logo (068) 202 57 83     (095) 710 36 67
help
Заявка
help
Viber
help
Skype
email_icon
E-mail
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Мы профессионально позаботимся о Вашей успешности 24 часа в сутки 7 дней в неделю

Управління системою дистрибуції та логістики підприємств - курсова робота

Заказывай работу ТУТ

Зміст

Вступ. 3

Розділ І. Логістика як практика управління. 5

1.1 Походження терміну та сутність поняття логістика. 5

1.2. Причини і тенденції розвитку логістики. 13

1.3 Логістика і сучасні вимоги економіки. 15

Розділ ІІ. Логістика дистрибуції і фізичний розподіл товарів. 18

2.1 Дистрибутивні канали й мережі 18

2.2 Фізичний розподіл. 21

Розділ ІІІ. Стан та розвиток дистрибуції та логістики в Україні 27

3.1 Нормативно-правове регулювання дистрибуції 27

3.2 Організаційні аспекти дистрибуцій них відносин. 28

3.3 Основні проблеми відносин дистрибуції в Україні 31

3.4 Перспективи розвитку логістики в Україні 33

Висновки. 37

Список використаної літератури. 39

Вступ

Одним з ефективних інструментів управління рухом матеріальних, фінансових, інформаційних і інших ресурсів у сфері виробництва є логістика. Це молода наука, теоретична база якой викликає суперечності. Але необхідність застосування логістики на сучасному підприємстві пояснюється рядом причин:

- розвиток конкуренції, викликаний переходом українських підприємств від ринку продавця до ринку покупця;

- забезпечення конкурентних переваг логістично організованих систем товароруху за рахунок зниження собівартості продукції і поліпшення якості поставок;

- енергетична криза;

- науково-технічний прогрес і, в першу чергу, комп'ютеризація управління [9, C.133].

Питанням організації функціональних елементів системи дистрибуції, роботи комерційних підприємств (дистриб’юторів і логістичних організацій) розробки принципів і механізмів управління підприємствами з використанням концепцій логістики й маркетингу як наукових напрямків, так і механізмів господарювання, застосуванню інструментів контролінгу, фінансового аналізу та планування в оптимізації розподільчо-збутових процесів, методам прийняття рішень в управлінні комерційною діяльністю, моделюванню поставок у виробничих і торговельних мережах присвячені роботи вітчизняних і закордонних учених, таких як: І.О. Александров, В.Н. Амітан, О.О. Бакаєв, Д.Дж. Бауерокс, М.Н. Бідняк, В.М. Бурков, А.М. Гаджинський, В.М. Геєць, В.В. Гнатушенко, М.Ю. Григорак, М.Г. Гузь, В.А. Забродський, В.Я. Заруба, Д.Дж. Клосс, Ф. Котлер, Є.В. Крикавський, Дж.К. Лафта, М.М. Лепа, Х. Лі, Ю.Г. Лисенко, М.А. Окландер, А.І. Пригожин, О.І. Пушкар, А.В. Сидорова, В.П. Стасюк, О.М. Тридід, Д. Уотер, Й. Чанг, С. Чопра, М. Чухрай та ін.

Разом з тим слід зазначити, що у більшості сучасних публікацій, присвячених дослідженню розподільчо-збутових процесів, предметною областю є потоки товарів народного споживання. Найбільш досліджуваними суб'єктами господарської діяльності, які здійснюють процеси дистрибуції продукції, є дистриб’юторські компанії та складські комплекси логістичних організацій. Питанням управління системою дистрибуції на підприємствах – виробниках продукції промислового призначення у роботах названих авторів приділяється недостатньо уваги. В них, як правило, розглядаються окремі питання дистрибуції, які не відокремлюють її в самостійний напрямок економічної діяльності, бо елементи управління системою дистрибуції поділені між системами маркетингу, збуту і логістики.

Застосування засад логістики на підприємстві породжує необхідність розуміти сутність логістики, її становлення, для подальшого її розвитку. Тому питання становлення логістики як науки досі є актуальним.

Метою дослідження є дослідження наукових та методичних засад щодо управління системою дистрибуції та логістики підприємств.

Для досягнення цієї мети в роботі поставлено і вирішено такі задачі:

аналіз управління процесами розподілу продукції підприємств, а також дослідження існуючих підходів щодо організації системи дистрибуції та управління розподільчо-збутовими процесами на підприємствах різних галузей;

дослідження системи дистрибуції підприємств;

аналіз ефективності розвитку та функціонування систем дистрибуції в Україні.

Об'єкт дослідження – процеси організації та управління системою логістики та дистрибуції.

Предмет дослідження – історія виникнення та механізми управління системою логістики та дистрибуції підприємств.

База готовых работ: