logo (068) 202 57 83     (095) 710 36 67
help
Заявка
help
Viber
help
Skype
email_icon
E-mail
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Мы профессионально позаботимся о Вашей успешности 24 часа в сутки 7 дней в неделю

Економіко-математичне моделювання, варіант 7 - контрольна

Варіант 7

  1. Господарство планує вирощувати три сільськогосподарські культури

(пшеницю, картоплю та греч­ку) і може виділити для цього 300 га земельних угідь. Для успішного вирощування сільськогосподарські культури потребують внесення комплексного мінерального добрива, запас якого в господарстві обмежений — 120 т.

Норму внесення мінерального добрива, урожайність та за­купівельні ціни на сільськогосподарські культури наведено в таблиці:

 

Площа земельних угідь, що відводяться під вирощування гречки, має не перевищувати 40 га.

Визначити такий план розподілу посівної площі господарства, який дає найбільший дохід від вирощування сільськогосподарських культур.

 

Рішення:

Нехай господарство вирощує х1 га пшениці, х2 га картоплі та х3 га гречки.

Загальна посівна площа не повинна перевищувати 300 га:

.............................

 

2. Розв’яжіть транспортну задачу діагональним методом, виходячи з наведених нижче умов.

 

Рішення:

Транспортна задача має закритий тип, оскільки сумарний запас вантажу дорівнює сумарним потребам.

Знаходимо опорний план за правилом північно-західного кута:

Введемо деякі позначення:

Ai* - надлишок нерозподіленого вантажу від постачальника Ai

Bj* - недостача в постачанні вантажу споживачеві Bj.................

 

 

 

3. Фірма, що виробляє оргтехніку, провела аналіз ринку нових видів техніки. Можливий випуск техніки виду А1, А2, А3 і т.д. (усього варіантів – n). Припустимо, що виділено m станів, кожен з яких означає певне поєднання факторів (якість продукції, реклама, затребуваність товару на ринку тощо), що впливають на ефективність рішення. Імовірності настання мінімальних і максимальних значень ефективності дорівнюють відповідно р1 і р2. Економічна ефективність випуску партії комп’ютерів змінюється залежно від станів природи і задана матрицею ефективності (матрицею затрат) розмірністю nm:.......

Знайдіть найменш ризиковану стратегію, користуючись критеріями Севіджа та Лапласа.

 

4. Знайдіть параметри простої лінійної регресії методом найменших квадратів, використовуючи побудову системи нормальних рівнянь.

 

Список використаної літератури

  1. А. С. Шапкин. Задачи с решениями по высшей математике, теории вероятностей, математической статистике, математическому программированию. - Дашков и Ко, 2007 г., с. 319.
  2. А. А. Грешилов. Прикладные задачи математического программирования. - Логос, 2006 г., с. 367.
  3. И. Л. Акулич. Математическое программирование в примерах и задачах. - Лань, 2009 г., с. 101-254.
  4. В. И. Шмырев. Введение в математическое программирование. - Институт компьютерных исследований, 2002 г., с. 28-85.
  5. Д. Б. Юдин, Е. Г. Гольштейн. Задачи и методы линейного программирования. Математические основы и практические задачи. - Либроком, 2010 г., с. 52-112.

 

База готовых работ: