logo (068) 202 57 83     (095) 710 36 67
help
Заявка
help
Viber
help
Skype
email_icon
E-mail
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Мы профессионально позаботимся о Вашей успешности 24 часа в сутки 7 дней в неделю

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СПЕЦИФІЧНИХ КАТЕГОРІЙ ВІДХОДІВ У РАМКАХ ЄС

Правове регулювання поводження з відходами має велике значення для всієї світової спільноти, що пов'язано з постійним їх збільшенням, а, отже, і негативним впливом на навколишнє середовище. Для вирішення проблемних питань по захороненню, знищенню та використання відходів необхідна активна діяльність не тільки окремих держав, а й їх тісна співпраця, узгодженість дій і взаємодопомога. Дана проблема стосується і країн Європейського Союзу (ЄС).

Класичне визначення відходів наведено в екологічному законодавстві ЄС, яке свідчить, що відходи - це «будь-яка речовина або предмет, від якого його користувач позбавляється, або має намір позбутися». Вперше це поняття було прописано в Директиві 75/442 / ЄЕС про відходи, де вказуються також типи предметів або речовин, які можуть вважатися відходами.

Ієрархія управління відходами - універсальна модель поводження з будь-яким видом відходів - є класифікацію дій з відходами за ступенем їх пріоритетності та побудована на наступних принципах [4]:

 

Директива «Про небезпечні відходи» №91/689/ЄЕС (ДНВ)

 

 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Директива Ради Європейського Співтовариства 91/689 / EEC від 12 грудня 1991 р «Про небезпечні відходи». URL: http://www.lawmix.ru/abrolaw/13906

2. Директива Ради ЄС 96/61 / ЄС від 24 вересня 1996 «Про комплексний контроль і запобігання забруднень»// Official Journal. - L 257, 10/10/1996. - P. 0026- 0040. URL: http://tacis.awc.kz/ru/files/09_Seminar_ecology/Directive_%2096.61IPPC_russ.pdf

3. Директива 91/157 Ради Європейського співтовариства про батареї та акумулятори, які містять певні небезпечні речовини із змінами, внесеними Директивою Комісії 98/101/ЄЕС від 22 грудня 1998 року. – Режим доступу: http://uecr.gov.ua/ua/int_documents/Direktiva-91157-Radi-vropeyskogo-spvtovaristva-pro-batare-ta-akumulyatori-yak-mstyat-pevn-nebezpechn-rechovini-z-zmnami-vnesenim.htm

4. Зарубіжний досвід управління відходами // Recyclers.ru. Галузевий портал «Вторинна сировина»

5. Авдеева, Т. Г. Международное экологическое право: учебник / Т. Г. Авдеева, А. И. Алиев, Р. Р. Амирова [и др.]; отв. ред. Р. М. Валеев. – М. : Статут, 2012. – 639 с.

6. Екологічне право України: підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / за ред. А. П. Гетьмана та М. В. Шульги. – Х.: Право, 2009. – 358 с.

7. Екологічне право України. Академічний курс: підруч. / за заг. ред. Ю. С. Шемшученка. – К.: Юрид. думка, 2008. – 402 с.

8. Екологічне право України: навч. посіб. / Л.О. Бондар, B.В. Курзова. - 2-е вид.: доповн. та переробл. - Х.: Вид-во "Бурун Книга", 2008. - 368 с.

9. Международное право: сборник документов / Под ред. М.Е. Черкеса.  Одесса: Фенікс, 2010. – 768 с.

 

 

 

 

 

 

заказать курсовые, заказать курсовую по психологии, заказать диплом, заказать реферат, заказать контрольную, заказать дипломную по экономике, заказать курсовую работу, заказать дипломную работу, заказать контрольную работу, курсовая на заказ, диплом на заказ, дипломная работа на заказ,  реферат на заказ, контрольная работа на заказ, дипломную работу на заказ, дипломная на заказ, решение контрольных работ, написание курсовых, написание рефератов,  написание контрольных работ, написание бизнес-планов, написание отчетов практики, написание шпаргалок, написание курсовых по экономике, написание рефератов, написание контрольных работ, решение задач на заказ, заказать курсовые, заказать дипломные, заказать реферат, решение примеров, решение задач по математике, заказать дипломную работу, контрольная работа на заказ, решение контрольных, диплом на заказ, реферат на заказ, контрольная на заказ, курсовую заказать, курсовая на заказ, диплом заказать, заказать диплом, заказать реферат, заказать курсовую, заказать дипломную работу, курсовая, диплом, заказатьконтрольную работу, дипломная работа на заказ,заказать курсовую, заказать дипломную, заказать реферат, заказатькурсовую работу, заказать контрольную, курсовая работа, контрольных, решение задач, дипломная работа, решение задачи, дипломные по психологии, контрольные работы, курсовые работы, дипломные работы, курсовая на заказ, реферат на заказ, дипломную работу на заказ, дипломная на заказ, решение контрольных работ , дипломная по экономике, курсовая по бухучету, дипломная по психологии, курсовая по праву, дипломная по праву, дипломная по экономике, написание курсовых по праву, написание рефератов по праву, написание контрольных работ по праву, решение задач по бухучету, заказать курсовые по праву, заказать дипломные по праву, заказать реферат по истории,  решение примеров по экономике, решение задач по бухучету,  заказать курсовую по психологии, заказать дипломную по психологии, заказать реферат по психологии, заказать контрольную по психологии, заказать дипломную по бухучету, заказать курсовую работу по экономике

 

 


База готовых работ: