logo (068) 202 57 83     (095) 710 36 67
help
Заявка
help
Viber
help
Skype
email_icon
E-mail
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Мы профессионально позаботимся о Вашей успешности 24 часа в сутки 7 дней в неделю

Міжнародна економіка, контрольна робота

ЗМІСТ

Завдання 1. 6

1. У чому полягає різниця між поняттями „міжнародні економічні зв’язки ” і „міжнародна торгівля”?. 6

2. Що таке „світові ціни” та „світовий ринок”?. 6

3. Які три великі суспільні поділи праці пройшло людство?. 6

4. Яку мету переслідували Великі географічні відкриття?. 7

5. Теорії міжнародної торгівлі та їх основний зміст. 8

6. Що таке “перший світ”, “другий світ”, “третій світ”?. 8

7. Які причини боргової кризи країн ”третього світу ”?. 9

Завдання 2. 9

1. Який зміст поняття „глобалізація економіки”?. 9

2. Де знаходяться основні сучасні фінансові центри світу?. 10

3. Які конкурентні переваги над іншими учасниками ЗЕД мають ТНК?. 10

4. Що означає поняття „галузь міжнародної спеціалізації”?. 11

5. Чому виникає потреба у міжнародному поділі праці?. 12

6. Позичковий капітал і портфельні інвестиції 12

7. Які існують основні види міжнародної спеціалізації виробництва?. 12

8. Що таке „вказівка на походження товару” і для чого існує її охорона?. 13

9. Чому ТНК зацікавлені у працевлаштуванні “білих комірців” за місцем їх безпосереднього проживання?. 14

10. Що визначає туристську привабливість певного регіону світу?. 14

11. Де знаходиться основний регіон сучасного міжнародного туризму?. 15

Завдання 3. 16

1. Що означає “демографічний вибух”?. 16

2. Що таке фактори груп „до себе” і „від себе” у міграції населення?. 16

3. Звідки і куди нині спрямовуються основні міжнародні потоки робочої сили? 16

4. Які і кому забезпечує вигоди міжнародна міграція робочої сили?. 18

5. Що таке науково-технічна революція та яка її сутність?. 18

6. Як науково-технічна революція вплинула на міжнародну спеціалізацію виробництва? 19

7. Як науково-технічна революція вплинула на взаємодію людини і природи? 19

8. Що таке „спільні підприємства”, „вільні економічні зони” та “технопарки”? 20

9. У яких формах відбувається міжнародна передача технологій в наш час? 20

Завдання 4. 21

1. Що вважається початком західноєвропейської валютної інтеграції?. 21

2. Сутність “плану Вернера”. 21

3. Сутність поняття “європейська валютна змія”. 22

4. З чого розпочався другий етап західноєвропейської валютної інтеграції? 22

5. Розкрийте сутність „Плану Делора”, де і коли він був прийнятий?. 23

6. Як визначається обмінний курс євро щодо валют інших країн?. 23

7. Які основні причини створення ЄВС?. 24

8. Що таке „критерії конвергенції”?. 24

Завдання 5. 25

1. Що спонукало створення Європейської системи центральних банків і Європейського центрального банку?. 25

2. Коли були створені ЄСЦБ і ЄЦБ?. 25

3. З чого формується статутний капітал та резерви ЄЦБ?. 26

4. Яка головна мета та основні завдання ЄСЦБ?. 27

5. Розкрийте співвідношення між функціями ЄСЦБ та НЦБ. 27

6. Що лежить в основі незалежності ЄСЦБ?. 28

7. На яких загальних принципах базується функціонування ЄСЦБ?. 28

8. Які основні проблеми функціонування ЄСЦБ?. 28

Завдання 6. 30

1. Що таке платіжна система?. 30

2. Яка нова платіжна система була створена спеціально для обслуговування платежів у євро? В чому полягають її переваги та недоліки?. 30

4. Чи несе в собі певну загрозу створення ЄВС і запровадження валюти євро? 32

5. Як виникнення єдиної європейської валюти відобразиться на функціонування банківських систем країн ЄВС?. 32

6. Які основі позитивні наслідки запровадження євро для економіки України? 32

7. Які основі негативні наслідки запровадження євро для економіки України? 32

Завдання 7. 33

1. Яке значення енергоресурсів для життєдіяльності людини?. 33

2. Що таке Європейська Енергетична Хартія?. 33

3. Які перспективи ядерної енергетики світу?. 34

4. Основні способи транспортування нафти й газу. 35

5. У групі яких країн зосереджені основні поклади нафти?. 35

6. На яких електростанціях виробляється основна маса світової електроенергії? 36

7. Яка країна найширше використовує геотермальну енергію?. 36

8. Яку частку енергії Сонця використовує людство?. 36

9. Які країни вважаються світовими експортерами електричної енергії?. 37

Завдання 8. 38

1. Які країни є світовими імпортерами гірничорудної сировини і якої саме? 38

2. Яка відмінність північного та південного лісових поясів нашої планети?. 38

3. Назвіть найбільших у світі експортерів та імпортерів деревини. 38

4. Які загальні тенденції у розміщенні обробної промисловості протягом останніх десятиліть?. 38

5. Які країни є найбільшими експортерами залізної руди, чавуну та сталі?. 39

6. Які основні тенденції у розміщенні кольорової металургії світу?. 39

7. Чому машинобудування вважається найголовнішою галуззю промисловості світу? 40

8. Які основні тенденції мають місце у світовому машинобудуванні у наш час? 40

Завдання 9. 41

1. Визначте основні тенденції територіального розміщення хімічної промисловості світу 41

2. Що впливає на світову географію легкої промисловості?. 42

3. Основні види транспорту. 42

4. У чому полягає спеціалізація транспорту?. 43

5. Де на Землі найкраще розвинута транспортна система?. 43

6. У яких країнах нині протяжність залізниць зростає, а у яких скорочується і чому? 43

7. Що таке „щільність” транспортної мережі?. 43

8. Що таке „дешеві прапори” на морському транспорті?. 44

9. Яка різниця між універсальними та спеціалізованими морськими портами? 44

10. Що Ви знаєте про міжнародні ріки?. 44

Завдання 10. 45

1. Які чинники визначають міжнародну спеціалізацію тваринництва?. 45

2. Назвіть основних світових виробників яловичини, свинини, баранини, мяса птиці. 45

3. У яких країнах світу найбільш поширені рибні ферми?. 45

4. Які основні райони океанічного риболовства Ви знаєте? Який сучасний стан цієї галузі?. 45

5. Що таке „аквакультура”?. 46

6. Де і коли було винайдено виготовлення тканини з натурального шовку? Який сучасний стан тутового шовківництва?. 46

7. Як розуміють агробізнес у Європі та США та, які складові притаманні аграрно-промисловому комплексу?. 46

8. Які стадії проходить сільгосппродукція на шляху до ринку у розвинених країнах? 47

Завдання 11. 48

1. Чи природно-кліматичні особливості Європи сприятливі для господарської діяльності?. 48

2. Яка сутність конфедерації?. 48

3. Який транспорт є основним у Європі за обсягом перевезень?. 48

4. Яка галузь промисловості є у Європі провідною і яка перебуває на другому місці? 48

5. Де в Європі поширене молочне, а де м’ясне тваринництво?. 48

6. Що таке мулати, метиси, самбо, креоли?. 49

7. Де пролягають південна і північна межі Центральної Америки?. 49

8. Які країни Америки і чому відзначаються розвитком міжнародного туризму? 49

9. Яка галузь промисловості є головною у Південній Америці?. 49

10. Яка зернова культура є головною у США, а яка у Канаді?. 50

Завдання 12. 51

1. Які корисні копалини зосереджені у надрах Азії?. 51

2. Назвіть найчисельніші азійські народи. 51

3. Які світові релігії Ви знаєте і де вони виникли?. 51

4. Назвіть сприятливі та несприятливі чинники для господарської діяльності у країнах Азії. 52

5. Які країни Азії можна охарактеризувати як „нові індустріальні держави”, „тигри”, „дракони” тощо?. 52

6. Чи існує єгипетська мова?. 52

7. Які основні особливості зовнішньої торгівлі Африки?. 52

8. Як утворилися острови Океанії?. 53

9. Охарактеризуйте природні ресурси Австралії 53

10. Охарактеризуйте структуру економіки Австралії та Нової Зеландії 54

11. Яка галузь сільського господарства є провідною в Австралії – рослинництво чи тваринництво?. 54

Список використаних джерел………………………………………………...55

 

 

 

 

заказать курсовые, заказать курсовую, заказать диплом, заказать реферат, заказать контрольную, заказать дипломную, заказать курсовую работу, заказать дипломную работу, заказать контрольную работу, курсовая на заказ, диплом на заказ, дипломная работа на заказ,  реферат на заказ, контрольная работа на заказ, дипломную работу на заказ, дипломная на заказ, решение контрольных работ, написание курсовых, написание рефератов,  написание контрольных работ, написание бизнес-планов, написание отчетов практики, написание шпаргалок, написание курсовых по экономике, написание рефератов, написание контрольных работ, решение задач на заказ, заказать курсовые, заказать дипломные, заказать реферат, решение примеров, решение задач по математике, заказать дипломную работу, контрольная работа на заказ, решение контрольных, диплом на заказ, реферат на заказ, контрольная на заказ, курсовую заказать, курсовая на заказ, диплом заказать, заказать диплом, заказать реферат, заказать курсовую, заказать дипломную работу, курсовая, диплом, заказатьконтрольную работу, дипломная работа на заказ,заказать курсовую, заказать дипломную, заказать реферат, заказатькурсовую работу, заказать контрольную, курсовая работа, контрольных, решение задач, дипломная работа, решение задачи, дипломные по психологии, контрольные работы, курсовые работы, дипломные работы, курсовая на заказ, реферат на заказ, дипломную работу на заказ, дипломная на заказ, решение контрольных работ , дипломная по экономике, курсовая по бухучету, дипломная по психологии, курсовая по праву, дипломная по праву, дипломная по экономике, написание курсовых по праву, написание рефератов по праву, написание контрольных работ по праву, решение задач по бухучету, заказать курсовые по праву, заказать дипломные по праву, заказать реферат по праву, решение примеров по праву, решение задач по праву,  заказать курсовую по психологии, заказать дипломную по психологии, заказать реферат по психологии, заказать контрольную по психологии, заказать дипломную по бухучету, заказать курсовую работу по психологии

 

 

База готовых работ: