logo (068) 202 57 83     (095) 710 36 67
help
Заявка
help
Viber
help
Skype
email_icon
E-mail
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Мы профессионально позаботимся о Вашей успешности 24 часа в сутки 7 дней в неделю

Шляхи підвищення якості продукції. Вплив підвищення якості продукції на виробництво та імідж підприємства - курсова робота

Заказывай работу ТУТ

Зміст

Вступ………………………………………………………………………………….3

І. Теоретична частина………………………..…………………………………….4

  1. Якість продукції: сутність, поняття та основні визначення………………….4

1.1.         Визначення поняття «якості продукції»………………………………..4

1.2.    Система показників якості продукції ……………………………………4
  1. Продукція підприємства та формування його іміджу……………..……….13
  1. Можливі шляхи підвищення якості продукції: вітчизняний та зарубіжний досвід…………………………………………………………………………….19

3.1.         Шляхи підвищення якості продукції………………..……..………….19

3.2.         Закордонний досвід управління якістю - загальне керування якістю (TQM)…………………………………………………………….……….23

Висновки………………………………………………………………………….....30

ІІ. Складання плану діяльності підприємства на 2010 рік (Розрахункова частина)…………………………………………………………………………….32

Список використаної літератури………………………..…………………...…46

Додатки……………………………………………………….…………………….49

Вступ

Актуальність теми. У сучасному світі становище будь-якої фірми на ринку товарів та послуг визначається рівнем конкурентноздатності. У свою чергу, конкурентноздатність зв’язана з двома показниками - рівнем цін та рівнем якості продукції, причому другий чинник поступово виходить на перше місце. Продуктивність праці, економія ресурсів усіх видів сьогодні поступаються місцем якості продукції.  Якість продукції - один з найважливіших показників діяльності підприємства. Підвищення якості продукції значною мірою визначає усталеність становища підприємства в умовах ринку, темпи науково-технічного прогресу, зростання ефективності виробництва, економію усіх видів ресурсів, що використовуються на підприємстві. Зростання якості продукції - тенденція, притаманна роботі усіх провідних фірм світу. Усе це і зумовлює актуальність нашого дослідження.

Мета курсової роботи – визначення шляхів підвищення якості продукції та впливу підвищення якості продукції на виробництво та імідж підприємства.

Завдання:

1.     Дослідження поняття «якості продукції»; визначення системи показників якості продукції.  
2.     Аналіз впливу якості продукції підприємства на формування його іміджу.
  1. Визначення можливих шляхів підвищення якості продукції: вітчизняний та зарубіжний досвід.

Об’єкт дослідження - якість продукції.

Предмет - шляхи підвищення якості продукції та вплив підвищення якості продукції на виробництво та імідж підприємства.

База готовых работ: