logo (068) 202 57 83     (095) 710 36 67
help
Заявка
help
Viber
help
Skype
email_icon
E-mail
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Мы профессионально позаботимся о Вашей успешности 24 часа в сутки 7 дней в неделю

Операционный менеджмент - к. р.

Заказывай работу ТУТ

                                                                                 Зміст

1. Операційний менеджмент як різновид функціонального менеджменту ..............3

2. Загальний менеджмент якості (ТQМ).............................................................................. 3

3. Практичне завдання........................................................................... ................................14

Список використаних джерел............................................................................................    21

1. Операційний менеджмент як різновид функціонального менеджменту

Операційний менеджмент (Operations Management) – це діяльність, зв'язана з розробкою, використанням і удосконаленням виробничих систем, на основі яких виробляються основна продукція або послуги компанії. Подібно маркетингу і фінансам, операційний менеджмент являє собою область бізнесу з явно вираженими управлінськими функціями. Цю думку варто зрозуміти особливо чітко, оскільки операційний менеджмент (ОМ) нерідко плутають з такими дисциплінами, як дослідження операцій (Operations Research – OR), наукова організація управління (Management Science – MS) і інженерні розробки (Industrial Engineering – IE). Основна відмінність у даному випадку полягає в тім, що ОМ є частиною менеджменту, у той час як OR/MS представляють сферу застосування кількісних методів, використовуваних у процесі ухвалення рішення в будь-яких галузях, a IE – це чисто інженерна дисципліна.

Таблиця 1

Головні етапи розвитку операційного менеджменту [1, c. 19]

Основні функції операційних менеджерів

Менеджери виконують наступні функції:

1. Планування: менеджери визначають цілі та виграші для організації, здійснюють політику організації.

2. Організація: Менеджери розвивають структуру груп, відділів, підрозділів для виконання задач.

3. Штати: Менеджери визначають потребу в робочій силі, прийом кадрів, навчання, збільшення персоналу.

4. Керівництво: менеджери керують, стимулюють персонал до виконання функцій.

5. Контролінг: менеджери розвивають стандарти, комунікаційні мережі і т.д.

Таблиця 2

Діяльність менеджерів у промисловій фірмі [1, c. 20]

2. Загальний менеджмент якості (ТQМ)

Маркетинг за ринкових умов має провідне значення у визначенні вимог до якості продукції. Він повинен:

1) визначати потреби в продукції або послузі;

2) давати достатню інформацію про ринковий попит і сфери реалізації, що дає змогу планувати обсяги, асортимент, вартість та терміни виробництва продукції або послуги;

3) постійно аналізувати господарські договори, контракти або потреби ринку, тобто вивчати бажання та вимоги споживачів, передбачати тенденції зміни цих вимог у майбутньому.

3. Практичне завдання

Завдання: Використовуючи дані звіту підприємства, проаналізуйте показники використання виробничої потужності цього підприємства та запропонуйте шляхи їх поліпшення.

Виконання: Для аналізу виробничої потужності обираємо підприємство «Донецкоблэнерго».

Дані для розрахуноку виробничої потужності наведені у таблиці 3.1.

Таблиця 3.1

Початкова інформація

Список використаних джерел

1. Бай С. І., Іванова І. В., Микитенко Н. В. Операційний менеджмент. Практикум.  К.: КНТЕУ, 2004.  188 с.

2. Гевко І. Б. Операційний менеджмент.  К.: Кондор, 2005.  228 с.

3. Лісовал В. П., Старосельський М. І. Операційний менеджмент. 

К.: НАУ, 2004.  61с.

4. Омельяненко Т. В., Задорожна Н. В. Операційний менеджмент. 

К.: КНЕУ, 2003.  236с.

5. Соснін О. С., Казарцев В. В. Виробничий і операційний менеджмент.  К.: Видавництво Європейського університету, 2004.  147с.

База готовых работ: