logo (068) 202 57 83     (095) 710 36 67
help
Заявка
help
Viber
help
Skype
email_icon
E-mail
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Мы профессионально позаботимся о Вашей успешности 24 часа в сутки 7 дней в неделю

Управління маркетинговою діяльністю підприємства - дипломна робота

Заказывай работу ТУТ

Зміст

Вступ                                                                                                       3

Розділ 1. Теоретико-методологічні засади управління

маркетинговою діяльністю підприємства

1.1. Сутність та значення маркетингової діяльності підприємства               6

1.2. Підходи до оцінювання маркетингової діяльності підприємства 23

1.3.Управління маркетинговими змінами                                                       32

Розділ 2. Аналітичні дослідження маркетингової діяльності  ДП .........

2.1 Аналіз тенденцій та перспектив автомобілебудування                            39

2.2 Аналіз основних технікоекономічних показників діяльності

підприємства ............                   61

2.3 Аналіз маркетингової діяльності ДП...                                                             77

Висновок та пропозиції                                                                                   92

Додатки                                                                                                   102

 

Вступ

Актуальність дослідження. В умовах конкурентного середовища, яке вимагає трансформації суб’єктів господарювання, зростає роль маркетингової діяльності, мета якої забезпечити управління всіма видами діяльності  на підприємстві, що пов’язані із виробництвом продукції та її реалізацією через систему збуту до кінцевого споживача. В таки умовах незбалансованого ринкового середовища, частої зміни вподобань споживачів та нестабільності попиту на продукцію у підприємства на перший план виходить маркетингова діяльність, яку часто вважають панацеєю від усіх проблем, не обумовлюючи при  цьому  сферу  її завдань  та можливостей.

Маркетинг все більш проникає в сферу діяльності сучасного підприємства  і  стає  домінуючим  під  час  прийняття  управлінських рішень в сфері удосконалення структури виробництва товарної продукції, оптимізації витрат і досягнення високої якості товарів та послуг. Формування обґрунтованих маркетингових рішень у рамках маркетингової діяльності підприємства дозволяють стійко функціонувати за несприятливих умов зовнішнього середовища.

Ринок легкових автомобілів України характеризується своєю нестабільністю та непрогнозованістю у післякризовий період, який характеризується  змі ною  переміщення  попиту  на  авто  нижчого цінового класу. Зміну структури попиту можна пояснити зниженням платоспроможності споживачів за рахунок скорочення кредитування та зменшення реальних доходів потенційних покупців.

Сутність маркетингової діяльності за таких умов полягає в пошуку рішень, спрямованих на задоволення потреб споживачів і на отримання конкурентних переваг за допомогою спеціальних ринкових заходів. Результати маркетингової діяльності залежать від умов, у яких знаходиться підприємство, тому маркетингова діяльність має забезпечувати комерційним структурам необхідну ефективність, рентабельність виробничої та комерційної діяльності.

Українські автомобілебудівні підприємства потребують детального вивчення чинників впливу на ринкові тенденції, що прямо впливає на фінансові результати їх діяльності. Передусім необхідно визначити незаповнені ніші  ринку  для  оптимального розподілу товарного асортименту за класами автомобілів.

З пришвидшенням тривалості економічних циклів та низьким рівнем фінансового забезпечення інноваційної діяльності особливої актуальності набуває пошук ефективних інструментів у виборі, плануванні та реалізації маркетингової стратегії за умов високого рівня мінливості зовнішнього середовища. Для визначення та розроблення таких інструментів потрібно встановити наявність причинно-наслідкових зв’язків, визначити вагомість їх впливу, що дасть змогу формувати прогнози діяльності підприємства у майбутньому.

Метою роботи є пошук шляхів удосконалення управління маркетинговою діяльністю автомобільнобудівного підприємства. У відповідності з метою дослідження перед нами стоять такі завдання:

1. Вивчити сутність та значення маркетингової діяльності підприємства.

2. Дослідити підходи до оцінювання та передовий досвід управління маркетингової діяльності підприємства.

3. Визначити тенденції та перспективи розвитку автомобілебудування.

4. Проаналізувати основні техніко економічних показники діяльності автомобілебудівного підприємства.

5. Проаналізувати маркетингову діяльність ...............

6. Розробити пропозиції щодо удосконалення управління маркетинговою діяльністю на  ...............

Об’єктом є підприємство......

Предметом – комплекс теоретичних та прикладних аспектів, повязанизх удосконаленням управління маркетинговою діяльністю підприємства.

Методи дослідження. В роботі застосовувалися загальнонаукові методи теоретичного узагальнення, спостереження, абстрагування, формалізації, аналізу; спеціальні методи дослідження: методи логічного аналізу, діалектичний, комплексного системного підходу (в процесі дослідження науково-методичної бази управління маркетинговою діяльністю підприємства); техніко-економічного аналізу (для діагностики результативності реалізації управління маркетинговою діяльністю підприємства щодо формування і стимулювання попиту на легкові автомобілі в реальних соціально-економічних умовах).

Структура роботи складається з вступу трьох основних розділів, висновків та додатків.

Обсяг роботи складає 101 стор. основного тексту. У роботі містяться 6 рис. та 13 табл., 4 додатків, список літератури містить 91 першоджерел.

 

 

 

заказать курсовые, заказать курсовую, заказать диплом, заказать реферат, заказать контрольную, заказать дипломную, заказать курсовую работу, заказать дипломную работу, заказать контрольную работу, курсовая на заказ, диплом на заказ, дипломная работа на заказ,  реферат на заказ, контрольная работа на заказ, дипломную работу на заказ, дипломная на заказ, решение контрольных работ, написание курсовых, написание рефератов,  написание контрольных работ, написание бизнес-планов, написание отчетов практики, написание шпаргалок, написание курсовых по экономике, написание рефератов, написание контрольных работ, решение задач на заказ, заказать курсовые, заказать дипломные, заказать реферат, решение примеров, решение задач по математике,  заказать дипломную работу, контрольная работа на заказ, решение контрольных, диплом на заказ, реферат на заказ, контрольная на заказ, курсовую заказать, курсовая на заказ, диплом заказать, заказать диплом, заказать реферат, заказать курсовую, заказать дипломную работу, курсовая, диплом,  заказатьконтрольную работу, дипломная работа на заказ,заказать курсовую, заказать дипломную, заказать реферат, заказатькурсовую работу, заказать контрольную, курсовая работа, контрольных, решение задач, дипломная работа, решение задачи, дипломные по психологии, контрольные работы, курсовые работы, дипломные работы, курсовая на заказ, реферат на заказ, дипломную работу на заказ, дипломная на заказ, решение контрольных работ , дипломная по экономике, курсовая по бухучету, дипломная по психологии, курсовая по праву, дипломная по праву, дипломная по экономике, написание курсовых по праву, написание рефератов по праву, написание контрольных работ по праву, решение задач по бухучету, заказать курсовые по праву, заказать дипломные по праву, заказать реферат по праву, решение примеров по праву, решение задач по праву,  заказать курсовую по психологии, заказать дипломную по психологии, заказать реферат по психологии, заказать контрольную по психологии, заказать дипломную по бухучету, заказать курсовую работу по психологии

 


База готовых работ: