дані потрапляють до керівника із запізненням на декілька годинників, а в деяких випадках і днів.
 • Неминучі витрати робочого часу працівників виробництва, або працівників управлінського апарату, які повинні вводити отримані дані в комп'ютер.

Для повноцінного керівництва одних тільки достовірних даних недостатньо. Необхідно співвіднести їх з поточними планами, для порівняння і виявлення невідповідностей.

На підприємстві відбувається просто збір даних, що включають найменування, відповідні вагові показники і інші атрибути (дата, час і тому подібне). У такій системі відомо, скільки і яких матеріалів спожито у виробництві і скільки і якій продукції виготовлено. Проте, при виникненні невідповідності планованих і фактичних даних, які можна виявити при будь-якій системі обліку, джерело таких розбіжностей системою не виявляється. Як правило, причини розбіжностей керівник може виявити лише на основі суб'єктивних думок підлеглих (керівників цехів, ділянок і інших виробничих підрозділів). Такий аналіз не дає об'єктивної відповіді на питання "чому ж план не був виконаний?", тому і сама система збору даних не дає ефекту.

Управління технологічним процесом здійснюється на основі попереднього досвіду і інтуїції. Виробництво консервативне, керівник стає заручником досвіду і майстерності технолога. Зміна технологічного процесу для усунення вузьких місць і проблем носить еволюційний, а значить тривалий характер. Необхідний тривалий час, щоб, діючи методом проб і помилок, усунути виявлені проблеми на етапі аналізу. Загальноприйнята страховка від виникнення виробничих проблем - збільшення виробничих і складських запасів, що ще більш підвищує інертність виробництва. Таке положення справ неприпустимо на сучасному швидко змінному світі.

Система оперативного планування і управління м’ясопереробного підприємства повинна включати   дві підсистеми:

 • Система оперативного планування виробництва повинна складатися з комп'ютеризованих робочих місць, об'єднаних в загальну мережу, що взаємодіє з корпоративною системою обліку, яка вже існує на підприємстві.
 • Система управління робочими завданнями повинна складатися з мережі постів, об'єднаних в кластери і підключених до інформаційної мережі підприємства. Пости можна умовно розділити  на два типи: Пост (УП), що управляє, і Ваговий Пост (ВП).

Впровадження нової автоматизованої системи оперативного управління і планування дозволить уникнути цих недоліків завдяки автоматизації процесу збору даних, що відбувається одночасно з проведенням зважування, а саме:

 • Автоматичне введення даних зважування в комп'ютер значно знижує ризик помилок.
 • Повна оперативність
 • Мінімум додаткових витрат на збір даних.

Пропонована система повинна дозволити забезпечити як оперативне управління виробничими завданнями, так і швидку зміну і впровадження нових товарів і зміну обсягів їх виробництва у відповідність з вимогами ринку.

На оперативному рівні система повинна дозволити швидко виправляти помилки управління і виконання шляхом перепланування завдань виробництва в реальному часі.

На рівні тактичного управління система повинна вирішувати два основні завдання:

 • Підвищення якості продукції завдяки оперативній системі збору і аналізу даних
 • Зниження витрат виробництва за рахунок зменшення складських запасів. Це стає можливим завдяки детальному плануванню і контролю витрат матеріальних ресурсів у виробництві.

На стратегічному рівні система повинна дати можливість керівникові швидко змінювати обсяги випуску і номенклатуру продукції, відповідно до запитів клієнтів, що змінюються. Це дозволить оперативно слідувати ринковим перевагам, що є заставою процвітання на сучасному швидко змінному світі.

заказать курсовые, заказать курсовую, заказать диплом, заказать реферат, заказать контрольную, заказать дипломную, заказать курсовую работу, заказать дипломную работу, заказать контрольную работу, курсовая на заказ, диплом на заказ, дипломная работа на заказ,  реферат на заказ, контрольная работа на заказ, дипломную работу на заказ, дипломная на заказ, решение контрольных работ, написание курсовых, написание рефератов, , написание контрольных работ, написание бизнес-планов, написание отчетов практики, написание шпаргалок

написание курсовых, написание рефератов, написание контрольных работ, решение задач на заказ, заказать курсовые, заказать дипломные, заказать реферат, решение примеров, решение задач по математике,  заказать дипломную работу, контрольная работа на заказ, решение контрольных,  диплом на заказ, реферат на заказ, контрольная на заказ, курсовую заказать, курсовая на заказ, диплом заказать, заказать диплом, заказать реферат, заказать курсовую, заказать дипломную работу, курсовая, диплом,  заказать контрольную работу, дипломная работа на заказ, заказать курсовую, заказать дипломную, заказать реферат, заказать курсовую работу, заказать контрольную, курсовая работа, контрольных, решение задач, дипломная работа, решение задачи, дипломные, контрольные работы, курсовые работы, дипломные работы, курсовая на заказ, реферат на заказ, дипломную работу на заказ, дипломная на заказ, решение контрольных работ.

 

База готовых работ: