logo (068) 202 57 83     (095) 710 36 67
help
Заявка
help
Viber
help
Skype
email_icon
E-mail
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Мы профессионально позаботимся о Вашей успешности 24 часа в сутки 7 дней в неделю

Удосконалення роботи інформаційного центру в підприємствах готельного типу - курсова робота

Заказывай работу ТУТ

ЗМІСТ

ВСТУП……………………………………………………………………..

3

РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОБОТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЦЕНТРУ У ПІДПРИЄМСТВІ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА…….

6

1.1. Суть інформаційних технологій в діяльності готелю……………….

6

1.2. Види інформаційного забезпечення, що використовуються в діяльності готелю…………………………………………………………..

8

1.3. Значення інформаційних технологій в діяльності готельних підприємств…………………………………………………………………

11

РОЗДІЛ ІІ. ХАРАКТЕРИСТИКА ГОТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ «ФОРТЕЦЯ»………………………………………………………………...

14

2.1. Загальні відомості про діяльність готельного комплексу «Фортеця»………………………………………………………………….

14

2.2. Основні показники діяльності готельного комплексу «Фортеця»…

23

РОЗДІЛ ІІІ. АНАЛІЗ РОБОТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЦЕНТРУ ГОТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ «ФОРТЕЦЯ»…………………………….

31

РОЗДІЛ ІV. РЕЗЕРВИ ВДОСКОНАЛЕННЯ РОБОТИ ГОТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ «ФОРТЕЦЯ»……………………………………………..

32

4.1. Напрямки вдосконалення роботи готельного комплексу «Фортеця»…………………………………………………………………

32

4.2. Розрахунок витрат на впровадження запропонованих заходів….

34

ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ……………………………………………..

37

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ……………………………

39


 ВСТУП

Актуальність дослідження. Готельне господарство - це складне багатофункціональне господарство, до якого у більшості випадків входить значна кількість підрозділів, що є основними для суміжних сфер діяльності. Це пов’язано з тим, що за своїм призначенням, крім основної послуги - надання ночівлі, готельне господарство надає значну кількість додаткових послуг.

Вплив інформаційних технологій на управління готелем величезний, оскільки прямо пов'язаний з підвищенням ефективності роботи як кожного менеджера окремо, так і готелю в цілому. Вони прямо впливають на конкурентноздатність на сьогоднішньому ринку. Використання комп'ютерних мереж, Інтернету та інтернет-технологій, програмних продуктів наскрізної автоматизації всіх бізнес-процесів готелю сьогодні не просто питання лідерства і створення конкурентних переваг, але і виживання на ринку в найближчому майбутньому.

Інформаційно-технічна революція змінила характер і методи ведення бізнесу. Використання можливостей технічного обміну сьогодні дозволяє легше і швидше створювати і продавати пакети послуг споживачам, вирішувати завдання фінансово-операційного управління, маркетингового планування, підвищувати конкурентноздатність і кількість продажів.

Для швидкого і безпомилкового контролю операцій повноцінного аналізу існуючої ситуації, швидкості і повноти обслуговування гостя у фронт-офісі, тобто для забезпечення високої економічної ефективності та високої якості послуг, неминучим і незамінним стає впровадження автоматизованих інформаційних систем управління.

Інформаційні технології (IT) готельного управління з'явилися у світовій готельній індустрії давно — біля двадцяти п'яти років тому, і пройшли великий шлях розвитку. На українському ринку IT управління готелем присутні відносно недавно. Експерименти з упровадження даних систем в готелях України стали проводиться з середини 90-х років. Кількість впроваджень вимірюється в десятках, а їхня якість найчастіше є предметом суперечок, чуток, домислів і розчарувань по сьогоднішній день.

Питання про можливості сучасних інформаційних технологій в готельному бізнесі розглядаються такими відомими українськими вченими, як Роглєв Х.[16], Скопень М., Худо В., Кияниця А., Кабушкин Н., Агафонова Л. та іншими.

Проведений аналіз вітчизняної і зарубіжної наукової літератури виявив неповноту висвітлення, а у деяких випадках практично повну відсутність теоретичних розробок і практичних досліджень з питань управління готельним господарством.  Більшість науковців, зокрема Браймер Р.А., Бугаєнко В.С., Ісмаєв Д.К., Коган Т.Л., Наслєдніков А.В., Новіков В.М., Семенов В.С, Квартальнов В.А., Ходорков Л.Ф., якщо і приділяють увагу проблемам розвитку готельного господарства, то тільки як одній з складових туризму, тобто досить скорочено і неповно. Крім того, значно ускладнює проведення аналізу існуюча недосконала статистика з туризму та готельного господарства України. Все це свідчить про недостатню увагу як з боку  держави, так науковців і спеціалістів до теоретичних і практичних проблем розвитку готельного господарства. Все вищенаведене потребує науково обгрунтованого і комплексного розгляду проблем управління готельним господарством як складової сфери послуг з урахуванням особливостей, що йому властиві.

Не існує ідеальної  і єдиної моделі управління готелем. Але всі рішення обумовлені необхідністю задоволення потреб клієнтів, спираються на строго зафіксовану управлінську ієрархію.

Служба прийому та розміщення являється однією з важливих    складових організаційної структури будь-якого готелю. Від її професійної роботи залежить успіх серед клієнтів, імідж, заповнюваність готелю, прибуток,  та ін.

Об’єкт дослідження – робота інформаційного центру в готельному комплексі «Фортеця».

Предмет дослідження – робота інформаційного центру в підприємствах готельного типу.

Мета дослідження - проаналізувати діяльність роботи інформаційного центру в готельному комплексі «Фортеця», розглянути шляхи вдосконалення його роботи.

Для реалізації мети дослідження нами були поставлені наступні завдання:

-                     вивчити суть інформаційних технологій в діяльності готелю;

-                     ознайомитися із видами інформаційного забезпечення, що використовуються в діяльності готелю;

-                     з’ясувати значення інформаційних технологій в діяльності готельних підприємств;

-                     ознайомитися із загальними відомостями про діяльність готельного комплексу «Фортеця»;

-                     проаналізувати основні показники діяльності готельного комплексу «Фортеця»;

-                     проаналізувати роботу інформаційного центру готельного комплексу «Фортеця»;

-                     розробити напрямки вдосконалення роботи готельного комплексу «Фортеця»;

-                     провести розрахунок витрат на впровадження запропонованих заходів. 

Інформаційну базу дослідження склали монографії вітчизняних і закордонних фахівців в області готельно-ресторанного бізнесу, статистичні дані, періодичні видання з готельної справи, інформаційно-аналітичні бюлетені.

База готовых работ: