logo (068) 202 57 83     (095) 710 36 67
help
Заявка
help
Viber
help
Skype
email_icon
E-mail
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Мы профессионально позаботимся о Вашей успешности 24 часа в сутки 7 дней в неделю

Логістика 3 - контрольна

Заказывай работу ТУТ

Зміст

Вступ. 3

1. Економічна сутність та види логістичних потоків. 4

2. Технологія стратегічного планування матеріальних потоків підприємства. 10

3. Управління матеріальними потоками металургійного підприємства. 16

Висновки. 22

Список використаних джерел. 24

Вступ

Сучасний розвиток ринкової економіки потребує нових підходів до управління підприємствами. На перший план виходять економіч­ні, ринкові критерії оцінки ефективності, підвищуються вимоги до гнучкості управління в тому числі у сфері логістики. Українська промисловість має низку проблем, які потребують, зокрема, нових логістичних підходів до управління матеріальними потоками.

Організація матеріальних потоків і управління ними на підприємстві нерозривно пов'язані між собою і утворюють систему.

Управління матеріальними потоками забезпечує постійний контроль за ходом виконання виробничих замовлень і чинить необхідну дію на логістичну систему з тим, щоб утримувати її параметри в заданих межах для досягнення поставлених перед підприємством цілей.

У традиційних системах управління матеріальними потоками, наведених у працях В.С. Єфремова, Т.О. Мокроусової, Г.А. Семенова, Р.А. Фатхутдинова та ін., як найважливіші аспекти розглядалися питання визначення моменту подачі замовлення на певний вид сировини і матеріалів та оптимального розміру пар­тії поставки.

При цьому передбачалось, що потреба у кожному найменуванні матеріа­лу незалежна від інших і може бути замовлена також незалежно, причому тер­мін виконання замовлення вважався незмінним. Оптимальний розмір партії по­ставки визначався при зіставленні витрат з оформлення замовлень і витрат руху матеріальних потоків. На основі отриманих розрахунків визначались нормати­ви руху окремих видів матеріальних ресурсів.

Істотним недоліком цього підходу є відсутність інформації про те, коли буде потрібний певний матеріал, що по­роджує необхідність створення значних за розмірами поточних і страхових за­пасів матеріальних ресурсів.

Мета роботи аналіз логістичні підходи до управління матеріальними потоками  підприємств.

База готовых работ: