logo (068) 202 57 83     (095) 710 36 67
help
Заявка
help
Viber
help
Skype
email_icon
E-mail
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Мы профессионально позаботимся о Вашей успешности 24 часа в сутки 7 дней в неделю

ПДВ у системі непрямого оподаткування - курсова робота

ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИКО МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ РЕГУЛЮВАННЯ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ В УКРАЇНИ.. 5

1.1. Поняття податку на додану вартість як непрямого податку, його особливості та історія розвитку. 5

1.2. Правове регулювання податку на додану вартість. 11

розділ 2 аналіз надходження податку на додану вартість до державного бюджету україни.. 19

2.1. Роль податку на додану вартість у формуванні доходів державного бюджету України. 19

2.2. Оцінка фіскального потенціалу податку на додану вартість в України. 27

РОЗДІЛ 3 ШЛЯХИ вдосконалення ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ. 34

3.1. Проблеми регулювання податку на додану вартість в України. 34

3.2. Напрямки вдосконалення системи адміністрування податку на додану вартість в України. 38

ВИСНОВКИ.. 48

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.. 49

ВСТУП

У ринковій економіці важливого значення, крім процесів ринкового саморегулювання, набувають непрямі методи втручання держави в економіку. Серед основних інструментів державного регулювання ринкової економіки чільне місце посідають податки. За допомогою податкової політики держава може впливати на процеси як на макро-, так і на мікроекономічному рівнях, визначати темпи економічного розвитку на майбутнє. Існує низка основних податків, які отримали загальносвітове визнання, хоча механізм їх сплати може істотно відрізнятися в конкретних країнах. До них належать прямі та непрямі податки та інші збори й обов'язкові платежі. Одним з основних видів непрямих податків в Україні є податок на додану вартість. З огляду на це, проблеми їх впливу на економічні процеси і використання як економічного стимулу набувають особливого значення. Від побудови системи непрямого оподаткування залежить не тільки виконання нею фіскальної функції, але і стимулювання розвитку економіки країни.

Одним з основних видів непрямих податків в Україні є податок на додану вартість.

Податок на додану вартість для нашої країни є відносно новим видом непрямого податку. Його введення в 1997 році було обумовлено радше нашим нестримним прагненням вступу до ЄС, аніж об’єктивною економічною доцільністю, адже цей вид податку є характерним для економічно розвинутих країн. Недаремно ПДВ у світовій економічній практиці отримав неофіційну назву "європейського податку", що відображає не лише географію походження ПДВ, а і його інтеграційне значення для країн Євросоюзу в сенсі забезпечення його подальшого економічного зростання.  Крім країн ЄС ПДВ також під різними назвами відомий ще майже всім розвинутим країнам світу (окрім США). Проте запровадження такого непрямого податку в імпортозалежній Україні видається на наш погляд дуже сумнівним.

Ідея податку на додану вартість народилася у німецького підприємця фон Сіменса в 20-х pp. XX ст. Тоді ж з'явилися і деякі пропозиції щодо організації його справляння, зокрема метод рахунків-фактур, автором якого є Адамс. Сучасна форма цього податку була розроблена й описана французьким економістом М. Лоре, який вважається «батьком ПДВ». Перші спроби ввести податок зроблені у Франції і в Японії (американською місією Карла Шоупа). Російський автор В. І.Сорокін зазначає, що першою європейською країною, яка ввела ПДВ була Данія. ПДВ був запроваджений в Україні в 1992 році. У наш час проблемним питанням оподаткування присвячено праці провідних українських вчених: Л.Демиденка, A.Крисоватого, М.Кучерявенка, І.Луніна, В.Мельника, О.Романенка, B.Федосова та інших.

Дослідження зарубіжними вченими таких питань провадилося А.Буковецьким, К.Вікселем, Дж.М.Кейнсом, Дж.С.Міллем, П.В.Мікеладзе, Дж.Меклі, І.Озеровим, А.Соколовою, М.Фрідманом та ін. Проте, дослідження проблем реформування податкової системи як наслідок прогалин діючого податкового законодавства є необхідним і своєчасним на даному етапі розвитку країни.

Метою роботи  є дослідження податку на додану вартість у системи непрямого оподаткування України.

Основні завдання роботи:

¾   проаналізувати теоретико - методологічні засади регулювання податку на додану вартість в України;

¾   проаналізувати динаміку надходження та відшкодування податку на додану вартість;

¾   дослідить основні проблеми та шляхи оптимізації податку на додану вартість.

Об'єкт дослідження податок на додану вартість. Предмет дослідження система непрямого оподаткування яка існує в України.

Методологічною основою дослідження є історичний метод, метод порівняльного аналізу, розрахунково-конструктивний метод та метод аналогії, статистико-економічні методи.

Інформаційною базою дослідження були законодавчі та нормативні акти України з питань оподаткування, дані Державного Комітету статистики України.

 

заказать курсовые, заказать курсовую, заказать диплом, заказать реферат, заказать контрольную, заказать дипломную, заказать курсовую работу, заказать дипломную работу, заказать контрольную работу, курсовая на заказ, диплом на заказ, дипломная работа на заказ,  реферат на заказ, контрольная работа на заказ, дипломную работу на заказ, дипломная на заказ, решение контрольных работ, написание курсовых, написание рефератов, , написание контрольных работ, написание бизнес-планов, написание отчетов практики, написание шпаргалок

написание курсовых, написание рефератов, написание контрольных работ, решение задач на заказ, заказать курсовые, заказать дипломные, заказать реферат, решение примеров, решение задач по математике,  заказать дипломную работу, контрольная работа на заказ, решение контрольных,  диплом на заказ, реферат на заказ, контрольная на заказ, курсовую заказать, курсовая на заказ, диплом заказать, заказать диплом, заказать реферат, заказать курсовую, заказать дипломную работу, курсовая, диплом,  заказать контрольную работу, дипломная работа на заказ, заказать курсовую, заказать дипломную, заказать реферат, заказать курсовую работу, заказать контрольную, курсовая работа, контрольных, решение задач, дипломная работа, решение задачи, дипломные, контрольные работы, курсовые работы, дипломные работы, курсовая на заказ, реферат на заказ, дипломную работу на заказ, дипломная на заказ, решение контрольных работ

База готовых работ: