logo (068) 202 57 83     (095) 710 36 67
help
Заявка
help
Viber
help
Skype
email_icon
E-mail
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Мы профессионально позаботимся о Вашей успешности 24 часа в сутки 7 дней в неделю

Створення позитивного іміджу підприємства на прикладі підприємства - дипломна робота

Заказывай работу ТУТ

ЗМІСТ

Вступ.........................................................................................................................3

Розділ І. Теоретичні основи створення позитивного іміджу підприємства......7

1.1. Сутність та значення іміджу підприємства.........................................7

1.2. Ключові елементи іміджу підприємства............................................18

1.3. Мета та поняття фірмового стилю......................................................29

Розділ ІІ. Створення іміджу підприємства на прикладі ТОВ «».................................................................................................................39

2.1. Характеристика основних економічних показників ТОВ «» ................................................................................................................39

2.2. Характеристика етапів створення іміджу ТОВ «»......53

2.3. Корпоративна культура, як фактор створення позитивного іміджу підприємства.....................................60

Розділ ІІІ. Шляхи вдосконалення позитивного іміджу ТОВ «»..69

3.1. Вплив культури обслуговування на формування іміджу підприємства......................................................69

3.2. Проблеми формування позитивного іміджу підприємства..............77

3.3. Перспективи розвитку позитивного іміджу підприємства...............81

Розділ IV. Характеристика охорони праці ТОВ «»......................88

Висновки................................................................................................................97

Список використаної літератури........................................................................100

Додатки.................................................................................................................106


 

ВСТУП

Підприємства різної форми власності, які бажають функціонувати як найдовше обов’язково повинні створювати та формувати позитивний імідж. Адже це виступає ключовою складовою, яка допомагає залучати нових клієнтів та не втрачати зв’язки з постійними клієнтами, і як наслідок це допомагає збільшити розмір прибутку. Для того, щоб створити позитивний імідж підприємства необхідно визначити ключові завдання, головні напрямки маркетингових зусиль та ті форми, які підприємство обере для проведення рекламний-інформаційної діяльності. Потужний корпоративний імідж виступає характерною особливістю для досягнення підприємством  стійкого та довготривалого ділового успіху.

Для досягнення підприємством тривалого та стійкого позитивного успіху необхідно створювати сильний імідж. Створення позитивного іміджу допомагає підприємству займати конкурентну позицію на обраній ніші, унікати негативного впливу від функціонування конкурентів, посилювати свої позиції відносно товарів-замінників та полегшує доступ підприємства до ринку ресурсів. Успішно продуманий та впроваджений імідж підприємства залишається в пам’яті цільової аудиторії. Імідж підприємства є всоєрідним сигналом до позитивного його сприйняття, завдяки чому підприємство може успішно виходити із кризових ситуацій. Саме з цим пов’язана актуальність даної теми дослідження.

В період постійної інформатизації суспільства та потужного інноваційного розвитку, під якого уявлення кожної людини про навколишній світ і процеси, які в ньому відбуваються, в основному формуються за допомогою засобів масової інформації, коли репутація підприємства почала відігравати вагомішу роль, ніж раніше,  імідж підприємства набуває статусу одного із головних ресурсів, що утворюють його економічну перспективу. Потреба дослідження іміджу підприємств викликана дією таких факторів, як:

– сприйняття того, що імідж підприємств є реальним управлінським ресурсом, який значною мірою викликає успішність його економічних та соціальних складових;

–   потребою характеристики наукового дослідження комунікаційних процесів, які впливають на створення іміджу підприємств;

– вагомістю виявлення головних структурних компонентів іміджу підприємства, які напрямлені на його позиціювання в інформаційному просторі.

Методичні та теоретичні особливості аналізу створення позитивного іміджу підприємства становлять роботи вітчизняних та зарубіжних науковців, методичні матеріали науково-практичних конференцій та семінарів у галузі вітчизняної та зовнішньоекономічної діяльності, світової економіки, маркетингу тощо.

Ключові питання створення позитивного іміджу підприємств досліджуються  в  наукових працях  A.К.  Семенова, B.О. Сизоненко, В.С. Лозниці, Ю.Н. Тулєєвої, І.В. Альошиної, В.Г. Зазикіна, Л.Е. Орбан-Лембрика, Ервіна Гоффманна, К. Болдинга та ін.

Станом на сьогодні відсутня чітка методика, спроможної в комплексі оцінити імідж підприємства. Так, наприклад, ефективність проведеної кампанії із створення суспільних зв’язків оцінюється декількома методами: враховується кількість ініційованих матеріалів; досліджуються рекламний еквівалент обсягів виданих матеріалів; сумується кількість газетних рядків, які присвячені підприємству. Такі методи оцінки не враховують багатьох чинників, що впливають на суспільну думку та не можуть претендувати на об’єктивне дослідження ефективності суспільних зв’язків. Імідж підприємства, торгової марки і конкретного товару чи послуги є результатом комплексного впливу багатьох чинників, у тому числі заходів маркетингових комунікацій. Обов’язковим фактором виступає дослідження усіх показників за конкретний розрахунковий період.

В літературі часто зустрічається наступне визначення поняття «імідж». Імідж є елементом соціально-економічної політики будь-якого підприємства, яке здійснює свою діяльність під впливом ринкових умов господарювання і результати якої втілюються не лише в економічних результатах, але й в створенні власного позитивного образу (позиціонування на ринку, який обрало підприємство) як в очах трудового колективу (персоналу), так і стосовно зовнішніх суб’єктів як, наприклад: держава, підприємства-постачальники та споживачі продукції, інші ринкові інститути.

Метою дипломної роботи виступає розроблення теоретичних засад і надання практичних рекомендацій щодо формування, створення позитивного іміджу підприємства в сучасних умовах господарювання.

Для досягнення поставленої мети необхідно виконати ряд завдань, а саме:

-         дослідити сутність та значення іміджу підприємства;

-         проаналізувати ключові елементи іміджу підприємства;

-         вказати мету та поняття фірмового стилю;

-         проаналізувати основні економічні показники ТОВ «..........»;

-         вказати послідовність етапів створення іміджу ТОВ «...........»;

-         проаналізувати корпоративна культура підприємства, як фактор створення позитивного іміджу підприємства;

-         вказати вплив культури обслуговування на формування іміджу підприємства;

-         дослідити проблеми формування позитивного іміджу підприємства;

-         вказати перспективи розвитку позитивного іміджу підприємства.

Об’єктом дослідження виступає процес створення позитивного іміджу підприємства.

Предметом даного дослідження є вдосконалення формування та створення позитивного іміджу ТОВ «...........».

Методологічну основу дипломного дослідження складають наукові дослідження і розробки, як зарубіжних так і вітчизняних вчених економістів. Так, наприклад, при написанні дипломної роботи були використані такі сучасні методи дослідження: методи економічного аналізу (при оцінці фінансового становища підприємства), порівняльний аналіз; порівняння та побудова системи показників (використання системи показників в процесі створення позитивного іміджу підприємства).

Під час написання дипломної роботи були використані законодавчі та нормативні акти, навчальні економічні посібники, як зарубіжних, так і вітчизняних авторів, матеріали періодичних видань, які присвяченні дослідженню обраної теми, дані статистичних збірок та фінансової звітності ТОВ «..................» за ................... рр.

 

 

 

 

заказать курсовые, заказать курсовую, заказать диплом, заказать реферат, заказать контрольную, заказать дипломную, заказать курсовую работу, заказать дипломную работу, заказать контрольную работу, курсовая на заказ, диплом на заказ, дипломная работа на заказ,  реферат на заказ, контрольная работа на заказ, дипломную работу на заказ, дипломная на заказ, решение контрольных работ, написание курсовых, написание рефератов,  написание контрольных работ, написание бизнес-планов, написание отчетов практики, написание шпаргалок, написание курсовых по экономике, написание рефератов, написание контрольных работ, решение задач на заказ, заказать курсовые, заказать дипломные, заказать реферат, решение примеров, решение задач по математике,  заказать дипломную работу, контрольная работа на заказ, решение контрольных, диплом на заказ, реферат на заказ, контрольная на заказ, курсовую заказать, курсовая на заказ, диплом заказать, заказать диплом, заказать реферат, заказать курсовую, заказать дипломную работу, курсовая, диплом,  заказатьконтрольную работу, дипломная работа на заказ,заказать курсовую, заказать дипломную, заказать реферат, заказатькурсовую работу, заказать контрольную, курсовая работа, контрольных, решение задач, дипломная работа, решение задачи, дипломные по психологии, контрольные работы, курсовые работы, дипломные работы, курсовая на заказ, реферат на заказ, дипломную работу на заказ, дипломная на заказ, решение контрольных работ , дипломная по экономике, курсовая по бухучету, дипломная по психологии, курсовая по праву, дипломная по праву, дипломная по экономике, написание курсовых по праву, написание рефератов по праву, написание контрольных работ по праву, решение задач по бухучету, заказать курсовые по праву, заказать дипломные по праву, заказать реферат по праву, решение примеров по праву, решение задач по праву,  заказать курсовую по психологии, заказать дипломную по психологии, заказать реферат по психологии, заказать контрольную по психологии, заказать дипломную по бухучету, заказать курсовую работу по психологии

База готовых работ: