logo (068) 202 57 83     (095) 710 36 67
help
Заявка
help
Viber
help
Skype
email_icon
E-mail
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Мы профессионально позаботимся о Вашей успешности 24 часа в сутки 7 дней в неделю

Удосконалення управління підприємством - дипломна робота

ЗМІСТ
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 5
1.1 Поняття, зміст управління 5
1.2 Система показників ефективності управління підприємством 25
РОЗДІЛ 2 ОЦІНКА ДІЯЛЬНОСТІ ТА СТАНУ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 41
2.1 Організаційно-економічна характеристика підприємства 41
2.2 Аналіз управління ПП "Альфа" 47
2.3 Ефективність управління ПП "Альфа" 59
РОЗДІЛ 3 УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПРИВАТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ 67
3.1 Комплекс заходів підвищення ефективності управління 67
3.2 Ефективність запропонованих заходів для підприємства 78
ВИСНОВКИ 85
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 89
ВСТУП
Процес стрімкої появи багаточисленних нових підприємств в України на даний час підходить до свого завершення. Дане явище починає набувати більш спокійний характер, зумовлено це тим, що більшість існуючих ринкових ніш вже зайняті, і, отже, знову з'являються комерційні підприємства, змушені або шукати нові ринкові можливості, або намагатися проникнути на вже зайняті іншими позиції ринку.
Усе це веде до того, що сильно зростає складність ведення конкурентної боротьби, яка починає набувати все більш жорстких форм. Розробка і реалізація стратегічних планів організацій, які, у свою чергу, вимагають підвищення її гнучкості, здатності оперативно реагувати на постійно мінливі умови діяльності, що в першу чергу зумовлено побудовою і функціонуванням організаційної структури управління підприємства.
Отже, в сучасних умовах проблема правильної і грамотної побудови управління підприємством набуває особливої актуальності.
Проблеми дослідження ефективності управління знайшли широке відображення в зарубіжній економічний літературі в працях М. Альберта, І. Ансоффа, Х. Виссема, П. Друкера, Д.У. Дункана, П. Ленда, М. Мескон, Дж.Обер-Кріє, А. Хоскинга, Ф. Хедоурі, та ін.
У вітчизняній економічній літературі проблеми дослідження, розробки та впровадження організаційних структур управління підприємств і організацій присвячені роботи А.Р. Алавердова, А.В. Бандуріна, В.Р. Весніна, І.М. Герчикова, В.В. Глухова, В.В. Глущенко, С.Д. Ильенковой, А.Р. Каньковской, М.Г. Лапуста, О.Т. Лебедєва, З.П. Румянцевої, Е.Є. Старобінського, і багатьох інших.
Слід зазначити, однак, що більшість публікацій, що з'явилися в останні роки, в узагальненому вигляді передають зарубіжний досвід вивчення, розробки та впровадження заходів удосконалення управління підприємств і організацій. У них недостатньо розроблені питання сутності управлінської діяльності та мало приділено уваги питанням прикладного характеру, орієнтованим на вирішення проблем, що виникають в українських підприємців і їх організацій. В даний час потрібні розробки конкретних технологій управління, відображення, аналізу, проектування та впровадження ефективного механізму управління підприємством, реалізація яких у українських умовах сприяла б ефективній діяльності підприємницьких утворень.
Усе це дозволяє зробити висновок, що питання підвищення ефективності управління для підприємницької діяльності ще не достатньо вирішені і вимагають до себе підвищеної уваги. Даний факт визначив актуальність дослідження роботи.
Об'єктом дослідження наукової роботі є ПП "Альфа".
Предметом дослідження є особливості управлінської діяльності на ПП "Альфа".
Метою дипломної роботи є дослідження теоретичних аспектів вибору та вдосконалення управлінської діяльності ПП "Альфа".
Основні завдання дипломної роботи:
виявлення сутнісних характеристик поняття "управлінська діяльність";
проведення аналізу діяльності ПП "Альфа",
проведення аналізу управлінської діяльності об'єкта дослідження - ПП "Альфа";
розробка заходів щодо вдосконалення управлінської діяльності на підприємстві.
В якості вихідної інформації ми використовували навчальну, наукову, методичну, довідкову літературу, інструктивний матеріал, звітні дані аналізованого підприємства.

заказать курсовые, заказать курсовую, заказать диплом, заказать реферат, заказать контрольную, заказать дипломную, заказать курсовую работу, заказать дипломную работу, заказать контрольную работу, курсовая на заказ, диплом на заказ, дипломная работа на заказ,  реферат на заказ, контрольная работа на заказ, дипломную работу на заказ, дипломная на заказ, решение контрольных работ, написание курсовых, написание рефератов, , написание контрольных работ, написание бизнес-планов, написание отчетов практики, написание шпаргалок

написание курсовых, написание рефератов, написание контрольных работ, решение задач на заказ, заказать курсовые, заказать дипломные, заказать реферат, решение примеров, решение задач по математике,  заказать дипломную работу, контрольная работа на заказ, решение контрольных,  диплом на заказ, реферат на заказ, контрольная на заказ, курсовую заказать, курсовая на заказ, диплом заказать, заказать диплом, заказать реферат, заказать курсовую, заказать дипломную работу, курсовая, диплом,  заказать контрольную работу, дипломная работа на заказ, заказать курсовую, заказать дипломную, заказать реферат, заказать курсовую работу, заказать контрольную, курсовая работа, контрольных, решение задач, дипломная работа, решение задачи, дипломные, контрольные работы, курсовые работы, дипломные работы, курсовая на заказ, реферат на заказ, дипломную работу на заказ, дипломная на заказ, решение контрольных работ

База готовых работ: